Deski / Video / Video: Saastuneet vedet puhtaiksi - uutta tekniikkaa tutkitaan