Deski / Artikkelipankki / Artikkeli: Kevät vie sähkölämmittäjän laskusta jopa puolet pois