Deski / Artikkelipankki / Artikel: Finlandssvensk litteratur - impulser från två kulturer