Deski / Artikkelipankki / Artikel: Tuomas Kyrö: ”Förlagsredaktören förstår min idé redan innan jag gör det själv”