Deski / Artikkelipankki / Artikkeli: Nuorten lukuinnon lopahtaminen harhaluulo – ”Hyviä tarinoita halutaan aina lukea”