Deski / Artikkelipankki / Artikkeli: Suomenruotsalaisessa kirjallisuudessa vaikutteita kahdesta kulttuurista