Deski / Artikkelipankki / Artikkeli: Tekniikka on läsnä lapsenkin arjessa - vaikka nauloja laskiessa