Deski / Artikkelipankki / Artikkeli: Tutkimus: Diabetes saattaa hankaloittaa lasten oppimista koulussa