Deski / Artikkelipankki / Artikkeli: IVL:n tutkimusraportti: Turpeen pitkän aikavälin ilmastovaikutukset hiiltä pienemmät (katso myös video)