Deski / Artikkelipankki / Artikkeli: Geenitutkimuksella säästöjä terveydenhuollon menoihin