Deski / Artikkelipankki / Artikkeli: Joulun jätteet: ennen kasoiksi kaatopaikoille - nyt lämpiää sauna