Deski / Artikkelipankki / Artikkeli: Kesän rankkasateet lisääntyvät ja voimistuvat - tulvavahinkojen torjunnassa kunnilla yhä suurempi vastuu (myös video)