Deski / Artikkelipankki / Artikkeli: Hidas kasvu jatkuu vuosikymmenen loppuun