Deski / Artikkelipankki / Mikä on sinun elämäsi hinta? – Pärjääkö perheesi kuolemasi jälkeen?