Deski / Artikkelipankki / Sähköpula uhkaa Suomea – markkinat nojaavat liikaa tuontiin