Deski / Radio / Radiojuttu: Festareiden ruokatarjonta monipuolistunut - nyt illallistetaan kesäfestareilla