Deski / Radio / Radiojuttu: Insinöörikoulutukseen entistä vähemmän hakijoita - valmistuvat saavat valita työpaikkansa