Deski / Radio / Radiojuttu: Kannattaako metsää hoitaa eri-ikäisrakenteisena vai perinteisellä avohakkuumallilla