Deski / Radio / Radiojuttu: Mikä on sinun elämäsi hinta? – Pärjääkö perheesi kuolemasi jälkeen?