Deski / Radio / Radiojuttu: Kokiksi Belgiaan tai lähihoitajaksi Irlantiin - myös ammattiin opiskelevat innokkaita vaihto-opiskelijoita