Deski / Radio / Radiojuttu: Maanpuolustus myös naisille