Deski / Radio / Radiojuttu: Virkistysalueidenkin metsät kaipaavat harvennusta – miten hakkuut vaikuttavat retkeilijään?