Deski / Päivän Deski / Alkoholimainonnan määrä väheni vuonna 2015