Deski / Päivän Deski / Ikääntyvien arjesta saa turvallisen varautumalla vaaratilanteisiin ajoissa