Deski / Päivän Deski / Lakiesitys: toimimattomat yhdistykset pois yhdistysrekisteristä