Deski / Päivän Deski / Mikrobilääkeresistenssi globaalina uhkana: antibioottien käyttöä vähennettävä