Deski / Päivän Deski / Muutos hoiva-asumisessa, riennot tuodaan ikäihmisten luo