Deski / Päivän Deski / Rochen okrelitsumabi on ensimmäinen tutkimuslääke, jolla saatiin positiivisia tuloksia avaintutkimuksissa sekä aaltomaisesti että ensisijaisesti etenevässä multippeliskleroosissa