Deski / Päivän Deski / Rochen okrelitsumabi osoittautui tutkimuksessa tehokkaaksi ensisijaisesti etenevän multippeliskleroosin hoidossa