Deski / Päivän Deski / Sähköinen ilmoittaminen kaupparekisteriin laajeni – uusi reitti on otettu hyvin käyttöön