Deski / Päivän Deski / Uudet tutkimustulokset osoittavat, että Rochen pirfenidonilla▼ (Esbriet®) saadaan kliinistä hyötyä jatkuvassa ja pitkäaikaisessa käytössä idiopaattista keuhkofibroosia (IPF) sairastavilla potilailla