Deski / Lähetä tiedote edelleen / Radiojuttu: Virkistysalueidenkin metsät kaipaavat harvennusta – miten hakkuut vaikuttavat retkeilijään?