Valtakunnalliset raideinvestoinnit ja raideliikenteen hankeyhtiöt vauhdittavat Suomen rataverkon kehittymistä

Pro Rautatie pitää tärkeänä, että Suomessa raideinvestoinnit etenevät usealla tavalla. Pääradan peruskorjaus ja tulevaisuusinvestoinnit hankeyhtiöiden kautta lisäraiteiden rakentamiseksi ovat tervetulleita keinoja saada maan rataverkkoa vastaamaan olemassa oleviin ja tuleviin haasteisiin.

Pro Rautatie ry:n järjestämässä ”Hankeyhtiöt” -webinaarissa torstaina 4.6.2020 liikenne- ja viestintäministeriön johtaja, hallitusneuvos Sanna Ruuskanen piti ajankohtaispuheenvuoron suurten raideliikennehankkeiden etenemisestä. Suomi-radan ja Turun tunnin junan valmistelu etenee. Valtion ja kuntien päätöksillä perustettavat hankeyhtiöt aloittavat suunnittelun heti, kun hankeyhtiöt on perustettu – mahdollisesti jo kesän aikana.

Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Timo Kenakkala kertoi Suomi-radan historiasta ja tulevaisuuden näkökulmista. Hankeyhtiön osakassopimuksiin on kirjattu osakkaille mahdollisuus irtautua yhtiöstä, mikäli valittu ratalinja ei kulje kunnan alueella.

Lohjan kaupunginjohtaja Mika Sivula toi webinaariin tulevan rautatiepaikkakunnan näkökulman. Turun tunnin junan linjaus on uusi. Lohja saa asemapaikan Lempolan kaupunginosaan, johon on suunniteltu asuntoja 10 000 asukkaalle. Asemanseutu nähdään potentiaalisena kasvukohteena.

Yksikön päällikkö Ulla Tapaninen Helsingin kaupungilta totesi, että kaikki meneillään olevat ratahankkeet ovat tärkeitä Helsingille. ja Helsinki on mukana kaikilla tasoilla molemmissa hankeyhtiössä. Hankkeilla on kaupungissa laaja poliittinen tuki.

Pro Rautatie katsoo, että raideliikenne muodostaa kestävän liikennejärjestelmän rungon, jota muut liikennemuodot täydentävät. Raideliikenteen asemat ovat liikenteen tärkeitä solmupisteitä, joissa kulkutapa vaihtuu joustavasti asiakaslähtöisten matkaketjujen ja palveluiden avulla. Raideliikennettä kehittämällä kokonaisuutena edistetään myös muita kestäviä liikennemuotoja, kuten kävelyä ja pyöräilyä. Pro Rautatien mielestä raideliikenteen kehittäminen tulee nähdä tulevaisuusinvestointina, josta koko Suomi hyötyy monin eri tavoin. Kehittämisessä hankeyhtiöillä on avainrooli.

Pro Rautatie ry on liikennepoliittinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää raideliikennetoiminnan yleisiä edellytyksiä Suomessa alueellisen ja sosiaalisen tasa-arvoisuuden ja kestävän kehityksen toteutumiseksi. Yhdistys mm. järjestää ajankohtaisia seminaareja, joissa puhujina on alan arvovaltaisia asiantuntijoita ja toimijoita, ja osallistujina alan ammattilaisia, sidosryhmien edustajia ja poliittisia päättäjiä.

 

Lisätiedot:
puheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult,
040 527 0997, tuula.petakoski-hult@lempaala.fi

 

toiminnanjohtaja Hannu Kemppainen,
040 550 7382, hannu.kemppainen@prorautatie.fi, www.prorautatie.fi


Kutsu: Tervetuloa mukaan Pro Rautatie ry:n järjestämään ”Hankeyhtiöt” -webinaariin

Valtion, kuntien ja Finavia Oyj:n neuvottelijat pääsivät 13.2.2020 yhteisymmärrykseen Suomi-radan ja Turun tunnin junan suunnittelua edistävien hankeyhtiöiden perustamisesta sekä eri osapuolten rahoitusosuuksista. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli valtion osalta Suomi-rata-hankeyhtiön sekä Turun tunnin juna –hankeyhtiön perustamista 3.3.2020. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi, että Suomen valtio, edustajanaan liikenne- ja viestintäministeri, voi hyväksyä Suomi-rata-hankeyhtiön sekä Turun tunnin juna -hankeyhtiön osakassopimukset sekä hankeyhtiöiden perustamisen yhdessä vähemmistöosakkaiden kanssa. Hankeyhtiöiden toimialana ja tehtävänä olisi raidehankkeisiin liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti. (LVM:n tiedote 3.3.2020)

Mikä on hankeyhtiöiden tilanne nyt? Missä ollaan ja miten edetään? Mitä pitäisi huomioida tulevassa suunnittelussa ja rahoittamisessa? Miten tarvittavat päätökset saadaan maaliin?

Tervetuloa mukaan Pro Rautatie ry:n järjestämään ”Hankeyhtiöt” -webinaariin, jossa saamme kuulla vastauksia edellä esitettyihin ja moniin muihinkin ajankohtaisiin kysymyksiin yhtiöiden tilanteista ja strategioista!

”Hankeyhtiöt” -webinaari

Aika 4.6.2020 klo 13.00-16.00
Alusta teams
Ohjelma

13.00 Webinaarin avaus
Tuula Petäkoski-Hult, puheenjohtaja, Pro Rautatie ry

13.10 Liikenne- ja viestintäministeriö
yksikön johtaja Sanna Ruuskanen

13.40 Hämeenlinna
kaupunginjohtaja Timo Kenakkala

14.10 Lohja
kaupunginjohtaja Mika Sivula

14.40 Helsinki
yksikön päällikkö Ulla Tapaninen

15.10 Loppukeskustelu ja webinaarin päätössanat
Petteri Portaankorva, varapuheenjohtaja, Pro Rautatie ry

Pyydämme ilmoittautumaan 3.6. klo 12.00 mennessä oheisen ilmoittautumislinkin kautta. Tilaisuus on maksuton. Osallistujien määrä on rajoitettu 250 henkilöön.

Ilmoittautuminen

Tervetuloa!

Pro Rautatie ry:n hallitus


Parkkisähkölle onnistunut osakeanti, vahvistaa avaintoimintoja

Parkkisähkö Oy kehittää ja tarjoaa innovatiivista sähköautojen latauspalvelua nopeasti kasvavaan kiinteistölataussegmenttiin* . Yritys on juuri päättänyt onnistuneen rahoituskierroksen ja vahvistanut organisaatiotaan parantaen näin palvelutasoaan Suomessa ja valmistautuen tulevaan kasvuun.

Sähköautojen ensirekisteröinnit ovat lisääntyneet vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä yli 100 % edellisvuoden vastaavaan tasoon verrattuna** . Kysyntä sähköautojen latauspalveluille ja niiden tarvitsemalle infrastruktuurille on pysynyt korkeana siitäkin huolimatta, että päivittäinen sähköautojen latauspalveluiden käyttö on pääkaupunkiseudulla tilapäisesti laskenut alle puoleen vuodenvaihteen tasosta, kun laajamittainen siirtyminen etätöihin on vähentänyt työmatkaliikennettä.

Parkkisähkölle tulevien kaupallisten kyselyiden ja tilauskannan määrä varsinkin kiinteistö- ja taloyhtiöiltä on tasaisesti kasvanut. Myös asennustoiminta jatkuu, ja se on tilauskannan vahvistuessa jopa lisääntynyt.

Parkkisähkö Oy avasi helmikuussa nykyisille sijoittajille kohdistetun osakeannin. Tämä anti on nyt kokonaan merkitty, mikä kuvastaa sijoittajien luottamusta markkinoiden kehitykseen sekä yrityksessä tehtyihin muutoksiin. Yrityksen johtoa on vahvistettu uusitulla johtoryhmällä, ja hallitustyön tueksi on perustettu kuusihenkinen ohjausryhmä. Onnistunut osakeanti sekä uudet nimitykset ovat vahvistaneet yrityksen taloudellista tilannetta, tuoneet yhtiön johtoon uusia resursseja ja osaamista sekä merkittävästi parantaneet yrityksen valmiutta kasvattaa liikevaihtoa ja toimintaa seuraavalle tasolle.

Avainhenkilöiden nimitykset maaliskuussa 2020:
• Mikko Summala, toimitusjohtaja
• Markku Peräniitty, operatiivinen johtaja ja varatoimitusjohtaja
• Lulu Hyvätti, talousjohtaja • Mika Kosonen, tuotekehitys- ja toimitusketjujohtaja
• Heikki Suonsivu, strategia, hallituksen puheenjohtaja

Uusi johtoryhmä on jo aloittanut tehtävissään, ja yrityksessä on käynnistetty useita uusia kehityshankkeita.

Uuden rahoituksen tuomat resurssit näkyvät tuotekehityksen ja palvelutoiminnan tehostamisena, parantuneena tuotteiden saatavuutena sekä edelleen palvelu- ja toimituskyvyn nousuna. Nykyisen malliston rinnalle tuleva uusi, Parkkisähkön omaa tuotekehitystä oleva “Type 2 Mini” -latauslaite valmistuu suunnitelman mukaisesti toukokuun aikana. Suurempien valmistuserien tuotanto käynnistyy kesällä, ja asennukset voidaan aloittaa heinä-elokuun aikana. Nykyinen Alfenin valmistama Type 2 -laite on myös jatkossa saatavilla Parkkisähköltä.

Mikko Summala, Parkkisähkö Oy:n toimitusjohtaja: “Hyvin ajoitettu ja hallittu muutos start-up-vaiheesta operatiiviseksi kasvuyritykseksi on kaikkien teknologiayritysten kannattavan kasvun perustekijöitä. Onnistuneen rahoituskierroksen, toimintojen vahvistamisen ja käynnissä olevien kehityshankkeiden myötä Parkkisähkö Oy on hyvin valmistautunut toiminnan seuraavaan vaiheeseen: kannattavaan kasvuun yrityksen kotimarkkinoilla Suomessa sekä harkitun kansainvälisen kasvun suunnitteluun.”

Parkkisähkö yrityksenä: Parkkisähkö Oy tuottaa sähköautojen latauspalvelua kiinteistöille, pysäköintioperaattoreille sekä uudiskohteisiin. Yhtiön patentoituun pikaliitinteknologiaan perustuva kaapelointijärjestelmä mahdollistaa sähköautojen latausvalmiuden tuomisen edullisesti koko pysäköintialueelle. Parkkisähkö on perustettu vuonna 2014, ja yhtiö edistää sähköautojen määrän nopeaa kasvua tarjoamalla skaalautuvaa, kustannustehokasta ja älykästä latauspalvelua.

* Kansainvälinen Energiavirasto IEA arvioi, että vuoden 2030 loppuun mennessä 60 % kaikkien sähköautojen latauksesta tapahtuu kiinteistölatauksena. Lähde: IEA “Global EV Outlook 2019” report.

** Autoalan Tiedotuskeskus / Traficom

Lisätietoja antaa: • Mikko Summala, toimitusjohtaja Parkkisähkö Oy p. 040 640 3136, mikko.summala@parkkisahko.fi

Linkkejä:

• Parkkisähkö Oy – www.parkkisahko.fi
• IEA, The International Energy Agency – www.iea.org
• Autoalan Tiedotuskeskuksen tilastot henkilöautojen käyttövoimasta – http://www.aut.fi/tilastot/ensirekisteroinnit/kayttovoimat/henkiloautojen_kayttovoimatilastot


Ajankohtaista raiteilta

Katso Pro Rautatien ajankohtainen uutiskirje liitteenä.


Uusi RATA-kirjoituskilpailu vie raiteille ja raiteiltaan

Reuna-kustantamo ja Kymi Libri -kirjamessut järjestävät nyt toisen kerran kirjoituskilpailun. Ensimmäisellä kerralla aiheena oli joki, ja kilpailuteksteissä joki oli nostalgisten muistojen kohde, draaman ja rikoksen näyttämö, joskus myös tarinan kertoja.

Uuden RATA-kilpailun aihe on samalla tavalla moniselitteinen: voit kirjoittaa muistoja rautateiltä ja junamatkoilta, sijoittaa tapahtumat junanvaunuun, asemalle tai radanvarteen, käyttää kauas pois johtavia raiteita ja junan jyskettä symbolina tai kertoa raiteilla pysymisestä, ajautumisesta sivuraiteelle. Kiskot ovat yhdistäneet ihmisiä ja toisaalta myös erottaneet, juna on vienyt pois. Asemien odotustiloissa on nähty monenlaisia kohtaamisia, jälleennäkemisiä ja jäähyväisiä.

Tekstit lähetetään sähköpostilla osoitteeseen kilpailu@reunalla.fi, josta saa myös tarkemmat kilpailuohjeet.

Kilpailuaika päättyy 30. syyskuuta 2020. RATA-antologiaan valitaan 20 tekstiä 31. tammikuuta 2021 mennessä ja 20 parhaan tekstin joukosta valitaan kolme voittajaa, jotka julkistetaan 24.7.2021 Kymi Libri -kirjamessuilla Myllykoskella (Kouvolassa). Joki-teemasta tuttuun tapaan myös rata-aiheisia kilpailutekstejä annetaan säveltäjille, kuvataiteilijoille ja näyttelijöille. Messuilla nähdään, minkä muodon tekstit saavat muiden taiteenlajien käsittelyssä!

Lisätiedot:

Kustantaja Tarja Tornaeus, tarja.tornaeus@reunalla.fi, puh. 0500 610762

Liite:

RATA-kirjoituskilpailun ohjeet


Suomalainen Parkkisähkö Oy merkittävään rooliin sähköautojen latausteknologian kehitysprojektissa Englannissa

Parkkisähkön englantilainen tytäryhtiö Parking Energy UK Ltd on valittu teknologiatoimittajaksi ja latausoperaattoriksi helmikuussa alkavaan projektiin. Tässä neljän miljoonan euron (£3.4m) hankkeessa kehitetään langatonta latausteknologiaa ja testataan sen käyttöönottoa suurkaupunkien taksien sähköistämisessä. Projektin rahoittaa Iso-Britannian hallitus ja konsortion muita jäseniä ovat mm. Transport for London, Nottinghamin kaupunki, Sprint Power ja Shell.

Kaupunki-ilman laatu on monissa Euroopan suurkaupungeissa huono, ylittäen usein jopa terveydelle vaaralliset päästörajat. Ruuhkainen liikenne ja siinä tyhjäkäynnillä seisovat taksit ovat merkittävä päästöjen lähde. Tällä hetkellä alle 10% Lontoon 30,000 takseista on uusia vähäpäästöisiä autoja. Hankkeen tavoitteena onkin luoda toimivia ratkaisuja sähkökäyttöisten taksien lataamiseen, ilman että niille tulee ylimääräisiä taukoja.

Parkkisähkön valintaan vaikuttivat olennaisesti yrityksen nykyisten järjestelmien käytettävyys ja luotettavuus, teknologian korkea taso ja järjestelmien tehokas integrointi muiden laitetoimittajien ja operaattoreiden tietojärjestelmiin. Projekti on jatkoa viime vuoden alussa tehdylle tarvekartoitukselle ja sillä on merkittävä työllistävä vaikutus myös Parkkisähkön Suomen toiminnoissa.

Parkkisähkö kehittää projektissa rajapintoja ja kommunikaatiota uusien langattomien latauslaitteiden välillä, taustajärjestelmien toimintoja sekä laskutus- ja raportointijärjestelmiä. Autopuolen järjestelmien kehityksestä vastaa englantilainen Sprint Power, takseista ja asennuksista Nottinghamin kaupunki sekä Transport for London. Lisäksi hankkeessa ovat mukana Cenex, Coventryn yliopisto ja Shell New Energies.

Grant Shapps, liikenneministeri (UK Transport Secretary):

"Taksinkuljettajat ympäri koko maata ovat sähköajoneuvojen vallankumouksen kärjessä ja heillä on johtava rooli ilman pilaantumisen vähentämisessä kaupunkikeskuksissamme, joissa ihmiset asuvat, tekevät ostoksia ja työskentelevät.

"Uusi langaton tekniikka tekee sähkötaksin käytöstä nopeampaa ja helpompaa, jolloin kuljettajat voivat ladata taksilla ennen lähtöä seuraavan matkustajansa kanssa."

Andrea Leadsom, valtiosihteeri (UK Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy):

”Lataustekniikka, myös langaton, on elintärkeää, kun halutaan antaa kuluttajille luottamus siirtymiseen bensiinistä sähköautoihin. Tämä edelläkävijäkokeilu Nottinghamissa, ja muut sen kaltaiset, auttaa meitä toteuttamaan tärkeitä askelia kohti päästöjä alhaisempaan ja puhtaampaan ilmaan.

"Olemme päättäneet vähentää osuutemme ilmaston lämpenemiseen kokonaan vuoteen 2050 mennessä - ja puhtaampien ja vihreämpien liikennejärjestelmien toimittaminen on keskeinen osa tätä".

Jiri Räsänen, Parkkisähkö Oy:n toimitusjohtaja:

“Tämä on tärkeä päänavaus Parkkisähkölle monella tapaa. Suomalaiseen teknologiaosaamiseen luotetaan maailmalla ja oikealla osaamisella pienempikin yritys voi päästä kimppaan isojen kanssa. Uskon että langaton lataaminen yleistyy tekniikan kypsyttyä nopeasti. Tällöin pikaliittimeen asennettu johdollinen laite voidaan muutamassa minuutissa vaihtaa langattomaan latauslaitteeseen.”

Mikko Summala, Parking Energy UK Ltd:n toimitusjohtaja:

“Pitkäjänteinen ja määrätietoinen työskentely tuottaa tulosta. Olemme toimineet aktiivisesti Englannissa jo kaksi vuotta – pääpaino on markkinan ymmärtämisessä, kontaktiverkoston luomisessa ja muutamien avainpartnereiden löytämisessä. Yhteistyö Innovate UK:n ja Cenexin kanssa on poikinut jo kolmannen yhteisen projektin merkittävien yhtiöiden kuten japanilaisen partnerimme IHI Corporation sekä Shellin kanssa. Tämä luo pohjaa uskottavuudelle ja mahdollistaa kaupallisten lataustoimintojen aloittamisen tämän vuoden alusta myös UK markkinoilla.”

Parkkisähkö yrityksenä:

Parkkisähkö Oy tuottaa sähköautojen latauspalvelua kiinteistöille, parkkioperaattoreille ja uusiin rakennettaviin kohteisiin. Yhtiö on erikoistunut kiinteistöjen pysäköintialueisiin. Parkkisähkö on perustettu vuonna 2014 ja tähtää sähköautojen määrän nopeaan kasvuun tarjoamalla skaalautuvaa, kustannustehokasta ja älykästä latauspalvelua.

Lisätietoja antavat:

  • Jiri Räsänen, toimitusjohtaja, Parkkisähkö Oy – p. +358 45 601 3553, jiri.rasanen@parkkisahko.fi
  • Mikko Summala, toimitusjohtaja, Parking Energy UK Ltd – p. +44 7764 188624,mikko.summala@parkingenergy.com

    Linkkejä:

  • Parking Energy Ltd www.parkingenergy.com
  • UK Government https://www.gov.uk/government/news/electric-taxis-to-go-wireless-thanks-to-new-charging-tech-trial
  • Cenex https://www.cenex.co.uk/news/why-its-win-win-for-wireless-charging-in-taxis/
  • BBC https://www.bbc.com/news/uk-england-nottinghamshire-51140689
  • Twitter https://twitter.com/DadSustainable/status/1218811131579523072?s=20

Lempäälä on vuoden rautatiekunta 2020

Pro Rautatie ry:n hallitus on valinnut Lempäälän kunnan vuoden rautatiekunnaksi 2020. Lempäälän kunta on kehittänyt aktiivisesti kuntakeskustaan edistäen myös kunnan keskusta-alueen halkaisevien raiteiden ja raideliikenteen saavutettavuuden ja esteettömyyden. Kehittäminen on toteutunut konkreettisilla investoinneilla ja jo lähitulevaisuuteen suuntautuneilla ja vaikuttavilla suunnitelmilla.

Lempäälä on tehnyt kuntakeskuksen kehittämistyötä pitkäjänteisesti raideliikenteen välittömässä läheisyydessä ja sen yhteyteen. Keskustan palvelujen helppo saavutettavuus, myös esteettömästi, on mahdollistettu raideliikenteen keinoin. Kunta on investoinut merkittävästi raideliikennettä tukeviin rakenteisiin. Valmistumassa on näyttävä, noin kolme miljoonaa euroa maksanut kevyen liikenteen silta, joka yhdistää keskustan molemmat puolet ja jonka kautta päästään kulkemaan radoilta esteettömästi mm. rakenteilla olevaan Lempäälä-taloon ja sen yhteydessä olevaan 300-paikkaiseen pysäköintitaloon, joka toimii myös liityntäpysäköintipaikkana raideliikenteen käyttäjille. Kunta omistaa pysäköintitaloyhtiön ja on pääomittanut sitä kuudella miljoonalla eurolla. Lempäälä-talo pysäköintitaloineen ja kevyen liikenteen silta otetaan käyttöön syksyllä 2020. Vaikka käyttöönottoa ei ole vielä tehty, investoinnit on tehty ja toteutuneet rakenteiksi ja tiloiksi. Lempäälä-taloon sijoittuvat muun muassa kunnan hallinnolliset palvelut, kirjasto ja kunnan yrityspalvelut.

Pro Rautatie ry:n hallitus pyysi julkisesti ehdotuksia vuoden rautatiekunnaksi. Tänä vuonna valinnassa painotettiin jo tehtyjä investointeja.

Pro Rautatie ry valitsee kahden vuoden välein vuoden rautatiekunnan. Julkistaminen toteutuu Väyläviraston järjestämässä RATA-tapahtumassa, joka kerää yhteen tänäkin vuonna yli tuhat raideliikenteen parissa toimivaa ammattilaista. Edellinen tunnustus myönnettiin Äänekosken kaupungilla vuonna 2018. Aikaisemmat valinnat ovat v. 2012 Tampere, v. 2014 Kouvola ja v. 2016 Vantaa.

Pro Rautatie ry on liikennepoliittinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää raideliikennetoiminnan yleisiä edellytyksiä Suomessa alueellisen ja sosiaalisen tasa-arvoisuuden ja kestävän kehityksen toteutumiseksi. www.prorautatie.fi.

Lisätietoja valinnasta antavat

Petteri Portaankorva
varapuheenjohtaja
petteri.portaankorva@kouvola.fi
040 489 9215

Hannu Kemppainen
toiminnanjohtaja
hannu.kemppainen@prorautatie.fi
040 550 7382

 

 


Suomalaiset konservaattorit auttoivat säilyttämään uudelleen avatun Viron merimuseon tähtiesineen

Viron merimuseon uusi perusnäyttely avataan 29. marraskuuta kahden vuoden entisöintiurakan jälkeen. Sen aikana Suuri Rantaportti ja Paksun Margareetan tykkitorni kunnostettiin täysin.

Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvassa museokompleksissa on nyt esillä koko Euroopassa ainutlaatuinen 700 vuotta vanha hansalaivan hylky, lisäksi 70 laivan pienoismallia ja 50 digitaalista ratkaisua.

”Matkailijoiden rakastaman Paksun Margareetan tykkitornin lisäksi meillä on ilo avata kävijöille myös Suuren rantaportin käytävät sekä kokonaan uusi, sisäpihalle ja osin tornin alle rakennettu näyttelytila”, kertoo merimuseon johtaja Urmas Dresen.

“Uuden tilan luominen oli rakennustöiden suurin haaste. Toisaalta työvaiheissa paljastui arkeologisia löydöksiä, jotka ovat selkiyttäneet käsitystä kaupungin linnoittamisesta ennen tykkitornin rakentamista. Löydökset ovat nyt nähtävillä museossa.”

Uuden näyttelyn tähti on keskiaikaisen rahtialuksen koggin hylky.

“Siitä tekee ainutlaatuisen lähes 700 hylyn yhteydestä Tallinnassa vuonna 2015 löydettyä esinettä. Vastaavaa esineistöä ei ole saatu yhdestäkään muusta tämäntyyppisestä Euroopassa löydetystä aluksesta. Ne kertovat meille paljon laivaelämästä”, toteaa Urmas Dresen.

Dresen tuo esiin suomalaisten konservaattorien osuuden koggin entisöintiin.

“Arvostamme suuresti FOG:n konservaattoreiden Eero Ehantin ja Heikki Häyhän panosta tärkeimmän näyttelyesineemme säilymiseen, ja yritämme tehdä kävijöihin vaikutuksen esittelemällä koggia uudella tavalla”, sanoo Dresen.

Museossa on esillä myös Suomen aluevesillä 2012 verkkoon tarttunut harvinainen keulakuva, jota konservoitiin seitsemän vuotta Göteborgissa.

Näyttely kertoo Viron merenkulun historiasta ja sen maailmanlaajuisista yhteyksistä keskiajan hansakaupasta nykyajan risteilyaluksiin asti. Digitaalisten ratkaisujen avulla esitellään merenkulkua ja kaupankäyntiä, esimerkiksi kaupunkeja, joissa laivat rakennettiin tai alusten kotisatamia neuvostoaikana.

Osa laivojen pienoismalleista rakennettiin Ahvenanmaalla ja Mauritiuksella.

”Ahvenanmaalaisen pienoismallirakentajan Håkan Lindbergin ammattitaito on ehdotonta huippua. Museoesineiden laatuvaatimukset ovat paljon korkeampia kuin matkamuistojen. Hänen käsityössään jokainen yksityiskohta on viimeistelty täydellisyyteen asti”, Urmas Dresen kehuu.

Perusnäyttelyyn sisältyy 50 digitaalista kohdetta, joiden tarkoituksena on visualisoida historiallista tietoa.

“Digitaalisilla ratkaisuilla on valtava lisäarvo jokaiselle museolle, sillä ne auttavat välittämään paljon enemmän tietoa kuin paperi tai tulosteet mahdollistaisivat. Lisäksi ne auttavat paljastamaan tähän asti salaisuuksina pysyneitä seikkoja”, selitti Urmas Dresen

Uusi elämyksellinen perusnäyttely houkuttelee lapsia interaktiivisilla ja käsin kosketeltavilla näyttelykohteilla. Myös erityistarpeiset kävijät kuten näkö-, kuulo- ja liikuntavammaiset on huomioitu. Paksu Margareeta onkin ensimmäinen virolainen museo, jossa saavutettavuus on otettu huomioon näin monin tavoin. Se on myös ensimmäinen hissillä varustettu torni Tallinnan Vanhassakaupungissa.

Viron merimuseon kunnostamista on osarahoitettu Euroopan aluerahastosta Enterprise Estonian kautta. Saavutettavuusratkaisuja on tukenut kansalaisyhteiskunnan kehitystä tukeva KÜSK-säätiö sekä Viro100-ohjelma.

Paksun Margareetan tykkitorni, Pikk 70, Tallinna

Lisätietoja Viron merimuseosta ja Paksun Margareetan tykkitornista sekä valokuvia projektista löydät oheisesta linkistä:

https://we.tl/t-Hntnmx1dK3

 

Lisätietoa FOG:n suomalaisista konservaattoreista:

https://www.fogheritage.com/


Kutsu: Asiakaslähtöiset matkaketjut ja lippujärjestelmät -seminaariin

Hallituksen tavoitteena on kestävä liikenne ja julkisen liikenteen käytön lisääminen. Ihmiset lisäävät julkisen liikenteen käyttöä, jos matkustaminen tehdään mahdollisimman vaivattomaksi, mihin sisältyy myös matkan hankkiminen. Matkaketjut on tehtävä sujuviksi ja siinä tulee huomioida raideliikenteen lisäksi sitä tukevat kaikki kulkumuodot kävelystä yksityisautoiluun. Matkaketjujen tehokasta käyttöä helpottavat lippujärjestelmät, joiden avulla on mahdollista saada kaikki tarvittava matkan suorittamiseksi ”yhden luukun” -periaatteella.

Koska yhdistys toimii sekä henkilö- että tavaraliikenteen yleisten edellytysten turvaamiseksi, palvelutason parantamiseksi ja suosion kasvattamiseksi, kutsumme kaikki

”Asiakaslähtöiset matkaketjut ja lippujärjestelmät” -seminaariin

Aika 29.11.2019 klo (8.30) 9.00-11.00

Paikka auditorio, Postitalo, Mannerheiminaukio 1C, Helsinki

Ohjelma 8.30-9.00 tarjolla kahvit ja pientä purtavaa

9.00 Seminaarin avaus
Petteri Portaankorva, varapuheenjohtaja, Pro Rautatie ry

9.10 Miksi liikennepalveluiden sääntelyä uudistettiin?
neuvotteleva virkamies Tuomas Kaivola, LVM

9.35 Rautateiden muuttuva rooli liikkumisen murroksessa
hallituksen puheenjohtaja Sampo Hietanen, MaaS Global Oy

10.00 ”esityksen aihe ilmoitetaan myöhemmin”
Design Lead – palvelumuotoilu ja matkaketjut, Panu Korhonen, VR-Yhtymä Oy

10.25 Helsinki Quick Step -ratkaisu osana matkaketjuja
Olli Hakanen, Respace Oy

10.50 loppukeskustelu ja seminaarin päätössanat
Petteri Portaankorva, varapuheenjohtaja, Pro Rautatie ry.

11.00  seminaari päättyy

Tilaisuus on maksuton.

Pyydämme ilmoittautumaan 24.11. mennessä osoitteeseen
prorauta@prorautatie.fi. Ilmoitathan ilmoittautuessasi seuraavat tiedot: nimi, tehtävä/titteli, organisaatio, sähköpostiosoite, mahdolliset ruoka-aineallergiat.

Tervetuloa!
Pro Rautatie ry:n hallitus


Kutsu: ”Raideliikenteen kehityssuuntia” - seminaariin

Aika 12.9.2019 klo (8.30) 9.00-11.00
Paikka auditorio, Postitalo, Mannerheimintie 2 C, Helsinki
Ohjelma 8.30-9.00, tarjolla kahvit ja pientä purtavaa

9.00 Seminaarin avaus
Tuula Petäkoski-Hult, puheenjohtaja, Pro Rautatie ry

9.10 Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ja raideliikenteen kehittäminen
N.N., LVM

9.50 Tampereen Ratikka
projektipäällikkö Antti Haukka, Tampereen kaupunki

10.20 Duoraitioliikenteen mahdollisuudet Suomessa
erityisasiantuntija Tuomas Lonka, Proxion

10.40 loppukeskustelu ja seminaarin päätössanat
Petteri Portaankorva, varapuheenjohtaja, Pro Rautatie ry.

11.00 seminaari päättyy

Tilaisuus on maksuton.

Pyydämme ilmoittautumaan 5.9. mennessä osoitteeseen
prorauta@prorautatie.fi. Ilmoitathan ilmoittautuessasi seuraavat tiedot: nimi, tehtävä/titteli, organisaatio, sähköpostiosoite, mahdolliset ruoka-aineallergiat.

 

Tervetuloa!

Pro Rautatie ry:n hallitus

Oikeudet muutoksiin pidätetään.