Turun ammattikorkeakoulu mahdollistamassa uudenlaista pelitapahtumaa

Turun jokirannassa, Hämähäkkitontilla nähdään 8.-9.6 täysin uudenlainen pelifestivaali – Aura Quest. Tapahtuma sisältää pelejä, musiikkia, tubettajia, urheilijoita, julkkiksia, hyväntekeväisyyttä ja paljon muuta. Turun ammatti-korkeakoulu on yksi vuoden 2019 Aura Questin pääyhteistyökumppaneista ja tärkeä mahdollistaja tapahtumalle.

”Haluamme olla aktiivisesti mukana kehittämässä Turkua kiinnostavana ja rohkeasti uudistuvana korkeakoulu- ja kulttuurikaupunkina, jossa on hyvä elää ja onnistua yhdessä.” kertoo Mari Hartemo, Turun AMK:n Brand Manager.

”Digitaalisuus ja yhteisöllisyys ovat Turun ammattikorkeakoulun strategian ytimessä, joten Aura Questin pääyhteistyökumppanina toimiminen on innostavaa. Monialainen korkeakoulumme tarjoaa myös pelialan koulutusta.” Hartemo jatkaa.

Perinteisen yhteistyön lisäksi Aura Questin ja Turun ammattikorkeakoulun yhteistoiminta on viety pidemmälle. Turun ammattikorkeakoulu antaa opiskelijoilleen mahdollisuuden toimia, tutustua ja hankkia työkokemusta jo opiskeluaikana. Aura Quest tarjoaa uudenlaisena pelitapahtumana paljon projekti- ja harjoittelumuotoisia työtilaisuuksia.

Yhteistyökumppanuus on tänä vuonna avannut ovet muutamalle innokkaimmalle opiskelijalle. Vuoden 2019 Aura Questin viestinnässä on mukana kaksi Turun ammattikorkeakoulun markkinoinnin opiskelijaa ja tapahtumatuotannon puolella kaksi rakennusinsinööriä.

”Loistavaa nähdä Turun ammattikorkeakoulun aktiivisuus oman alueensa kehittäjänä, saada aikaiseksi näinkin hienoja asioita ja nuoret aktiivisesti mukaan toteuttamaan tapahtumaa ja keräämään kokemusta.” kuvailee tapahtumajärjestäjien edustaja, Grail Groupin toimitusjohtaja Kalle Koskela

Lisätietoa tapahtumasta löydät osoitteesta www.auraquest.info.

Tai ota yhteyttä:

Kalle Koskela
Toimitusjohtaja
Aura Quest / Grail Group Oy
+358407504600
kalle@grail.gg

Mari Hartemo
Brand Manager
Turun AMK
+358 50 512 2658
mari.hartemo@turkuamk.fi


Wakaru vahvistaa osaamistaan ostamalla enemmistön Suomen suurimmasta Lean Six Sigma -konsulttitalosta

Wakaru vahvistaa asemaansa Suomen koulutus- ja konsultointimarkkinalla ostamalla enemmistön Suomen suurimmasta Lean Six Sigma -konsulttitalosta Business Excellence Finland Oy:stä. Business Excellence Finland Oy (BEF) on asiantuntijoiden muodostama palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan toiminnan kehittämisessä.

BEF:n palvelut sisältävät koulutusta ja konsultointia, parannusprojekteja ja -työpajoja, sekä muutosohjelmien ja strategian luomista. Business Excellence Finlandin ydinosaamista on Lean Six Sigma -menetelmien hyödyntäminen tärkeissä prosessinparannushankkeissa. BEF toimii Erinomainen ja Hukkajahti brändien alla.

Business Excellence Finland Oy on perustettu vuonna 2010. Olemassaolonsa aikana BEF on toteuttanut yli 5000 asiakasparannusta. BEF:n yhdeksällä Lean ja Six Sigma -asiantuntijalla on yli 250:n vuoden kokemus teollisuus- ja palveluorganisaatioiden tuloksellisesta toiminnan kehittämisestä.

Yrityskauppa tukee Wakarun tavoitetta olla johtava toimija koulutus- ja konsultointipalvelualalla, konsolidoida ja uudistaa markkinaa sekä kehittää palveluvalikoimaansa.

”Koulutus- ja konsultointitoimiala on suuressa murroksessa organisaatioiden toimintaympäristön ja työn tekemisen tapojen muuttuessa jatkuvasti. Tehtävämme on edistää ja kehittää asiakkaidemme liiketoimintaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Tuotamme arvoa uusilla innovatiivisilla digitaalisilla palveluilla, kuten Oppia.fi osaamisen kehittämisen palvelulla sekä nykyaikaisilla asiantuntijapalveluilla”, sanoo Wakarun perustaja Petri Väyrynen.

”Olen innoissani saadessamme BEF:n kaltaisen systemaattisesti ja sydämellä toimivan palveluyrityksen sekä heidän erittäin kokeneet ja osaavat konsulttinsa vahvistamaan palveluvalikoimaamme. BEF:n avulla olemme entistä vahvempia auttamaan yrityksiä ja työntekijöitä menestymään tulevaisuuden työelämässä”, Väyrynen kertoo.

”Wakarun tavoin näemme digitalisaation ja työelämän suuntautumisen tuomat muutokset suurina mahdollisuuksina. Nopeiden, näkyvien ja pysyvien muutosten sekä viivan alla näkyvän tuloksen aikaansaaminen on asiakkaillemme entistä tärkeämpää. Organisaatiot, joiden johtamis-, toiminta- ja laatujärjestelmät ovat kunnossa, voivat katsoa tulevaisuuden tuomiin mahdollisuuksiin luottavaisin mielin”, sanoo Business Excellence Finland Oy:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Järvelin.

”Odotamme paljon myös yrityskaupan mukana aukeavilta mahdollisuuksilta tarjota asiakkaillemme juuri heidän tarpeisiinsa sopivia työkaluja. Näemme tämän muutoksen ennen kaikkea myös oman toimintamme kehittämisen seuraavana askeleena, jotta pystymme vastaamaan yritystoiminnan kehittämisen yhä monimuotoisempiin haasteisiin. Liittyminen mukaan Wakarun pitkään ja hienoon menestystarinaan on meille erinomainen askel kohti yhä vaikuttavampia palveluita”, Järvelin summaa.

Lisätietoja antavat
Jaakko Kuosmanen, toimitusjohtaja, Wakaru Oy, +358 40 728 5870 jaakko.kuosmanen@wakaru.fi
Hannu Järvelin, hallituksen puheenjohtaja, Business Excellence Finland Oy, +358 40 758 4585 hannu.jarvelin@erinomainen.fi

Wakaru on japania ja tarkoittaa ymmärtämistä. Autamme asiakkaitamme oivaltamaan ja kehittämään osaamistaan kouluttamalla, konsultoimalla, mittaamalla ja tuottamalla toiminnan kehittämisen asiantuntijapalveluita. Wakaru Consulting Oy on keskittynyt liiketoiminnan muutoshankkeiden läpiviemiseen. Wakaru – yhtiöiden liikevaihto vuonna 2018 oli 5,4 Meur.
Yli 98% Wakarun asiakkaista suosittelee Wakarun valmennuksia ja ammattitapahtumia kollegalleen. www.wakaru.fi

Business Excellence Finland on Suomen suurin Lean Six Sigma -konsultointitalo. BEF:ssä sinua palvelee yhdeksän asiantuntijaa, joilla on yhteensä 250 vuoden kokemus organisaation viivan alla näkyvästä toiminnan kehittämisestä. Tästä mitattava lukuna on yli 95% asiakasuskollisuus. Vuonna 2018 toteutimme 723 asiakasparannusta.

www.erinomainen.fi

 


Kotitalouden valinnaisuutta ei saa rajata - Oppilailla on oikeus opiskella arjen hallintaa tukevia taitoja!

Kotitalous on yhteiskunnallisesti kotien ja perheiden hyvinvointiin merkittävästi vaikuttava oppiaine.

Perheiden arjen hallinnan taidot heikkenevät, taloudelliset haasteet lisääntyvät, nuorten talousosaaminen on tutkitusti heikompaa vuosi vuodelta ja syrjäytymisestä on tullut todellinen uhka yhä laajemmalle osalle kansalaisia. Perheiltä odotetaan uusia taitoja, kun kuluttaminen tapahtuu entistä enemmän verkossa ja koteihin liitettävät sopimusperustaiset toiminnot laajenevat. Monimutkaiset sopimukset, ilmastoystävällinen kuluttaminen, ruokaan liittyvät nopeasti muuttuvat trendit ja perheiden monimuotoisuus luovat haasteita, joihin reagoiminen vaatii uudenlaista tietoa ja osaamista.

 

Miksi koulujen rehtorit rajoittavat yhteiskunnallisesti merkittävän oppiaineen valintoja?

Kyse on oppilaan oikeudesta opiskella hänelle tulevaisuuden kannalta merkittäviä tietoja ja taitoja. Kotitalousopettajien liitto saa vuosittain lukuisia yhteydenottoja asiasta huolestuneilta opettajilta.  Valintojen rajaaminen uhkaa erityisesti oppilaiden oikeusturvaa. Emme ymmärrä miksi oppilailta kielletään itsenäistymisen ja oman talouden hallinnan kannalta merkittävien taitojen opettelu!

 

Onko 3 tuntia viikossa riittävä oppimäärä nykynuorelle, jotta tämä oppisi arjen hallinnan kannalta merkittävimmät taidot pysyvästi?

Kotitalousoppitunneilla monipuolisesta ja kriittisestä tiedonhankinnasta edetään kädentaitojen kautta tiedon soveltamiseen käytännössä. Oppitunneilla hankitut taidot näkyvät erityisesti kotien arjessa. Kotitalousopetuksen sisältöalueita ovat asuminen ja yhdessä eläminen, kuluttaja- ja talousosaaminen, sekä ruokaosaaminen ja -kulttuuri. Näitä kokonaisuuksia oppilas saa opiskella pahimmassa tapauksessa vain peruskoulun 7. luokalla, 3 tuntia viikossa yhden lukuvuoden ajan.

 

7-luokalla oppilaat valitsevat 8- ja 9-luokalle yhden taito- ja taideainevalinnaisen ja tämän lisäksi yhden vapaasti valittavan valinnaisaineen. Valitettavan monessa koulussa opetussuunnitelmaan kirjattu valinnaisuus on ymmärretty väärin ja oppilaiden ei anneta valita kotitaloutta niin paljon kuin haluaisivat. Opetussuunnitelmassa ei ole rajoitettu mitä oppilas voi valita. Kyse on oppilaan oikeudesta saada opiskella oman elämänsä kannalta merkittävää oppiainetta.

 

Minna Vanhala
Puheenjohtaja, Kotitalousopettajien liitto - Husshållslärarnas förbund ry
Kotitalouden lehtori, Kangasala

 

Marja Väärälä
Varapuheenjohtaja, Kotitalousopettajien liitto - Husshållslärarnas förbund ry
Kotitalouden lehtori, Helsinki

 

https://minedu.fi/documents/1410845/4123068/Perusopetuksen-tuntijako-Valtioneuvoston-asetus-28.6.2012.pdf/8c904085-afa3-46c0-9edc-12bc3eef52bf (perusopetuksen tuntijako)

https://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf (Kotitalouden opetussuunnitelma s.437)

https://www.edu.fi/perusopetus/kotitalous/ops2016_kotitalouden_tukimateriaalit


Radiojuttu: Miksi säkkituolissa oppii paremmin kuin pulpetissa? Koulut hankkiutuvat nyt kilvan eroon perinteisistä luentosaleista

 

Koulut eivät ole enää entisellään: niistä ovat kadonneet pulpettirivit, ja perinteisten luokkien tilalle ovat tulleet säkkituolit, seisomapöydät ja lukuisat digitaaliset laitteet.

Sama trendi on levinnyt korkeakouluihin, joissa yhä useammin luentosalin korvaa oppimisympäristöksi kutsuttu tila. Mutta mikä vanhoissa luokkahuoneissa käytännössä muuttuu, ja miten uusissa tiloissa opiskellaan?

Radiojutussa päästään tutustumaan uuteen Satakunnan ammattikorkeakoulun SAMKin kampukseen. SAMKin kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö Jussi Koskinen kertoo jutussa, miten koko kampusta voi hyödyntää opiskeluun, miten he käyttävät älyluokkia ja simulaatiota opetuksessa ja minkä takia toimivan kampuksen on hyvä sijaita kaupungin keskustassa.

Koskinen puhuu haastattelussa myös laajemmasta muutoksesta, minkä takia juuri nyt korkeakoulut ovat muutostarpeessa ja miten toimiva opiskeluympäristö tukee opiskelua. Radiojutussa kuullaan lisäksi opiskelijoiden mietteitä uudesta kampuksesta.

Radiojutun haastattelijana on Elina Kirvesniemi.

Haastattelusta on editoitu noin 5- ja 3-minuuttiset radiojutut. Ne ovat radioille vapaasti ja veloituksetta julkaistavissa sekä editoitavissa.

JULKAISUVAPAA HETI

Radiojuttu on tuotettu yhteistyössä SAMKin kampuksen omistavan kiinteistösijoitusyhtiö Hemsön kanssa.

 

 

 

 

 


Metropolialla testataan maailman huippumerkkejä Huurre-olosuhdelaboratoriossa

Ammattikorkeakoulu Metropolian uudella Myyrmäen kampuksella tutkitaan lämpötilamuutoksien vaikutuksia laitteisiin Huurteen olosuhdelaboratoriossa. Luonnonmukaisella CO2-kylmäaineella toimivan laboratorion lämpötila-alue on -45 − +60 C°. Laboratoriossa voidaan testata ajoneuvojen lisäksi mm. akkuja, valaisimia ja moottoreita.

Metropolian ajoneuvo- ja konetekniikan osaamisalue tekee opetuksen lisäksi yritysten ja eri tahojen (mm. Tekniikan Maailma) kanssa soveltavaa tutkimusta. Viimeaikaisia hankkeita ovat esimerkiksi katupölyä mittaava autolaboratorio Nuuskija sekä Sohjoa-projekti, jossa testataan autonomisia ajoneuvoja.

Äärimmäiset olosuhteet tekoälyohjauksella ekologisesti ja tehokkaasti

Metropolialla arvostetaan olosuhdelaboratorion ympäristöystävällistä CO2 -kylmäainetta. ”Arvojemme mukaisesti kannamme vastuuta ympäristömme tulevaisuudesta”, sanoo Teemu Laine, Metropolian laboratorioinsinööri.
CO2 on ainoa kasvihuonepäästöjä rajoittava uuden lainsäädännön mukainen myrkytön ja palamaton luonnonmukainen kylmäaine.

Merkittävää Metropolian uudessa olosuhdelaboratoriossa on myös sen erityisen suuri jäähdytysteho, joka on oleellista testattaessa autoja ja moottoreita. Huurteen ratkaisulla jäähdytetään myös ilmanvaihto. ”Näin laajan lämpötila-alueen ollessa kyseessä järjestelmän ohjaus on aina haastavaa”, sanoo Huurteen teknologiajohtaja Kåre Lindroos. ”Huurteen ratkaisussa kokonaisuutta ohjaa tekoälyyn perustuva Huurre iTOP -jäähdytysautomaatio”, hän jatkaa.

Metropolian Huurre-olosuhdelaboratorioon lisätään myöhemmin dynamometri, jonka ansiosta laboratoriota voidaan hyödyntää myös päästömittauksiin. Tulevaisuudessa ratkaisun käyttöä halutaan laajentaa mm. autojen komponenttien testaukseen.

Lisätietoja Metropolian olosuhdelaboratoriosta antavat:
Metropolialla laboratorioinsinööri Teemu Laine teemu.laine@metropolia.fi ja
Huurteella viestintäpäällikkö Irina Brax, irina.brax@huurre.com.

Huurre on kansainvälinen jäähdytysautomaatio- ja lämmöntuottoratkaisuja tarjoava teknologia- ja palveluyritys. Ainutkertaisena asiakaslupauksenamme on kylmäketjun ja sen energiakulutuksen optimointi Huurre iTOP -ohjausratkaisujen ja edistyksellisten ECO CO2-järjestelmiemme avulla. Lisäksi tarjoamme asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä kylmätiloja sekä huolto- ja korjauspalveluja.


Leirintäkesä on alkanut vilkkaasti

Leirintäkesän aloitus on ottanut varaslähdön. Vaikka suurin osa maamme noin 300 leirintäalueesta on avautumassa touko-kesäkuun vaihteessa on moni avannut ovensa jo nyt. Leirintäsesonki jatkuu aina pitkälle elokuuhun.

Leirintämatkailukausi on alkamassa positiivisin odotuksin. Alkuvuosi näyttää alalle kasvua sekä kotimaasta että ulkomailta. Suomen leirintäalueilla yövytään tänä vuonna kaikkiaan 2 miljoonaa kertaa.

- Poikkeuksellisen lämmin toukokuu on saanut leirintämatkailijat liikkeelle jo nyt. Myös koko alkuvuosi näyttää kasvua sekä kotimaisissa että ulkomaisissa majoitusvuorokausissa – tästä tulee hyvä leirintämatkailukesä, toteaa Suomen Leirintäalueyhdistyksen toiminnanjohtaja Antti Saukkonen.

Koulujen kesälomien siirto hyödyttäisi myös leirintämatkailualaa

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi toukokuun alussa selvityksen koulujen kesälomien siirtämisen vaikutuksesta matkailualalle. Selvityksen mukaan vaikutukset olisivat positiiviset, sillä siitä syntyisi matkailutuloja yli 200 miljoona euroa ja yli 5 000 kesätyöpaikkaa. Kesälomien siirrosta hyötyisi varsinkin kotimaan matkailu.

- Olisi selvää, että koulujen kesälomien siirron voittajia olisivat kotimaan matkailu ja siinä samalla leirintämatkailu. Voittajia olisivat myös koululaiset, sillä elokuun lomasäät ovat yleensä olleet erittäin hyviä. Myös palvelujen saatavuus ulkomaisille asiakkaille olisi näin parempi, jatkaa Saukkonen.

Suomen Leirintäalueyhdistys ry on maamme leirintäalueiden markkinointi- ja edunvalvontaorganisaatio. Sen jäsenistöön kuuluu 140 leirintäaluetta ja lomakylää, joissa vietetään vuosittain 1,7 miljoonaa majoitusvuorokautta.

Lisätietoja:

Antti Saukkonen, toiminnanjohtaja Suomen Leirintäalueyhdistys, puh. 0440 595 931
Sähköposti: antti.saukkonen@camping.fi


Yritykset elävät myynnistä – jokainen asiantuntija on myyjä

Myynnin osaamisen ja toimintojen merkitys korostuu tänään entisestään erityisesti asiantuntijabusineksessä. Myös Oppia.fi oppimisen verkkokauppa tarjoaa nyt myynnin ja myynnin johtamisen ammattilaisten valmennukset asiakasyrityksilleen.

Monimutkaisten ratkaisujen, kuten yritysohjelmistojen tai palvelukokonaisuuksien hankinta, ei ole koskaan ollut helppoa. Suuri tiedon määrä, laaja hankintaan osallistuva sidosryhmäjoukko ja valtava määrä vaihtoehtoja saa yhä useamman hankintaprosessin venymään.

Myyntiorganisaatio on yksi jokaisen yrityksen kriittisistä toiminnoista, sillä se tuo rahaa taloon. Ostamisen ja B2B-myynnin maailma on muuttunut radikaalisti viime vuosien aikana. Asiantuntijoilla on entistä suurempi rooli palveluiden ja tuotteiden myynnissä. Asiakkaat odottavat asiantuntemusta, näkemyksiä ja aitoa lisäarvoa myyvältä osapuolelta. Myyntijoukkueen on paitsi kyettävä toimimaan aina parhain keinoin myyntitilanteissa, myös pystyttävä osoittamaan oman palvelun tai ratkaisun hyödyt asiakkaan ja asiakkaan asiakkaan liiketoiminnan kannalta.

B2B-palveluliiketoiminnassa digitalisaatio ja uusi teknologia mahdollistavat erityisesti myyntiprosessin alkupään automatisoinnin. Henkilökohtainen myyntityö ei ole koskaan ollut tärkeämpää. Suurin muutos on siinä, että asiakkaan ostomatkalle on päästävä mukaan alusta saakka.

Myynnin ja myyntitoimintojen osaaminen ja arvostus ovat kivijalka kannattavalle kasvulle. Mercuri International on toiminut jo 50 vuoden ajan suomalaisten yritysten myynnin osaamisen hyväksi. Myynnin asiantuntijatalona myös Mercuri International ottaa käyttöön uusia myyntikanavia ja valitsi siksi Oppia.fi:n kumppanikseen.

”Oppia.fi on erittäin toimiva ja mielenkiintoinen konsepti. Oppia.fi on käytännössä näyttänyt, kuinka osaamisen kehittämisen myynti ja hankinta on mullistunut viimeisen kahden vuoden aikana. Oppia.fi - oppimisen verkkokaupassa yhdistyvät kokemuksemme myynnin kehittämisestä, rautaiset asiantuntijamme ja digitaalinen ostamisen helppous", kertoo Marko Majamäki Mercuri International Oy:stä.

”Osaavat ihmiset ovat Suomen menestyksen edellytys. Työelämän murros, eriarvoistuminen, monikulttuurisuuden kasvu, digitalisaatio ja globalisaatio haastavat työelämän tulevaisuuden. Haluamme Oppiassa tarjota asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti osaamisen kehittämiseen liittyviä palveluita yhdestä samasta, tutusta paikasta", sanoo Oppia.fi-palvelua tuottavan Wakaru Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Kuosmanen.

Oppimisen verkkokauppa yhdistää yhdellä tehokkaalla liiketoimintamallilla ja puitesopimuksella yritysten ammatillisen koulutushankinnan niin suomalaisen kuin kansainvälisen koulutustarjonnan. Oppia.fi-palvelun kautta osaamisen kehittämisen palveluita on hankittu jo yli 5 miljoonan euron arvosta.

"Oppia.fi näyttää käytännössä, kuinka alustatalous toimii ja muokkaa koko koulutustoimialaa. Kumppani- ja asiakasmäärämme kasvavat kovaa vauhtia", sanoo Kuosmanen ja jatkaa: "Solmimme viikoittain lisää maailman helpoimpia osaamisen kehittämisen puitesopimuksia ja mukaan liittyy myös joka viikko useita uusia Oppiakumppaneita. Mercurin rautainen osaaminen myynnin kehittämisestä ja heidän avoin valmennustarjonta on erinomainen lisä jo yli 1000 kurssimme joukkoon."

Yritysfaktat:

Mercuri International on maailman suurin myynnin kasvuun keskittynyt konsultointi- ja valmennusyritys. Olemme erikoistuneet yritysten tulosten parantamiseen; kehitämme asiakasyritystemme myynti- ja asiakastyötä, johtamista, asiakaspalvelua, sisäistä yhteistyötä (vuorovaikutus, tiimityö) sekä toiminnan ja työskentelyn prosesseja ja tukitoimia. Suomessa olemme toimineet vuodesta 1968 lähtien. Taking Sales To A Higher Level!

Oppia.fi - Oppimisen verkkokauppa tarjoaa parhaat kurssit parhaaseen hintaan, jotta kaikki voisivat oppia. Tarjolla on yli 1.000 kurssia yli 100 eri koulutustoimittajalta. Koulutusten aihepiirit kattavat johtamisen, myynnin, kehittämisen hallinnon, projektit, prosessit, palvelut ja IT-kurssiin niin loppukäyttäjille kuin IT-ammattilaisille. Monimuoto-oppiminen mahdollistetaan tarjoamalla luokkakursseja, tapahtumia, verkkokursseja, etäopetusta, webinaareja, digitaalisia kirjastoja ja muita digitaalisia palveluja.

Yhteystiedot:

oppia.fi / Wakaru Oy
Jaakko Kuosmanen, toimitusjohtaja, puh. 040 728 5870

Mercuri International Oy
Marko Majamäki, partneri, varatoimitusjohtaja, puh. 0400 413608


Kutsu: Tule lehdistömatkalle Tallinnan ja Tarton korkeakouluihin!

Virossa opiskelee jo 1 400 suomalaista – haku korkeakouluihin on käynnissä

Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä Viron korkeakouluissa kasvaa vuosittain. Tällä hetkellä Virossa opiskelee noin 4 000 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa, joista noin 1 400 on kotoisin Suomesta.

Study Estonia järjestää toukokuussa kaksi toimittajien ja bloggareiden tutustumismatkaa Viron korkeakouluihin.

Opetushallituksen tuoreen julkaisun mukaan ulkomailla opintonsa aloittaneiden suomalaisnuorten määrä on kaksinkertaistunut 10 vuodessa. Suhteessa eniten ovat kasvaneet Virossa ja Alankomaissa korkeakouluopintonsa aloittaneiden määrät. 2000-luvun alkuun verrattuna Viroon lähtevien määrä on peräti kuusinkertaistunut.

Englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia tarjoaa kahdeksan virolaista korkeakoulua. Suomalaisten keskuudessa suosituimpia ovat lääketieteen ja eläinlääketieteen tutkinto-ohjelmat. Paljon opiskellaan myös oikeustieteen ja kauppatieteen kandidaattitutkintoja.

Korkeakoulutus jakautuu Virossa, samoin kuin Suomessakin, kolmeen asteeseen: kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkintoihin. Tutkintojen laajuudet ja kestoajat ovat samat kuin muissakin EU-maissa, joten ne ovat yhtä päteviä kuin Suomessa tai missä tahansa muussa EU-maassa suoritetut opinnot.

Englanninkielisten tutkinto-ohjelmien suorittaminen on maksullista. Lukuvuosimaksut ovat keskimäärin 3 000–4 000 euroa. Suomalaiset rahoittavat Virossa opiskeluaan useimmiten Kelan myöntämällä opintotuella, joka riittää matalien elinkustannusten Virossa huomattavasti kotimaata paremmin.

Haku Viron korkeakouluihin on parhaillaan käynnissä ja päättyy oppilaitoksesta riippuen kevään ja kesän kuluessa. Lähes kaikki virolaiset korkeakoulut käyttävät e-valtiolle tyypillisesti DreamApply-verkkohakemuspohjaa, jonka avulla hakeminen onnistuu useisiin oppilaitoksiin ja opinto-ohjelmiin yhdellä hakemuksella yhdessä osoitteessa.

Tule lehdistömatkalle Tallinnan ja Tarton korkeakouluihin!

Study Estonia tekee virolaista korkeakoulutusta tunnetuksi Viron ulkopuolella. Organisaatio tekee yhteistyötä kaikkien virolaisten korkeakoulujen kanssa, jotka tarjoavat englanninkielisiä tutkintoon johtavia opinto-ohjelmia.

Study Estonia järjestää toimittajille ja bloggareille räätälöidyt tutustumismatkat Tallinnan ja Tarton korkeakouluihin.

Matkat järjestetään 2.–4.5.2018 ja 16.–18.5.2018. Lisätiedot, ohjelman ja ilmoittautumisohjeet löydät osoitteesta http://www.studyinestonia.ee/fi/node/4160.

Matkat ovat mainio tilaisuus tutustua myös Tallinnan ja Tarton kevät- ja kesätarjontaan. Tällä viikolla 100 vuotta täyttävä Viro juhlii itsenäisyyttään koko vuoden ja on siksi ajankohtainen juttuaihe paitsi opintojen, myös matkailun näkökulmasta.

Olemme koonneet tämän viestin liitteeksi helppolukuisen taustatietopaketin korkeakouluopiskelusta Virossa. Löydät sieltä hyödyllisiä linkkejä sekä muutamia vinkkejä Tallinnan ja Tarton nähtävyyksiin.

Study Estonialla on myös laaja rekisteri Virossa eri aloilla opiskelevien suomalaisten yhteystietoja. Suomalaisopiskelijat vastaavat mielellään toimittajien ja bloggareiden kysymyksiin sekä kertovat arjestaan virolaisissa korkeakouluissa ja niiden ulkopuolella.

Ota siis meihin yhteyttä ja kerro, minkä alan opiskelijaa haluaisit haastatella, ja toimitamme sinulle listan soveltuvista haastateltavista.

Soitellaan, kirjoitellaan ja tavataan virolaisten korkeakouluopintojen merkeissä!
Kysymykset, lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Study Estonian Suomen-edustus
Sanna Immanen
puh. 040 515 0085
finland@studyinestonia.ee
www.studyinestonia.ee/fi

 


Eduskunnan kotitalouden tukirenkaan Educa-messukannanotto: Tasa-arvoa tarvitaan – mahdollisuus opiskella kotitaloutta saatava kaikkiin lukioihin

 

 

OKM:n tavoitteena on uudistaa lukiokoulutusta niin, että se kykenee vastaamaan tulevaisuudessa yhteiskunnallisen kehityksen, uusien tieto- ja taitovaatimusten sekä jatko-opiskelun ja työelämän muutosten asettamiin haasteisiin.

Kun tarkastelee yllä olevia tavoitteita, lukiouudistuksen tärkeäksi teemaksi nousee kotitalouden vahvistaminen lukiossa. Kotitalous on laaja-alainen, yhteiskunnallinen ja monitieteinen oppiaine. Kotitaloudessa opitaan arjen taitoja ja elämän hallintaa – tasa-arvoa, yhteistyötä, ruokakulttuuria, asumiseen sekä kuluttajana toimimiseen liittyviä asioita. Kotitalouden opiskelu on toiminnallista ja vuorovaikutteista, opittu tieto sovelletaan käytäntöön ja on välttämätöntä opiskelijan oman elämän sekä hyvinvoinnin kannalta. Kotitalousopetus seuraa yhteiskunnan muutosta ja nostaa käsiteltävät asiat nuorten maailmasta. Se valmentaa työelämään opettamalla kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisun taitoja ja taloustaitoja sekä teknologiaosaamista.

Digitalisaation myötä kuluttajaosaaminen ja tiedonhankinta korostuvat arjen taidoissa. Maksaminen ja sopimusten teko tapahtuvat verkossa. Yhteiskunta palvelullistuu, ja palveluiden hankkiminen vaatii enemmän osaamista kuin yksittäisen tuotteen ostaminen. Uudet kotitaloudessa tarvittavat taidot eivät enää siirry sukupolvelta toiselle, vaan ne on opittava koulussa.

Nuorten velkaantuminen ja talousosaamisen puute nostetaan esiin säännöllisesti eri foorumeilla. Kotitalousopetuksen vahvistaminen lukiossa vastaa tähän tarpeeseen. Lukiotasolla opiskelijoiden ymmärrys ja kiinnostus talousasioihin mahdollistaisivat kotitalouden opetuksen syventämisen talous- ja kuluttaja-asioissa, asumisen sisällöissä sekä yksilön ja perheen hyvinvoinnissa. Lukion kotitalousopetuksessa yhteiskunnassa laajasti vaikuttaviin ilmiöihin ja kehityssuuntiin, kuten esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja digitalisaatioon voidaan tarttua konkreettisesti ja kehittää toimintavalmiuksia tulevaisuuden kotitalouksille. Kotitalousopetus integroi muita oppiaineita ja tukee niiden oppimista, harjoittaa monilukutaitoa sekä antaa laajasti jatko-opinto- ja työelämävalmiuksia.

Osassa alakouluja on mahdollisuus opiskella kotitaloutta valinnaisena oppiaineena. Yläkoulussa on kaikille yhteistä kotitaloutta ja kotitalous on myös yksi suosituimmista valinnaisaineista. Kotitalous on siten osa koko perusopetuksen taito- ja taideaineopetusta. Jatkumo puuttuu, sillä kotitaloutta ei ole juurikaan mahdollista opiskella toisella asteella. Kotitalous-oppiaine puuttuu ammatillisesta koulutuksesta, eikä talouskouluja enää ole. Näin kotitalouden yleissivistävällä polulla tulee pitkä katkos ennen yliopiston kotitalousopettajan koulutusta ja kotitaloustieteen opintoja.

Joissakin lukioissa on jo nyt mahdollista opiskella kotitaloutta, ja kotitalouden lukiodiplomeja suoritetaan vuosittain 5 - 10. Jotta opiskelijat eri puolilla maata olisivat tasa-arvoisessa asemassa, tulisi kaikissa lukioissa olla mahdollisuus opiskella kotitaloutta. Kotitalous on saatava lukion oppiaineeksi niin lukion kehittämistyössä, lainsäädännössä kuin opetussuunnitelmatyössäkin. Kotitalousopetuksesta olisi hyvä olla tarjolla 1 - 3 valinnaista kurssia. Kurssien oppimäärän pohjalta voisi osallistua kotitalouden ylioppilaskokeeseen. Esimerkiksi Irlannissa kotitalous on yksi ylioppilaskirjoitusten aine, samoin Japanissa.

Yliopiston kotitalousopettajan koulutuksessa on luotu osaamista kotitalouden opettamiseen lukiossa jo vuosien ajan. Uutta osaamista ei tarvitse luoda, vaan ottaa resurssit käyttöön. Huomiota on kiinnitettävä myös korkeakouluopiskelijoiden valintaan. Opiskelijan tulisi taito- ja taideaineopintoihin pyrkiessään voida hyödyntää lukion taito- ja taideaineopintoja. Pisteytystyökalussa on oltava mahdollisuus huomioida taito- ja taideaineiden lukiodiplomit.

Lisätietoja:

Sari Tanus, kansanedustaja ja Eduskunnan kotitalouden tukirenkaan puheenjohtaja, (09) 432 3176, sari.tanus@eduskunta.fi
Anneli Rantamäki, KM, kotitalousopettaja ja Kotitalousopettajien liitto ry:n puheenjohtaja, p.040 510 9045, anneli.rantamaki@riihimaki.fi

Eduskunnan kotitalouden tukirengas on vuonna 1993 perustettu parlamentaarinen toimielin, jossa kohtaavat eri poliittisten puolueiden kansanedustajat sekä kattava edustus kotitalouden alan toimijoita. Edustettuna tukirenkaassa ovat mm. Opetushallitus, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Helsingin yliopisto, Laurea- sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulut, Marttaliitto, ELO-Säätiö, SPEK, ETL, Kotitalousopettajien liitto, MTK ja Hotelli- ja ravintolamuseo.


Keijo Mikkonen on Vuoden kotitalousopettaja

Vuoden kotitalousopettaja julkistetaan Messukeskuksessa Educa-messuilla Opettajan olohuoneen lavalla la 27.1. klo 10.30, tervetuloa!

Keijo Mikkonen on ensimmäinen miespuolinen kotitalousopettaja, joka valmistui kasvatustieteen maisteriksi ja kotitalousopettajaksi Helsingin yliopistosta vuonna 1991. Uran alkuvaiheessa hän oli Marttaliitossa projektisihteerinä 1988–1991 vastaten kolmivuotisesta nuorisotoiminnan Eväitä reppuun -kehittämisprojektista. Hän teki myös opetustyötä Keskuspuiston yläasteella Vantaalla sekä Käpylän yläasteella Helsingissä. Hänen otteensa oli jo silloin ennakkoluuloton, innovatiivinen ja toisia innostava.

Mikkonen on työssään vuosia huolehtinut elintarvikealasta kiinnostuneita nuoria löytämään alan koulutusta ja työssäoppimisen mahdollisuuksia. Hän tekee yhteistyötä osaavasti ja nuoria kunnioittavasti.

Tällä hetkellä Mikkonen työskentelee projektipäällikkönä Vantaan ammattiopisto Variassa. Hän toimii Varian Oppisopimus- ja työelämäpalvelut -yksikössä ammatillisen koulutuksen kehittäjänä. Lisäksi hän on toiminut Varian Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa eli NAO:ssa ja auttanut nuoria löytämään suunnan elämälleen, opintoihin ja työelämään. Vuosina 2015–2016 hän toimi Nuoria osaajia Vantaan työmarkkinoille -hankkeessa. Ruokakulttuurikeskus Ruukku valitsi Mikkosen vuonna 2015 Vantaan Makumestariksi.

Omaa osaamistaan Mikkonen päivittää jatkuvasti. Opetustyönsä ohella Mikkonen on ollut aktiivisesti mukana Helsingin Kotitalousopettajat ry:n tilaisuuksissa usean vuoden ajan. Hän oli liiton Ammatillisen ja aikuiskoulutuksen toimikunnassa ja siellä mukana järjestämässä liiton syysseminaaria syksyllä 2015. Toimikunnassa Mikkonen toi osaamistaan, verkostojaan, asiantuntijuuttaan ja innostuneisuuttaan esille mukavalla tavalla, toiset upeasti huomioon ottaen.

Lisätietoja: Keijo Mikkonen, Keijo.Mikkonen@vantaa.fi, p. 050 312 1755

Anneli Rantamäki, puheenjohtaja, Kotitalousopettajien liitto ry, anneli.rantamaki@riihimaki.fi, p. 040 510 9045

Painokelpoiset kuvat: Aira Kuvaja, toiminnanjohtaja kotitalousopettajien.liitto@kolumbus.fi, p. 040 500 8316

Keijo Kalevi Mikkonen, synt. 31.1.1956

Koulutus:

1980 Kokiksi Hyvinkään ammatillisesta kurssikeskuksesta

1991 KTaO:ksi ja Kasvatustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta

1993 Tiedottajaksi, STiL-PT, Helsingin yliopiston Viestinnän laitoksen kurssilta

1999 Näyttötutkintomestariksi Helian Ammatillisesta korkeakoulusta

2001 Elintarvikeviraston Hygieniatestaajaksi

Työhistoria:

1987-1994 Pitäjäruokaprojekti, pitäjä- ja maakuntaruokien valinta sekä perinneruokaviikot maakunnissa

1988-1991 Marttaliitto, kokkikerhojen ohjaajien koulutus itärajaan rajoittuvissa kunnissa

1991-1992 Keskuspuiston yläaste, Vantaa, kotitalousopettajana

1992-1993 Käpylän yläaste, Helsinki, kotitalousopettajana

1994 Suomen keittiömestariyhdistyksen keskusliitto ry, WACS-Suomi-illan järjestäminen Stavangerissa

1995-1996 Myymäen ammattioppilaitos, tuntiopettajan suurtalouskokeille

1996-1998 K-instituutti Oy, kouluttajana myyjille, ruokamestarille ja kauppiaille

1996-2008 K-instituutti Oy, koulutuspäällikkönä myyjille, ruokamestarille ja kauppiaille

2008-2009 Amiedu, kouluttajana erilaissa ruokakoulutuksissa

2009- Vantaan ammattiopisto Varia, oppisopimus- ja työelämäpalvelut, projektipäällikkönä nuorten, aikuisten ja yritysten koulutustarpeisiin liittyvissä hankkeissa

Muuta:

-        Kokkikerho-ohjaajien koulutukset Suomen itärajaan rajoittuvissa kunnissa, erityisesti Möhkön kesäleiri

-        Suomi-ilta Stavangerissa vuonon rannalla ulkoilmassa 2400 keittiömestarille 80 eri maasta

-        Hygieniakoulutusten suunnittelu ja toteutus K-kaupoissa ympäri Suomea

-        K-ympäristökauppakoulutusten suunnittelu ja toteutus K-kaupoissa

-        K-mestarimyyjäkoulutuksen elintarvike- ja tuore-elintarvikekysymysten laatiminen sekä tuomarointi

-        Sinebrychoffin koko henkilöstön koulutusrupeama 2005-2007

-        Eri ikäisten kokkien koulutukset perus- ja ammatillisissa oppilaitoksissa

-        Elintarvikealan tutkintotilaisuudet suklaan- ja lakritsintekijöille 2009-2014

-        Hotelli-, ravintola- ja catering-alan koulutukset eri kulttuureista tulleille

-        Nuorten aikuisten osaamisohjelma ammatillisen koulutuksen keskeyttäneille tai ilman oleville

-        Hygieniatestit, yhteensä 3340 kpl vuosina 2002-2018