Kannanotto: Kotitalousopetus on elintärkeää nykypäivän ja tulevaisuuden nuorille sekä heidän perheilleen

Kotitaloudessa opituista tiedoista ja taidoista on hyötyä läpi koko elämän. Tärkeää on yksilön omien lähtökohtien huomioon ottaminen ja kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen.

Kotitalous on perusopetuksen oppiaine, joka monin eri tavoin edistää oppilaiden luovuutta ja vastuullisuutta sekä antaa valmiuksia omassa arjessa selviytymiseen. Koulutusleikkausten vuoksi on vaarana, että kotitalousopetuksen määrärahat pienenevät jatkuvasti ja ryhmäkoot kasvavat liian suuriksi.

Kotitalousopettajien liiton tekemän kyselyn mukaan oppilasta kohti käytettävissä oleva vuosittainen määräraha on keskimäärin 32 euroa / oppilas, kun vaihteluväli on 16–70 euroa / oppilas. Opetukseen käytettävissä oleva määräraha ei mahdollista kotimaisten raaka-aineiden hankintaa kuin satunnaisesti. Kotimaisen kalan ja lihan käyttäminen opetuksessa on lähes mahdotonta johtuen opetukseen käytettävissä olevasta määrärahan pienuudesta sekä kyseisten tuotteiden saatavuudesta ja kalleudesta. Kuitenkin opetuksen tulisi vastata tämän päivän tarpeita ja ohjata lasten ja nuorten ruokakäyttäytymistä hyvinvoinnin parantamiseksi.

Oppilaat haluavat tehdä omin käsin ja nauttia itse tehdyistä tuotoksista. Ruokakasvatuksen tulee motivoida oivaltamaan ja ymmärtämään ruonvalmistusprosesseihin sekä yleensä arkeen liittyviä asioita. Kouluissa oppiaineyhteistyö ja kouluruokailun opetuksellisen mahdollisuuden ymmärtäminen tuottavat oppilaille ruokasivistystä, lisäävät ruokaosaamista sekä ruokatajua. Koulun ruokakasvatusta tuleekin kehittää tiedepohjaltaan laajemmaksi, oppilaiden tarpeita paremmin huomioivaksi ja nykyistä oppilaskeskeisemmäksi. Kotitalousopetus tulee järjestää laadukkaasti riittävin resurssein, mikä mahdollistaisi tutkitusti puhtaiden kotimaisten raaka-aineiden käyttämisen opetuksessa.
Osallistavalla ruokakasvatuksella on hyvä mahdollisuus rakentaa ruokatajua ja -sivistystä yhtäältä omien kokemusten ja aistimusten ja toisaalta tutkimukseen perustuvien tietojen sekä taitojen avulla. Ruokaan ja ravitsemukseen liittyvä opetus on tärkeä suunnitella ja toteuttaa varhaiskasvatuksesta alkaen koko koulutusjärjestelmän läpi kulkevana jatkumona kansanterveyden, kestävän elämäntavan, kuluttajaosaamisen sekä ruuan ja ruokakulttuurin arvostamisen edistämiseksi.

Tärkeää on perehtyä muun muassa koko ruokaketjuun alkutuotannosta lähtien ruokapöytään saakka, lähiruuan merkitykseen, ruokahävikin vähentämisen keinoihin ja ruuan eettiseen tuottamiseen esimerkiksi eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lisätietoja: Anneli Rantamäki, pj, Kotitalousopettajien liitto
anneli.rantamaki@riihimaki.fi, p. 040 510 9045

Aira Kuvaja, toiminnanjohtaja, Kotitalousopettajien liitto
kotitalousopettajien.liitto@kolumbus.fi, p, 040 500 8316


Vuoden kotitalousopettaja on espoolainen Riitta Heljala

Julkaisuvapaa 22.4. klo 15

Riitta Heljalalle luovutettiin Vuoden kotitalousopettajan tunnustuspalkinto 22.4. Kotitalousopettajien liiton kevätkoulutuspäivässä Radisson Blu Royal -hotellissa Helsingissä.

Riitta Heljala on toiminut lähes 30 vuotta kotitalousopettajana Espoossa, suurimman osan siitä Mainingin koulun kotitalouden lehtorina. Elokuussa 2016 hän jäi eläkkeelle tästä virasta.
Hän on työssään edistänyt ja innostanut menestyksekkäästi kotitalouden oppimista niin kaikille yhteisen kotitalouden kuin valinnaisen kotitalouden osalta. Kotitalous on ollut pitkään suosituin valinnaisaine Mainingin koulussa ja vuosittain koulusta lähtee oppilaita jatko-opiskelemaan alaa mm. Perhoon. Heljala on ollut aktiivisesti kehittämässä maahanmuuttajien ja erityisoppilaiden kotitalousopetusta.

Hän on voimavarojaan säästämättä ollut asiantuntijana koulun kotitaloustilojen uudistamisessa ja remontoinnissa (v. 2004 ja v. 2013 - 2015) rationaalisiksi ja mm. liikuntaesteisiä oppilaita palveleviksi. Hän on myös toiminut ansiokkaasti koulun johtokunnassa, arviointiryhmässä ja pitkään johtoryhmässä kantaen vastuuta koko koulun kehittämisestä.

Heljala on ollut erittäin yhteistyökykyinen kollega ja tehnyt yhteistyötä myös yli oppiainerajojen. Hän on toiminut pitkään vastuuntuntoisena ja äidillisenä luokanvalvojana ja on huolehtinut kiitettävästi työyhteisön hyvinvoinnista mm. organisoiden mieleenpainuvia juhlia tarjoiluineen.

Riitta Heljala toimi noin 15 vuotta kotitalouden konsultoivana opettajana Espoossa. Pitkään toimiessaan ohjaavana opettajana hän oppi tuntemaan kotitalouden opettajat, ja oli lämminhenkinen, sydämellinen sekä ystävällinen aina jokaista kohtaan. Heljala on edistyksellinen ja aktiivinen. Hän seuraa alan asioita, kuten opettamisen teknologiaa ja tutkimustietoa. Hän ohjasi OPS-työtä 1994 ja 2004 sekä järjesti lukukausittain suosittua VESO-koulutusta.

Hän toimi empaattisena ja rohkaisevana työnohjaajana ja neuvonantajana etenkin aloitteleville nuorille opettajille sekä ongelmatilanteissa (ryhmäkoot, määrärahat, hankinnat yms.)
Heljala on antanut suuren työpanoksen Espoon uusien ja remontoitavien koulujen kotitalousopetustilojen suunnittelussa rationaalisiksi ja oppimista palveleviksi oppimisympäristöiksi. Hän myös kehitti elintarvikkeiden tilausjärjestelmää Heinon tukun kanssa sähköiseen, helposti käytettävään muotoon.

Riitta Heljala on ollut pitkään Helsingin kotitalousopettajat ry:n jäsen. Aiemmin hän toimi Espoon seudun kotitalousopettajat ry:ssä (hallituksessa, rahastonhoitajana ja tilintarkastajana). Ennen uraansa Espoossa hän työskenteli jonkin aikaa suurtaloudessa sekä Siperiassa suomalaisen koulun opettajana.

Hän on myös huolehtinut esimerkillisesti täydennyskoulutuksestaan ja omasta työkyvystään ja kunnostaan. Riitta harrastaa puutarhanhoitoa, sauvakävelyä, hiihtoa ja laskettelua, veneilyä sekä matkailua. Hän on kolmen lapsen äiti ja kahden lapsenlapsen mummi.

Lisätietoja:
Riitta Heljala, riitta.heljala@gmail.com, p. 040 550 3004
Anneli Rantamäki, puheenjohtaja, Kotitalousopettajien liitto ry
anneli.rantamaki@riihimaki.fi, p. 040 510 9045

Painokelpoiset kuvat: kotitalousopettajien.liitto@kolumbus.fi, p. 040 500 8316


Oppia.fi siivitti Wakarun kannattavaan kasvuun

Kasvu. Wakaru-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 3.824.091 € ja vuonna 2015 3.163.016 €. Kasvu siis 21 %. Kasvun taustalla on pitkälti Wakarun Oppia.fi konsepti.

Kannattavuus. Wakaru-konsernin liikevoitto 2016 oli 260.423 € ja vuonna 2015 103.800 €. Kasvua siis 151 %. Viimeisen viiden vuoden aikana Wakaru on tehnyt positiivisen tuloksen joka vuosi. Tämä on äärimmäisen poikkeuksellista koulutusalalla sekä Suomessa että globaalisti.

Oppia.fi. Wakaru käynnisti 2016 maaliskuussa Oppia.fi – Oppimisen verkkokaupan, joka kattaa luokkakurssit, tapahtumat, verkkokurssit, etäopetuskurssit, webinaarit, ekirjat, ekirjastot ja muun digitaalisen sisällön. Oppia.fi:stä on jo nyt saatavilla yli 60 sertifiointiin johtavaa kurssia ja esimerkiksi yksityisyydensuojaan liittyvät kansainväliseen sertifiointiin johtavat CIPT, CIMP ja CIPP/E kurssit on Suomessa saatavilla vain Oppia.fi:stä. Oppia.fi on merkittävä suomalainen palveluinnovaatio – edistyksellinen B2B verkkokauppa.

”Oppia.fi:stä saamme laadukkaat kurssit DNAlaisille edulliseen hintaan”, toteaa Minna Mattila DNAn HR:stä.

Oppia.fi-kumppanina toimivan Wistec Oy:n Juha Huhtanen toteaa: ”Oppia.fi:hin oli helppoa ja riskitöntä lähteä mukaan, koska palvelussa veloitetaan vain onnistumisesta. Samalla Wistecin laaja ICT-ohjelmistojen ja järjestelmien koulutus ja konsultointi saa merkittävästi lisää näkyvyyttä.”

Katso Oppia.fi – Oppimisen verkkokaupan esittelyvideo (98 sek.)

Wakaru Oy,
Toimitusjohtaja Jaakko Kuosmanen, +358 40 728 5870, jaakko.kuosmanen@wakaru.fi www.wakaru.fi, www.oppia.fi

Oppia.fi – Oppimisen verkkokauppa on osaamisen kehittämisen johtava markkinapaikka Suomessa. Wakaru keskittyy asiakkaiden palvelujen parantamiseen koulutuksella, konsultoinnilla ja palvelujen mittaamisella.


Kutsu: Tervetuloa Educa-messuille kotitalousopettajien osastolle!

Educa-messut kokoaa opetusalan ammattilaiset Helsingin Messukeskukseen, Messuaukio 1, 27. - 28.1.2017. Kotitalousopettajien liitolla on osasto Opettajan olohuoneessa 6H60. Tervetuloa tapaamaan liiton aktiiveja, kysymään, keskustelemaan, osallistumaan keittokirja-arpajaisiin tai vaikkapa liittymään liiton jäseneksi!

Lauantaina 28.1. klo 10.30 Opettajan olohuoneen lavalla esiintyy KT, rehtori ja kotitalousopettaja Kaisa Isotalo. Hän puhuu aiheesta "Eväät oppilaitosjohtamiseen - koti, ihmiset, kirjat ja värikäs elämä". Kaisa Tsotalo valittiin sekä vuoden kotitalousopettajaksi että vuoden rehtoriksi vuonna 2016. Kannattaa tulla kuuntelemaan mielenkiintoista esitystä!

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Aira Kuvaja
p. 040 500 8316
kotitalousopettajien.liitto@kolumbus.fi


Oppia.fi – Oppimisen verkkokaupalla huikea alku

Wakaru käynnisti maaliskuussa 2016 Oppia.fi – Oppimisen verkkokaupan. Oppia.fi on uusi helppokäyttöinen ja turvallinen suomalainen innovaatio, joka yhdistää kouluttajat ja koulutusta tarvitsevat samaan palveluun. Vuoden 2016 aikana Oppiua.fi – Oppimisen verkkokaupasta ostettiin osaaminen kehittämisen palveluja yli 3 M€:lla ja mukaan saatiin yli 50 koulutusorganisaatiota sekä yli 5000 oppijaa.

Vuosi 2015 oli Oppia.fi:n kehittämisen vuosi (ideasta palveluksi), vuosi 2016 oli Oppia.fi:n käynnistämisen vuosi (liikevaihto nollasta 3 miljoonaan) ja vuosi 2017 on Oppia.fi:n kasvattamisen vuosi (liikevaihto, koulutuskumppanit, palveluportfolio, asiakkaat), jolloin Oppia.fi –konsepti otetaan käyttöön Ruotsissa ja Virossa.

Katso Oppia.fi – Oppimisen verkkokaupan esittelyvideo (98 sek.)

Oppia.fi-kumppanina toimivan Wistec Oy:n Juha Huhtanen toteaa: ”Oppia.fi:hin oli helppoa ja riskitöntä lähteä mukaan, koska palvelussa veloitetaan vain onnistumisesta. Samalla Wistecin laaja ICT-ohjelmistojen ja järjestelmien koulutus ja konsultointi saa merkittävästi lisää näkyvyyttä.”

”Oppia.fi:stä saamme laadukkaat kurssit DNAlaisille edulliseen hintaan”, toteaa Minna Mattila DNAn HR:stä.

”Jatkamme uusien innovaatioiden tuomista markkinoille asiakkaidemme hyödyksi” vakuuttaa Wakarun Oppia.fi liiketoiminnasta vastaava johtaja Petri Kultaranta.

Lisätietoja:

Wakaru Oy,
Toimitusjohtaja Jaakko Kuosmanen, +358 40 728 5870, jaakko.kuosmanen@wakaru.fi www.wakaru.fi, www.oppia.fi
Johtaja Petri Kultaranta, +358 40 515 3007, petri.kultaranta@wakaru.fi

Oppia.fi – Oppimisen verkkokauppa on osaamisen kehittämisen johtava markkinapaikka Suomessa. Wakaru keskittyy asiakkaiden palvelujen parantamiseen koulutukselle, konsultoinnilla ja palvelujen mittaamiselle.

Oppia.fi – Oppimisen verkkokauppa tarjoaa:

• Oppijoille laadukkaat kurssit ja useita eri oppimistapoja
• Luokkakurssit, asiantuntijatapahtumat
• Verkkokurssit, etäopetuskurssit, webinaarit
• e-kirjat, e-kirjastot, muu digitaalinen sisältö
• Koulutusten hankintayksiköille
• Luotettavan ja toimituskykyisen, usean tarjoajan verkoston
• Kilpailukykyiset hinnat
• Henkilöstöyksiköille
• Kattavan tarjonnan yhdestä paikkaa – kymmeniä toimittajia yhdellä sopimuksella
• Raportointijärjestelmän ja koulutusten hallinnan


Video: Myös ammattiin opiskelevat voivat lähteä vaihto-opiskelijaksi

https://player.vimeo.com/video/193792632?title=0&byline=0&portrait=0

Vaihto-opiskelua pidetään usein vain korkeakouluopiskelijoiden mahdollisuutena. Sama mahdollisuus on kuitenkin ollut tarjolla myös ammattiin opiskeleville jo viidentoista vuoden ajan. Vaihtojakso lisää ammatillista osaamista, mutta tarjoaa myös uusia kokemuksia ja ideoita.


Artikkeli: Kokiksi Belgiaan tai lähihoitajaksi Irlantiin - myös ammattiin opiskelevat innokkaita vaihto-opiskelijoita

Vaihto-opiskelua pidetään usein vain korkeakouluopiskelijoiden mahdollisuutena. Sama mahdollisuus on kuitenkin ollut tarjolla myös ammattiin opiskeleville jo viidentoista vuoden ajan. Vaihtojakso lisää ammatillista osaamista, mutta tarjoaa myös uusia kokemuksia ja ideoita.

Vaihto-opiskelun suosio on kovassa kasvussa ammatillisissa oppilaitoksissa ja nyt jo joka kahdeksas opiskelija lähtee jossain vaiheessa opintojaan kokeilemaan siipiään ulkomaille. Suosituimmat vaihtomaat ovat Euroopan suurimpia maita, sillä muun muassa Espanja, Ranska, Saksa, Englanti ja Hollanti vetävät opiskelijoita puoleensa.

- Vaihtoon lähtevät opiskelijat ovat useimmiten naisia eli vaihtoon lähdetään naisvaltaisilta aloilta: sosiaali- ja terveysalalta, liiketaloudesta ja hotelli- ja ravintola-alalta. Mutta kyllä vaikkapa rakennusinsinöörit ja sähkömiehetkin haluavat ulkomaille, kertoo ammatillisen koulutuksen päällikkö Mika Saarinen CIMOsta eli Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta.

Vaihtojaksojen pituus vaihtelee parista viikosta muutamaan kuukauteen. Perinteisen opiskelun lisäksi vaihdossa voi suorittaa myös työssäoppimisjakson, mikä onkin Saarisen mukaan ehdottomasti suosituin vaihtoehto.

- Kokemus on aivan uudenlainen, kun suomalainen opiskelija asuu itsekseen ja käy töissä sikäläisessä työpaikassaan. Kokkiopiskelija voi vaikkapa laittaa ruokaa belgialaisessa ravintolassa tai lähihoitaja työskennellä irlantilaisessa päiväkodissa.

Rohkeutta, uusia ideoita – ja työ valtameriristeilijällä

Vaihto-opiskelusta on opiskelijalle sekä ammatillista että henkilökohtaista hyötyä. Mika Saarinen listaa tärkeimmiksi hyödyiksi itsenäistymisen, rohkeuden kertymisen ja uusien ideoiden saamisen.

- Monet opettajat ovat kertoneet, että opiskelijat tulevat vaihdosta takaisin varmempina kuin aikaisemmin. Ulkomailla pääsee myös näkemään, miten omaa työtä tehdään toisessa maassa. Mukaan voi tarttua uusia ajatuksia, joiden ympärille voi vaikkapa perustaa oman yrityksen, tai joista olisi hyötyä tulevalle työnantajalle.

Kosmetologiopiskelijana vaihdossa ollut, nyt yrittäjänä työskentelevä Hanna Nurmi voi omasta kokemuksestaan allekirjoittaa tämän. Hän suoritti työssäoppimisjaksonsa Tallinnassa ja pääsi opiskeluiden lisäksi tekemään asiakastyötä vieraassa maassa.

- Minulle oli selvää jo alusta asti, että haluan opintojen loppuvaiheessa vaihtoon hakemaan uusia kokemuksia ja ideoita ja haastamaan itseäni. Vaihtojakso oli todella hyödyllinen sekä henkilökohtaisesti että ammattitaidon kannalta, Nurmi kertoo.

Vaihtojaksolta tarttui mukaan rohkeutta ja uusien kokemusten nälkää, jotka saivat Nurmen hakemaan alansa töitä risteilyaluksilta.

- Olen risteillyt Tyyneltämereltä Antarktikselle, ja pitkin Välimerta ja Aasiaa – ihan joka puolella. En usko, että olisin saanut tällaisia kokemuksia ilman vaihtojaksolta saamaani rohkeutta.

Kainaloon: Miten vaihtoon pääsee?

Vaihtoon lähteminen edellyttää opiskelijalta oma-aloitteisuutta, sillä kukaan ei tule tarjoamaan tilaisuutta tarjottimella. Ammatillisen koulutuksen päällikkö Mika Saarinen CIMOsta neuvoo kääntymään ensimmäisenä oman ohjaavan opettajan, opinto-ohjaajan tai kansainvälisen koordinaattorin puoleen.

- Myös oppilaitosten nettisivuilla on usein paljon tietoa vaihto-opiskelusta. Sitä kautta voi myös hakea apurahoja esimerkiksi Erasmus+ -ohjelmasta, joka on EU:n ohjelma kaikille nuorille, Saarinen kertoo.

Vaihtoon lähtevältä opiskelijalta ei odoteta täydellistä kielitaitoa, sillä ammatillisissa opinnoissa yhteistyö ulkomailla lähtee käsillä tekemisestä. Saarinen muistuttaa, että vaihtomaassa opiskelijan vastaanottava henkilökään ei välttämättä puhu täydellistä englantia.

- Kielitaidon sijasta vaihto-opiskelijoilta odotetaan innostusta, halua ja rohkeutta kokeilla uusia asioita ja nähdä maailmaa. Myös opintojen on syytä olla hyvällä mallilla. Ja jos opintojen aikana ei ole tilaisuutta lähteä vaihtoon, voi lähteä myös valmistumisen jälkeen. Se on hyvä meriitti, jota työnantajat osaavat arvostaa.

Euroopan ammattitaitoviikkoa vietetään 5.-9.12.

Lisätietoja:

Sari Huttunen
ohjelma-asiantuntija
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
PL 343 (Hakaniemenranta 6),
00531 Helsinki
Puh. 0295 338 563
etunimi.sukunimi@cimo.fi
www.cimo.fi

CIMO on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. Edistämme kansainvälistymistä monin eri tavoin. Koordinoimme harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaamme EU-ohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta Suomessa. Tuemme Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa ja teemme maailmalla tunnetuksi suomalaista koulutusta. Keräämme, tuotamme ja välitämme kansainvälistymistä koskevaa tietoa kansalaisille, eri alojen asiantuntijoille ja päätöksentekijöille. Unelmamme on aidosti avarakatseinen Suomi. Vuoden 2017 alussa CIMO ja nykyinen Opetushallitus yhdistyvät uudeksi virastoksi, jonka nimi on Opetushallitus.


Radiojuttu: Kokiksi Belgiaan tai lähihoitajaksi Irlantiin - myös ammattiin opiskelevat innokkaita vaihto-opiskelijoita

Varmasti aika moni meistä on luullut, että vaihto-opiskelu on pelkästään korkeakouluopiskelijoiden heiniä. Mutta se on väärä kuvitelma, sillä vaihtojaksot ovat suosittuja myös ammattiin opiskelevien joukossa. Suurin osa vaihto-opiskelijoista lähtee vaihtoon työssäoppimaan eli tekemään oman alansa töitä.
Vinkkejä vaihto-opiskelusta kiinnostuneille antaa ammatillisen koulutuksen päällikkö Mika Saarinen CIMOsta, ja omista kokemuksistaan kertoo vaihdossa ollut kosmetologi, yrittäjä Hanna Nurmi.RADIOILLE TIEDOKSIEuroopan ammattitaitoviikkoa vietetään 5.-9.12.

Haastateltavina ovat ammatillisen koulutuksen päällikkö Mika Saarinen CIMOsta (Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus) ja kosmetologi, yrittäjä Hanna Nurmi. Haastattelijana on Riitta Säteri.

Radiohaastattelusta on saatavilla valmiiksi editoidut noin 3 ja 5 minuutin jutut. Jutut ovat radioille vapaasti ja veloituksetta julkaistavissa ja editoitavissa.

JULKAISUVAPAA HETI

Radiojuttu on tuotettu yhteistyössä CIMOn kanssa.


Ovatko oppilaitosten koneet turvallisia?

Oppilaitokset ovat aloittaneet vauhdilla syyskauden, mutta ovatko oppilaitosten kaikki opetuskoneet kunnossa?

Alan asiantuntijoiden mukaan oppilaitosten konekantaa ei kaikkialla arvioida yhtä järjestelmällisesti kuin työpaikoilla. Koneiden turvallisuustaso, vaarat ja kunto kuitenkin tulisi tarkastaa ja testata systemaattisesti myös oppilaitoksissa ja kouluissa.

- Työpaikoilla on totuttu tarkastusmenettelyihin ja järjestelmälliseen toimintaan koneturvallisuusasioissa. Oppilaitoksissa sen sijaan on melko paljon kone- ja kalustokantaa, joka ei ole systemaattisen tarkastuksen piirissä, sanoo Inspectan koneturvallisuusasiantuntija Jukka Laaksonen.

Oppilaat vasta harjoittelevat koneiden käyttöä

- Koneiden turvallisuuteen liittyy oppilaitoksissa suurempia haasteita, koska oppilaat eivät ole niin perehtyneitä koneiden käyttöön. Turvallisuustason tulisi tämän vuoksi olla siellä vielä korkeampi kuin työpaikoilla, Laaksonen painottaa.
Koulujen ja ammattikorkeakoulujen teknisen työn luokissa on lukuisia erilaisia koneita ja laitteita puutyökoneista sorveihin ja levyleikkureihin. Opetuskoneiden kanssa työskentely vaatii erityistä ohjausta ja huolellisuutta.

Monipuolisen konekannan lisäksi oppilaitoksissa on monen ikäisiä koneita. Tämä on hyvä asia, sillä oppilaiden tulee opiskella käyttämään kaikkia niitä koneita, joita he todennäköisesti työpaikoillakin tulevat käyttämään. Eri ikäiset koneet asettavat kuitenkin huomattavia haasteita koneturvallisuudelle ja perehdyttämiselle.

Koneiden turvallisuus varmistetaan tarkastuksella

Koneturvallisuus lähtee koneiden hankinnasta. Oppilaitosten tulee hankkia turvallisia ja laadukkaita koneita. Lisäksi on varmistettava, että ne sijoitetaan oikein ja oikeaan käyttöympäristöön. Tämän jälkeen koneista tulee huolehtia säännöllisesti; huoltaa, tarkastaa ja testata. Espoon seudun Omnialla on mittava valikoima metallintyöstökoneita, jotka tarkastettiin viime vuonna.

- Meillä on tarkkaa sisäistä turvallisuusvalvontaa Omniassa. Lisäksi tilasimme ulkopuoliselta toimeksiantajalta tarkastuksen, sillä meillä on uudempaa ja vanhempaa konekantaa täällä. Oli jonkun verran korjattavaa, muttei mitään suurempaa huomauttamista, kertoo Espoon seudun Omnian kiinteistöpäällikkö Pentti Väisänen.
Työturvallisuuslaki pätee oppilaitoksissa aivan kuten missä tahansa työpaikoilla. Tehdessään harjoitustöitä oppitunnilla oppilaat kuuluvat työturvallisuuslain piiriin. Vastuu oppilaan turvallisuudesta on aineopettajalla, ja viime kädessä rehtorilla.

Kun oppilaitoksissa turvallisuusasiat ovat kunnossa, oppivat koululaiset ja opiskelijat jo pienestä pitäen huomioimaan turvallisuusnäkökulmat toiminnoissaan. Tämä on innostava lähtökohta oppilaan koko elämänkaarta ajatellen.

- On hieno asia, että saamme olla vaikuttamassa nuoriin. Omniassa koko henkilöstö on ottanut vastuulleen sen, että pidämme näistä opiskelevista nuorista huolta, lähes 30 vuotta Espoon seudun Omniassa työskennellyt Väisänen hymyilee.

Inspecta on Pohjoismaiden johtava asiantuntija turvallisuudessa, laadussa ja luotettavuudessa.
Testaamme, tarkastamme, sertifioimme sekä tarjoamme konsultoivia asiantuntija- ja koulutuspalveluja yli 1400 osaajan voimin Suomessa, Skandinaviassa ja Baltian maissa. Inspecta auttaa asiakkaitaan onnistumaan liiketoiminnassaan – joka päivä, kaikkialla yhteiskunnassa. www.inspecta.com.


Nostoehdotus:

”Monenlaiset ja -ikäiset opetuskoneet asettavat huomattavia haasteita
koneturvallisuudelle ja perehdyttämiselle.”


Tuhannet opiskelijat kilpailevat pääkaupunkiseudun opiskelija-asunnoista – Näin nappaat edullisen asunnon

Heinäkuussa yliopistot ja ammattikorkeakoulut tiedottavat opiskelijavalinnoistaan. Sisään hyväksyttyjen ensimmäisenä haasteena on oman asunnon löytäminen. Kokosimme vinkit opiskelija-asunnon metsästykseen.

1. Ole ajoissa
Kilpailu opiskelija-asunnoista käynnistyy välittömästi, kun yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen hyväksymiskirjeet ovat kolahtaneet sisään onnekkaiden postiluukuista. Asuntohakemus kannattaa siis laittaa vetämään heti, kun tieto opiskelupaikasta on selvillä.

Pääkaupunkiseudun suurin opiskelija-asuntojen tarjoaja on Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas, jonka yli 9 000 asuntoon riittää hakijoita etenkin loppukesästä.

”Hoasilla asuntoa odottaa syksyisin noin 7 000 hakijaa. Uudet opiskelijat ja muualta muuttavat ovat asuntojonossa etusijalla”, kertoo Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio.

2. Etsitkö edullista asuntoa? Valitse solu.
Perheasunto, kaveriasunto, yksiö… Opiskelijoille on tarjolla useita eri asumisvaihtoehtoja. Opiskelija-asuntojen vuokrataso on selvästi vuokra-asuntojen markkinahintoja alhaisempi. Kaikkein edullisinta on vuokrata huone jaetusta asunnosta.

Hoasilla jaetun asunnon kuukausivuokra on alimmillaan noin 200 euroa asukasta kohden. Yksiön vuokra on halvimmillaan noin 300, kaksion 370 ja perheasunnon 400 euroa.

3. Karsi toivelistaa
Halutuimmat opiskelija-asunnot sijaitsevat lähellä keskustaa. Asunnon saa nopeammin, jos on valmis asumaan hieman kauempana keskustasta. Kaveriasuntoja ja jaettuja asuntoja on myös paremmin tarjolla kuin yksiöitä, joihin on jatkuvasti kova ruuhka.

”Mitä vähemmän asuntoa koskevia toiveita hakija esittää, sitä useampia asuntoja hänelle voidaan tarjota. Kaikki opiskelija-asunnot ovat hyvien kulkuyhteyksien varrella, ja erilaisia asumismuotoja kannattaa harkita”, Tarhio summaa.

Huone jaetussa asunnossa tai kaveriasunto voi Tarhion mukaan olla ensimmäistä kertaa omaan asuntoon muuttavalle nuorelle yksiötä parempi ratkaisu. Oma huone on lukittavissa, ja ympärillä pyörivät kämppikset ehkäisevät yksinäisyyden tunnetta. Asuminen helpottuu, kun esimerkiksi siivousvastuut voi jakaa kaikkien asukkaiden kesken.

4. Muutatko Helsingin ulkopuolelta?

Pääkaupunkiseudun neljässä yliopistossa ja kuudessa ammattikorkeakoulussa aloittaa vuosittain tuhansia uusia opiskelijoita, joista jopa 40 prosenttia saapuu muualta Suomesta. He nousevat asuntojonossa helsinkiläisten, espoolaisten ja vantaalaisten ohi, minkä vuoksi pääkaupunkiseudulla jo asuvien kannattaa varautua pidempiin jonotusaikoihin.

”Nyt loppukesästä asunnon saaminen on Helsingin ulkopuolelta muuttaville helpompaa kuin helsinkiläisille. Helsinkiläisten kannattaa odottaa pahimman ruuhkan yli, koska silloin asunnon löytyminen helpottuu merkittävästi. Heinä–elokuussa asunnon saaminen vie keskimäärin 2–3 kuukautta”, Tarhio sanoo.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Tarhio, p. 0400 800 255, matti.tarhio[at]hoas.fi

Hoas on yleishyödyllinen säätiö, joka vuokraa, rakennuttaa ja ylläpitää asuntoja pääkaupunkiseudulla peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville, tutkintoaan päätoimisesti suorittaville opiskelijoille. Asuntoja Hoasilla on tällä hetkellä yli 9 200 kpl ja asukkaita noin 18 000. www.hoas.fi