Tutkimus: Asiantuntijat uskovat teknologiajättien rynnivän rahoitusmarkkinoille muutamassa vuodessa

Kuinka todennäköisenä pidät, että Alibaba, Google, Amazon ja Apple ovat neljän vuoden sisällä kilpailemassa rahoitusmarkkinoilla? Tätä kysyttiin kun Aalto-yliopisto selvitti asiaa 50 suomalaistutkijalta ja alan rahoitusammattilaiselta. Yhdeksän kymmenestä  vastaajasta piti myllerrystä hyvin todennäköisenä.

– Kyselyssä teknologiajättien nähtiin kaappaavan markkinaa etenkin yrityslainoituksen osalta. Tämän tyyppisten kilpailijoiden ilmestymistä markkinoille piti epämieluisana asiana puolet vastaajista, maisteriopintoja Aalto-yliopiston COID-ohjelmassa suorittava Minna-Maria Salonen sanoo.

Joukkorahoitusyhtiö Vaurauden ja liiketoimintateknologioihin erikoistuneen Sofigaten tilaamassa tutkimuksessa ruodittiin rahoitusalan lähivuosia myös kryptovaluuttojen osalta.Ikäjakaumaltaan laaja vastaajajoukko ei uskonut niiden vakiinnuttavan vielä asemaansa. Esimerkiksi Bitcoinin huono maine ja arvaamattomuus ei vakuuttanut asiantuntijoita. Juuri kukaan ei uskonut, että kryptovaluutoilla olisi jalansijaa suuremmin kymmeneen vuoteen. Tekoälyn painoarvo rahoitusalalla taas laski vastaajien mielestä sitä mukaa mitä suuremmista summista oli kyse.

– Oli myös hätkähdyttävää huomata, että alan asiantuntijoilla ja vaikuttajilla on kovin jumiutunut suhtautuminen kehityksestä perässä laahaavaan yhteiskunnan päätöksentekoon. Asenne vastaa pikemminkin aktiivista odottelua, eikä aktiivista kehittämistä tai dialogia uusien teknologioiden ja palveluiden kanssa. Tämä tilanne on nähtävissä Suomessa valitettavasti laajemminkin.

Ilmastonäkökulma ja vastuullinen sijoittaminen oli lähes kaikkien vastaajien mielestä tullut rahoitusalalla jäädäkseen ja 60 prosenttia vastaajista uskoi tuotto odotusten kuroutuvan normaalille tasolle viiden vuoden sisällä.

– Suurin osa vastaajista uskoi myös ekolgisuusarvon ilmestyvän bruttokansantuotteen oheen lähivuosina, Salonen sanoo.

Lisätietoa tutkimuksesta antavat:

Minna-Maria Salonen
Aalto-yliopisto
0405501584
minna-maria.salonen@aalto.fi

Sanna Suomela
Sofigate
040 512 3148
sanna.suomela@sofigate.com

Elisa Saarinen
Vauraus Suomi
020 33 22 33
elisa.saarinen@vauraus.fi


Kutsu: ”Raideliikenteen kehityssuuntia” - seminaariin

Aika 12.9.2019 klo (8.30) 9.00-11.00
Paikka auditorio, Postitalo, Mannerheimintie 2 C, Helsinki
Ohjelma 8.30-9.00, tarjolla kahvit ja pientä purtavaa

9.00 Seminaarin avaus
Tuula Petäkoski-Hult, puheenjohtaja, Pro Rautatie ry

9.10 Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ja raideliikenteen kehittäminen
N.N., LVM

9.50 Tampereen Ratikka
projektipäällikkö Antti Haukka, Tampereen kaupunki

10.20 Duoraitioliikenteen mahdollisuudet Suomessa
erityisasiantuntija Tuomas Lonka, Proxion

10.40 loppukeskustelu ja seminaarin päätössanat
Petteri Portaankorva, varapuheenjohtaja, Pro Rautatie ry.

11.00 seminaari päättyy

Tilaisuus on maksuton.

Pyydämme ilmoittautumaan 5.9. mennessä osoitteeseen
prorauta@prorautatie.fi. Ilmoitathan ilmoittautuessasi seuraavat tiedot: nimi, tehtävä/titteli, organisaatio, sähköpostiosoite, mahdolliset ruoka-aineallergiat.

 

Tervetuloa!

Pro Rautatie ry:n hallitus

Oikeudet muutoksiin pidätetään.


Suomalainen joukkorahoitusyhtiö ylittänyt 150 miljoonan välitetyn euron haamurajan

Joukkorahoitusyhtiö Vauraus on saavuttanut Suomessa ensimmäisenä alallaan 150 miljoonan välitetyn euron rajan. Pienten ja keskisuurten yritysten lainoittajana Vauraus on noussut alan yrityksiä suitsineen joukkorahoituslakiuudistuksen jälkeen suurimmaksi toimijaksi.

”Liikeideamme on aina perustunut suomalaisten pk-yritysten tukemiseen silloin, kun muut rahoituslaitokset eivät heihin usko tai rahoituspotista puuttuu vielä loppuosa. Toisinaan olemme se puuttuva linkki Finnveran ja pankin jälkeen. Ilman korulauseita voin siis sanoa, että sijoittajat ovat meidän kauttamme tukeneet suomalaista yrittäjyyttä hyvin merkittävällä potilla”, toimitusjohtaja Elisa Saarinen kertoo.

Joukkorahoituksen suosio on kasvanut Suomessa viime vuosina harppauksittain. Kulttuurin tukemisen ja hyväntekeväisyyden lisäksi keskiöön ovat nousseet juuri vakuusvajeen kanssa kamppailevat ruohonjuuriyritykset ja niiden rahoituksen problematiikka.

Joukkorahoitusalalla toimii kasvava joukko yrityksiä ja kirjava valikoima erilaisia sijoitusvaihtoehtoja. Alaa koskeva laki astuikin voimaan syksyllä 2016. Sen valmistelun keskeisin tarkoitus oli turvata sijoittajia. Aiemmin sääntelemättömästä lainamuotoisesta joukkorahoituksesta tuli laajemmin osa rahoitusmarkkinoita.

Lisätietoa:

Elisa Saarinen, toimitusjohtaja, Vauraus Suomi Oyj
0449769864
elisa.saarinen@vauraus.fi
www.vauraus.fi


TALOUSOSAAMINEN KODEISSA TARVITSEE TUKEA – KOTITALOUSOPETUKSESSA KEINOT

Kotitalousopettajien liitto vaatii seuraavaan hallitusohjelmaan kirjattavan, että kotitalouden opetusta kouluissa lisätään.

Suomalaisten talousosaamisesta ollaan laajasti huolissaan. Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tekemän tutkimuksen mukaan kuluttajansuojan pelisäännöt osataan tällä hetkellä heikosti. Talous ja Nuoret TAT:n teettämän tutkimuksen, “Nuorten talousosaaminen”, mukaan 89 % nuorista on sitä mieltä, että koulun pitää opettaa taloustaitoja, ja vain viidennes nuorista kokee saavansa riittävän talousosaamisen koulusta.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ehdotti seuraavaan hallitusohjelmaan kansallista strategiaa, jolla vahvistetaan nuorten talousosaamista. Keinot talousosaamisen vahvistamiseen ovat jo olemassa, mutta mikä tulee yhteiskunnallemme kannattavimmaksi? Veronmaksajien keskusliiton viestintäjohtaja ja Taloustaito-lehden päätoimittaja Antti Oksanen totesi Taloustaito-lehdessä: ”Taloustaito erillisaineena kuulostaa paperillakin keinotekoiselta. Taloustaidot kun ovat elämäntaitoja, joita pitäisi soveltaa joka aineessa ja joka tilanteessa. Myös Finanssiala ry haluaa parantaa suomalaisten mahdollisuuksia hallita omaa talouttaan paremmin. Kansalaisten on saatava talousosaamisen perusedellytykset jo koulussa.

Kotitalous-oppiaineen keskeisistä sisältöalueista kuluttaja- ja talousosaaminen kokonaisuus voimaannuttaa oppilaita, kun käytännön toiminnan kautta saadaan kokonaiskuva arjenhallinnasta.  Kotitaloustunneilla opitaan rahankäyttöön liittyviä tilanteita sekä ratkomaan ja välttämään ongelmia. Taloudenhallinnan ja vastuullisen kuluttajuuden kulmakiviä ovat omien oikeuksien tiedostaminen ja velvollisuuksista huolehtiminen.

Kotitalousopetusta on lisättävä, jotta jokainen suomalainen nuori voi saada riittävät arjenhallinnan taidot tasapainoisen elämän aloittamiseen.  Kotitaloutta opiskellaan 7.-9.-luokilla kaikille yhteisenä oppiaineena vain 3 tuntia viikossa yhden vuoden ajan, ja on näin ollen perusopetuksen pienin oppiaine. Valitettavan moni nuori ei saa kosketusta kotitalouden laaja-alaisuuteen ja oman elämänsä hallintaan sen enempää. Hyvä talousosaaminen pienentää syrjäytymisriskiä ja eriarvoisuutta. Kotitalousopettajien liitto painottaa oppiaineen tärkeyttä kaikilla koulutusasteilla, myös lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa. Toisella asteella kotitalousopetus ja sen vaikuttavuus nuorten talousosaamiseen on unohdettu kokonaan. Kotien talousosaaminen on saatava kulutus- ja sopimusyhteiskuntamme vaatimalle tasolle. Kotitalous kuuluu kaikille!

LISÄTIETOJA:
Minna Vanhala, puheenjohtaja, puheenjohtaja@kotitalousopettajat.fi, 040 553 9153
Tarkko Nuutinen, toiminnanjohtaja, tarkko.nuutinen@kotitalousopettajat.fi, 045 1966 077


Wakaru vahvistaa osaamistaan ostamalla enemmistön Suomen suurimmasta Lean Six Sigma -konsulttitalosta

Wakaru vahvistaa asemaansa Suomen koulutus- ja konsultointimarkkinalla ostamalla enemmistön Suomen suurimmasta Lean Six Sigma -konsulttitalosta Business Excellence Finland Oy:stä. Business Excellence Finland Oy (BEF) on asiantuntijoiden muodostama palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan toiminnan kehittämisessä.

BEF:n palvelut sisältävät koulutusta ja konsultointia, parannusprojekteja ja -työpajoja, sekä muutosohjelmien ja strategian luomista. Business Excellence Finlandin ydinosaamista on Lean Six Sigma -menetelmien hyödyntäminen tärkeissä prosessinparannushankkeissa. BEF toimii Erinomainen ja Hukkajahti brändien alla.

Business Excellence Finland Oy on perustettu vuonna 2010. Olemassaolonsa aikana BEF on toteuttanut yli 5000 asiakasparannusta. BEF:n yhdeksällä Lean ja Six Sigma -asiantuntijalla on yli 250:n vuoden kokemus teollisuus- ja palveluorganisaatioiden tuloksellisesta toiminnan kehittämisestä.

Yrityskauppa tukee Wakarun tavoitetta olla johtava toimija koulutus- ja konsultointipalvelualalla, konsolidoida ja uudistaa markkinaa sekä kehittää palveluvalikoimaansa.

”Koulutus- ja konsultointitoimiala on suuressa murroksessa organisaatioiden toimintaympäristön ja työn tekemisen tapojen muuttuessa jatkuvasti. Tehtävämme on edistää ja kehittää asiakkaidemme liiketoimintaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Tuotamme arvoa uusilla innovatiivisilla digitaalisilla palveluilla, kuten Oppia.fi osaamisen kehittämisen palvelulla sekä nykyaikaisilla asiantuntijapalveluilla”, sanoo Wakarun perustaja Petri Väyrynen.

”Olen innoissani saadessamme BEF:n kaltaisen systemaattisesti ja sydämellä toimivan palveluyrityksen sekä heidän erittäin kokeneet ja osaavat konsulttinsa vahvistamaan palveluvalikoimaamme. BEF:n avulla olemme entistä vahvempia auttamaan yrityksiä ja työntekijöitä menestymään tulevaisuuden työelämässä”, Väyrynen kertoo.

”Wakarun tavoin näemme digitalisaation ja työelämän suuntautumisen tuomat muutokset suurina mahdollisuuksina. Nopeiden, näkyvien ja pysyvien muutosten sekä viivan alla näkyvän tuloksen aikaansaaminen on asiakkaillemme entistä tärkeämpää. Organisaatiot, joiden johtamis-, toiminta- ja laatujärjestelmät ovat kunnossa, voivat katsoa tulevaisuuden tuomiin mahdollisuuksiin luottavaisin mielin”, sanoo Business Excellence Finland Oy:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Järvelin.

”Odotamme paljon myös yrityskaupan mukana aukeavilta mahdollisuuksilta tarjota asiakkaillemme juuri heidän tarpeisiinsa sopivia työkaluja. Näemme tämän muutoksen ennen kaikkea myös oman toimintamme kehittämisen seuraavana askeleena, jotta pystymme vastaamaan yritystoiminnan kehittämisen yhä monimuotoisempiin haasteisiin. Liittyminen mukaan Wakarun pitkään ja hienoon menestystarinaan on meille erinomainen askel kohti yhä vaikuttavampia palveluita”, Järvelin summaa.

Lisätietoja antavat
Jaakko Kuosmanen, toimitusjohtaja, Wakaru Oy, +358 40 728 5870 jaakko.kuosmanen@wakaru.fi
Hannu Järvelin, hallituksen puheenjohtaja, Business Excellence Finland Oy, +358 40 758 4585 hannu.jarvelin@erinomainen.fi

Wakaru on japania ja tarkoittaa ymmärtämistä. Autamme asiakkaitamme oivaltamaan ja kehittämään osaamistaan kouluttamalla, konsultoimalla, mittaamalla ja tuottamalla toiminnan kehittämisen asiantuntijapalveluita. Wakaru Consulting Oy on keskittynyt liiketoiminnan muutoshankkeiden läpiviemiseen. Wakaru – yhtiöiden liikevaihto vuonna 2018 oli 5,4 Meur.
Yli 98% Wakarun asiakkaista suosittelee Wakarun valmennuksia ja ammattitapahtumia kollegalleen. www.wakaru.fi

Business Excellence Finland on Suomen suurin Lean Six Sigma -konsultointitalo. BEF:ssä sinua palvelee yhdeksän asiantuntijaa, joilla on yhteensä 250 vuoden kokemus organisaation viivan alla näkyvästä toiminnan kehittämisestä. Tästä mitattava lukuna on yli 95% asiakasuskollisuus. Vuonna 2018 toteutimme 723 asiakasparannusta.

www.erinomainen.fi

 


Teollisuusvaihteiden huoltopalvelujen tarjonta laajenee Pohjois-Suomessa

David Brown Santasalo viettää tänään uuden vaihdehuoltokeskuksen avajaisia Torniossa (Metallimiehenkatu 6). Teollisuusvaihteiden huoltokyvykkyys ja -resurssit kasvavat merkittävästi tukemaan Pohjois-Suomen eri teollisuudenaloja. Uudet, vaihdehuollon tarpeisiin rakennetut tilat mahdollistavat monipuolisen huoltotoiminnan eri kokoisille ja tyyppisille vaihteille valmistajasta riippumatta. Palvelemme siis asiakkaitamme myös muiden valmistajien vaihteiden osalta.

”Tilat on suunniteltu ja rakennettu David Brown Santasalon vaativiin tarpeisiin, jotta voimme täyttää huolto- ja asiakaspalvelumme laatukriteerit. Tornion toimipiste palvelee pääsääntöisesti asiakkaitamme Raahe – Kajaani linjan pohjoispuolella, mutta tukee tarvittaessa globaalia David Brown Santasalon huoltoverkostoa maailmanlaajuisesti. Päätös huoltokeskus-investoinnista tehtiin viime keväänä. Rakentamisen osalta partnerimme on TSV-Rakennus. Tilat saatiin rakennettua nopeasti ja joustavasti, koska yhteistyö toimi saumattomasti niin TSV:n kuin Tornion kaupunginkin kanssa.” toteaa Suomen Service liiketoiminnan johtaja Timo Majuri.

Myyntijohtaja Harri Koivuvirta kertoo asiakkuuksien olevan useilta toimialoilta, niin teräs-, paperi-, sellu- kuin kaivosteollisuudestakin. ”Olemme kiinnittäneet huomiota näiden teollisuusalojen osaamiseen hankkiessamme uusia resursseja. Pohjois-Suomen strateginen merkitys huoltoliiketoiminnassamme näkyy, ei pelkästään uusissa tiloissa, vaan tärkeintä on, että olemme kasvattaneet omia vakituisia resursseja toimipaikassamme yhdestä neljään henkeen verstas- ja kenttähuollossa sekä myynnissä. Näin pystymme takaamaan asiakkaillemme hyvän palvelutason koko voimansiirron elinkaarelle.” jatkaa Koivuvirta.

Avajaisia vietetään yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kuten alihankintapartnereiden sekä alueella vaikuttavien oppilaitosten kanssa.

Avajaisissa on esillä vahvasti myös David Brown Santasalon uusi öljyhiukkaslaskentaan perustuva ennakoivan kunnonvalvonnan järjestelmä GearWatch (dbsantasalo.com/products/gearwatch-condition-monitoring/).

Lisätietoja:

Timo Majuri, liiketoiminta johtaja, Service. 040 567 3583, timo.majuri@dbsantasalo.com

Harri Koivuvirta, myyntijohtaja, Service.  046 876 2479. harri.koivuvirta@dbsantasalo.com

From design and engineering, to manufacturing, installation and full lifecycle services, David Brown Santasalo is a true partner supporting your business every step of the way.

DB Santasalo on johtava prosessiteollisuuden käyttölaiteratkaisuiden toimittaja. Päätuotteinamme ovat raskaaseen teollisuuskäyttöön suunnatut innovatiiviset vaihteisto- ja käyttölaiteratkaisut, sekä kattavat elinkaaren aikaiset huoltopalvelut alkuperäisvalmistajasta riippumatta. Pitkä yli 100 vuoden kokemuksemme alalla takaa asiakkaidemme prosessien varman toiminnan. Pitkän historiamme aikana olemme valmistaneet käyttölaiteratkaisuita useiden tuotemerkkien alla kuten esim.  Valmet Voimansiirto, Santasalo, Metso Drives, Moventas, Asea, Rauma-Repola, SAWA, David Brown, Wärtsilä … Tällä hetkellä konsernissamme on maailmanlaajuisesti yli 1000 työntekijää (Suomessa noin 170), valmistusyksiköitä 7 kpl, huoltokeskuksia on 24 kpl.

Lisätietoja www.dbsantasalo.com


Suomalaiset GoGoCar Oy ja Menevä taksipalvelu esittelevät uuden digitaalisen mediapinnan, jolla heijastetaan liikkuvaa mainoskuvaa taksien takalasissa 

GoGoCar Oy on innovoinut taksien takalaseihin kiinnitettävän liikkuvan kuvan mahdollistavan mainospinta-alan. Mainos heijastetaan takaikkunaan autoon asennettavan kolminkertaisen erikoiskalvon, projektorin ja tietokoneen avulla.

Suomalaisen Menevä Taksipalvelun ideoima ja GoGoCarin luoma liikkuvan kuvan mahdollistava digitaalinen, auton takaikkunaan kiinnitettävä takalasikonsepti on valmis. Uuden innovaation avulla älykalvo asennetaan taksin takaikkunaan, ja siihen heijastetaan erottuva mainospinta projektorin avulla. Järjestelmä toimii verkkopohjaisesti ja hyödyntää GPS-tietoja, jolloin sekä mitattavuus että hyvinkin nopeat ja kohdennetut taktiset mainoskampanjat ovat mahdollisia.

– Esimerkiksi voimme näyttää jonkun alueen ravintolan päivän tarjousta vaikkapa kilometrin etäisyydellä siitä muutaman tunnin ajan. Käytämme kampanjoiden vaikuttavuuden laskemisessa tekoälyä, jolloin saamme asiakkaillemme hyvinkin tarkkoja tuloksia kampanjassa tavoitettujen ihmisten määristä, kertoo GoGoCarin toimitusjohtaja Anssi Aura.

Järjestelmä tarjoaa myös mahdollisuuden korkeatasoiseen ja pimeässä näkyvään mainospinta-alaan.

– Videokuva toimii 16:9-formaatilla. Patentoitu ikkunakalvo on suunniteltu siten, että mainoskuva näkyy joka suunnasta optimaalisena.

Taksipalvelu Menevän toimitusjohtaja Tuomo Halminen keksi idean taksin takalasiin asennettavasta liikkuvasta kuvasta.

– Mietin, että taksien ulkomainonta on ollut jo vuosia aika konservatiivista, ja vaihtoehtoja on lopulta vähän; joko teippaus tai taksin katolle kiinnitettävä teline. Taksiala jättää käyttämättä sen mahdollisuuden, että taksit ovat loistava mainospaikka – ne liikkuvat joukossamme 24/7. Heitin ajatuksen uudesta takalasiin kiinnitettävästä mainospaikasta GoGoCarin Anssi Auralle ja kehitystyö lähti siitä liikkeelle.

Myös GoGoCarin toimitusjohtajan Anssi Auran mielestä taksimainonta kaipaa uusia innovaatioita, jotka palvelevat niin taksiyrityksiä, mainostajia kuin kuluttajiakin.

– Takseille tehtävät teippaukset vievät aikaa, koska tarvitsemme autot fyysisesti aina paikan päälle asennusta varten. Uuden kehittelemämme konseptin avulla tätä ongelmaa ei ole.

Laki ei osaa toistaiseksi tulkita uutta digitaalista mainospinta-alaa. Sekä Menevä että GoGoCar hakevat julkista keskustelunavausta sille, missä menee liikkuvan ajoneuvon mainospinta-alan rajat.

– Meidän mielestämme tämä on upea, uusi digitaalinen innovaatio, johon emme ole törmänneet missään muualla maailmassa. Konsepti on korkeasti skaalautuva ja tämä tullaan viemään maailmalle jo ensi vuoden puolella sopivien rahoittajien löytyessä.

– Toivomme, että Suomen lainsäätäjätkin näkevät tässä mahdollisuuden. Suomen tulisikin luoda voimakkaammin innovaatioita ja vientiä mahdollistavia lakeja, tai ennemminkin poistaa kehitystä estäviä lakeja ja asetuksia. Meidän tulee pystyä vastaamaan joustavalla lainsäädännöllä jatkuvasti kiihtyvään teknologiakehitykseen, muistuttaa GoGoCarin Aura valtion päättäjien suuntaan.

Palvelu käynnistyy joulukuun aikana pilottiprojektin avulla, jolloin kymmenen Menevän taksia varustetaan uusilla mainospaikkalaitteilla.

Katso tästä, miltä takalasimainonta käytännössä näyttää: https://www.gogocar.fi/digi

Lisätiedot:

 

Anssi Aura
Toimitusjohtaja, GoGoCar Oy
anssi.aura@gogocar.fi
+358 44 999 8888
www.gogocar.fi

Tuomo Halminen
Toimitusjohtaja, Menevä Oy
tuomo@meneva.fi
+358 50 520 8706
www.meneva.fi

 

**

Menevä Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva 40-vuotias taksialan perheyritys. Menevä on tarjonnut vuoden vaihteesta lähtien taksia palkkatyönä ajaneille mahdollisuutta ryhtyä itse yrittäjäksi. Menevä tarjoaa taksiyrittäjille mahdollisuuden laajentaa taksitoimintaansa yrityksen sateenvarjon alla tarjoamalla valmiin brändin, tilauksia, myynti- ja markkinointiapua, 24/7/365 toimivan tilauskeskuksen sekä markkinoiden parhaan tilausvälitysjärjestelmän.
 

GoGoCar Oy on perustettu vuonna 2006. Yritys toimii ulkomainosalalla ja tarjoaa mainostaville brändeille taksiyritysten mainospintoja. Yritys toimii tällä hetkellä kaikkialla Suomessa sekä Virossa Tallinnan, Pärnun ja Tarton alueilla. GoGoCar on myös edelläkävijöiden joukossa liikenteestä tuotetun datan ja siitä jalostettavan analytiikan parissa. GoGoCar on myös yksi Business Finlandin tukemista yrityksistä.

 


Kotitalousopettajien liitolle uusi toiminnanjohtaja

Kotitalousopettajien Liitto – Hushålsslärarnas förbund ry on 8.12.2019 pitämässään liittohallituksen kokouksessa valinnut yksimielisellä päätöksellä seuraavaksi toiminnanjohtajakseen DI Tarkko Nuutisen.

Nuutinen on työskennellyt liittoympäristöissä jo noin 15 vuotta, osan ajasta viestinnästä ja koulutuksesta vastaten. Nuutisella on myös vahva kokemus taloushallinnosta ja toiminnan kehittämisestä. Dipolomi-insinööritutkinnon lisäksi Nuutisella on tutkinto mallistojohtamisesta, sekä opintoja projekti- ja henkilöstöjohtamisesta. Hän aloittaa tehtävässään 1.1.2019.

Kotitalousopettajien liitto työskentelee kotitalousopetuksen ja -alan kehittämiseksi. Liiton tarkoituksena on luoda yhteishenkeä ja lisätä yhteenkuuluvuutta eri toimialoilla työskentelevien kotitalousopettajien ja alan ammatillisten opettajien kesken, työskennellä kotitalouden aseman edistämiseksi ja tukea jäsenyhdistystensä toimintaa sekä parantaa jäsenistön ammatillista, koulutuksellista, taloudellista ja yhteiskunnallista asemaa. Liitto toimii yhteistyössä lähialojen järjestöjen sekä ammatti- ja työmarkkinajärjestöjen kanssa. Liiton pääasiallinen tiedotuskanava on Kotitalous-verkkolehti. Jäseniä liitolla on noin 1300 ja jäsenyhdistyksiä 20 eri puolella Suomea.

Lisätietoja:

puheenjohtaja@kotitalousopettajat.fi


Kutsu: Pro Rautatie - Tulevaisuuden henkilöliikenteen pilottihankkeet -seminaari

Suomen raideliikennetoimijat ovat monin tavoin vastaamassa niihin haasteisiin, joita sille ja sen kehittämiselle on asetettu. Pro Rautatie järjestää ajankohtaisen seminaarin, joka on avoin kaikille kiinnostuneille. Haasteisiin vastaamiseksi tarvitaan erilaisia kehittämistoimenpiteitä. Ilmastonmuutokseen pyritään vastaamaan kehittämällä raiteilla liikennöintiä, rakentamalla infrastruktuuria ja vaikuttamalla ihmisten liikkumisen tapoihin ja valintoihin, Toimivat lippujärjestelmät ovat osa tätä kokonaisuutta.  Kutsumme asiasta kiinnostuneita toimijoita ja organisaatioita osallistumaan seminaariimme 20.11.2018 klo 9.00 - 11.00 (kahvit puoli tuntia ennen).

Tämän vuoden ensimmäinen seminaari oli vuosikokouksen yhteydessä 9.3., jolloin teemana oli raideliikenteen kehittymisen näkökulma Helsinki-Tallinna metropolialueella ja mahdollinen tunnelirakentaminen.

Syyskuussa 2018 pidetyn seminaarin otsikkona oli Raideliikenne logistiikan runkoväylänä.  Rahtiliikenne on tilastojen mukaan lisääntynyt raiteillamme 10 - 15 %. Tämä ja odotettavissa oleva kasvu lisäävät vaatimuksia raideverkostoltamme ja -järjestelmältä, operaattoreilta ja liittyviltä kuljetusmuodoilta. Seminaarissa asiantuntijat ja osallistujat keskustelivat kuinka eri toimijat näkevät tulevaisuuden tarpeet ja tarvittavat kehittämistoimet.  Alla on lyhennettynä muutamia nostoja seminaaritilaisuudesta.

Liikennevirastolla on useita kehittämishankkeita ratojen parantamiseksi ja raideliikenteen kapasiteetin lisäämiseksi, joista mainittakoon akselipainon nostaminen, kaksiraiteisuus nykyistä laajemmaksi, nopeuksien nostaminen ja ohituspaikkojen lisääminen. Esillä on ollut myös kysymys siitä, että varataanko kapasiteettia enemmän henkilö- vai tavaraliikenteelle. Tällä hetkellä henkilöliikenne on määräävässä asemaassa. Liikenneviraston puheenvuoron piti suunnittelupäällikkö Jussi Lindberg.

Kehittämishankkeiden tuloksena tulee siirtyä investointeihin. Valtion tulee varata ja osoittaa määrärahat Euroopan liikenneverkon (TEN-T) kansallisten hankkeiden suunnitteluun. Tällä hetkellä Suomessa on varattu rahoitusta vain suunnittelun suunnitteluun. Tämä ei ole riittävä taso. Ilman hankintaprosessiin edenneitä suunnitteluhankkeita EU-rahoituksen saaminen on miltei mahdotonta. Meidän tulee olla itse aktiivisia ja satsata hankkeisiin, jotta vakuutamme EU:n rahoitusinstrumenttien päättäjät hankkeidemme toteutuksesta. Pelkät aikomukset eivät riitä, vaan tarvittavaan uskottavia sitoumuksia, jotka perustuvat päätöksiin.

Jani von Zansen Etelä-Suomen logistiikkajärjestelmän kehittäminen -hankkeesta muistutti, että logistiikka ei ole tavaroiden kuljettamista vaan koko arvoketjun mukana kulkevaa palvelua. Kysyntä, maantiede ja infra muodostavat lähtökohdat logistiikan ratkaisuille. Suomessa tulisi muodostaa esimerkiksi valtion omistamien yritysten avulla vahva logistiikan runkoverkko, joka toimii perustana logistiselle kokonaisuudelle eikä osaoptimoidusti tai aluepolitiikan ehdoilla. Kapasiteetin vähyydestä valittamisen sijaan on etsittävä uusia keinoja, joilla vapautetaan ja ohjataan kapasiteettia tehokkaasti; esimerkiksi veloittamalla ratakapasiteetin käytöstä myös silloin, kun juna ei liiku, näin raiteita ei käytetä turhaan vaunujen säilytyspaikkoina.

LIMOWA:n toiminnanjohtaja Henri Ahlqvist painotti raideyhteyksien ja logistiikan kehittämistarpeita, joista keskeisiä ovat sähköistettyjen rataosuuksien ja niiden nopeuksien nostaminen sekä kaksoisraideosuuksien kasvattaminen lähes koko verkkoon lisäten myös ohituspaikkoja.  Päästöttömämpien kuljetusvaihtoehtojen tarpeeseen raideliikenne vastaa hyvin. Lisäksi tarvitaan tehokkuuden kasvattamiseksi yhdistettyjen kuljetusten terminaaleja.

Markkinointijohtaja Anu Kujansuu, Kouvolan Cargo Handling Oy:stä kertoi perheyrityksen kokemuksista tavaraliikenteen toteuttamisesta Kiinaan suuntaan. Samalla yritys on hyvä esimerkki siitä, miten perinteinen kumipyöräyritys voi rohkeasti etsiä toiminnalle uuden suunnan. Logistiikan ja tehokkuuden kehittäminen ovat avain kannattavaan liiketoimintaan.

 


Tulevaisuuden henkilöliikenteen pilottihankkeet 
-seminaari

Aika 20.11.2018 klo (8.30) 9.00 -11.00

Paikka Auditorio, Hotel Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki (www.hotelarthur.fi)

Ohjelma 8.30-9.00 aamukahvi ja vapaata verkostoitumista

9.00 Seminaarin avaus

Tuula Petäkoski-Hult, puheenjohtaja, Pro Rautatie ry.

9.10 Pilottihankkeet ja niiden tavoitteet

Joel Karjalainen, ylitarkastaja, LVM

9.30 Eurooppalaisen rautateiden liikenteenhallinta- ja kulunhallintajärjestelmien (ERMTS) käyttöönotto Suomessa

Aki Härkönen, kehityspäällikkö, Liikennevirasto

9.50 Operaattorin lähitulevaisuuden kehitysnäkymät

Maisa Romanainen, matkustajaliikennejohtaja VR-Yhtymä Oy

10.10 Lippujärjestelmien tulevaisuus

Jari Paasikivi, toimitusjohtaja, TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy

10.30 loppukeskustelu ja seminaarin päätössanat

Tuula Petäkoski-Hult, Pro Rautatie ry.

11.00 seminaari päättyy

Ilmoittautuminen: 15.11.2018 mennessä. Tilaisuus on maksuton. Ilmoittaudun seminaariin


Lisätietoja

hallituksen puheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult, tuula.petakoski-hult@lempaala.fi

varapuheenjohtaja Petteri Portaankorva, petteri.portaankorva@kouvola.fi

sihteeri Hannu Kemppainen@taidekaupunki.fi

Lämpimästi tervetuloa osallistumaan ja keskustelemaan!

  

Pro Rautatie ry:n hallitus
Oikeudet muutoksiin pidätetään.


K1 Katsastusasema avasi ensimmäisen Lohjan asemansa Lohjanportin Auton yhteyteen

K1 Katsastus laajentaa aktiivisesti toimintaansa Suomessa. Yksi uusimmista katsastusasemista on avattu Lohjanportin Auton yhteyteen Lohjan Tynninharjulle. K1 Katsastuksen palveluiden myötä asiakas saa nyt saman katon alta entistä monipuolisemmat palvelut.

K1 Katsastus on kasvanut tänä vuonna jo usealla uudella asemalla. Syyskuussa avattu katsastusasema sijaitsee Lohjan Tynninharjun alueella, joka on Lohjan kasvava keskittymä.

– Olemme iloisia, että saamme Lohjalle ensimmäisen katsastusasemamme. Alueella kilpailu on erittäin kovaa, mutta uskon vahvasti asemamme menestykseen erinomaisen asiakaspalvelumme sekä hyvän sijainnin ansiosta, kertoo K1 Katsastuksen maajohtaja Per V. Rasmussen.

Lohjan K1-asema on kevyen kaluston katsastusasema Lohjanportin Auton kiinteistössä. Asema sijaitsee autoliikkeiden keskellä, joten asiakkaat voivat käydä kätevästi katsastamassa myös oston kohteena olevan auton - uuden tai vaihtoauton. Katsastusaikoja voi varata jo K1 Katsastuksen verkkovarausjärjestelmästä, jossa on käytettävissä nettivaraajan etuhinnat.

– Haluamme katsastuksen olevan mahdollisimman jouhevaa ja helppoa asiakkaillemme. Lohjan asemalta asiakas saa taatusti luotettavaa palvelua.

Katsastusasema avattiin syyskuussa Lohjanportin Auton korjaamon yhteyteen. Lohjanportin Auto on perheyhtiö toisessa sukupolvessa, ja se tarjoaa asiakkailleen kattavat palvelut saman katon alta. K1 Katsastus on toimiva lisä heidän palvelukokonaisuuteensa, sillä autoliikkeissä on paljon katsastustarvetta.

– Asiakkaille on aina helpompaa, kun he pystyvät hoitamaan monta asiaa yhden luukun kautta. Meillä on yhteensä kolme toimipistettä, joista kaksi on Lohjalla ja kolmas Tammisaaressa. K1 Katsastuksen tulon myötä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme erittäin kattavan kirjon palveluja myynnistä huoltoon ja katsastukseen, kertoo Lohjanportin Auton toimitusjohtaja Matias Stenvall.

Lohjanportin Auto on toiminut alalla jo yli 30 vuotta. Toiminta alkoi Volvon jälleenmyyjänä ja vuosien saatossa edustettavat merkit ovat vaihdelleet ja samalla toiminta laajentunut. Yritys työllistää tänä päivänä yli 50 työntekijää. Yrityksen tiloissa toimii monta alihankkijaa, muun muassa autovuokraamo ja nyt myös katsastusasema.

Yhteistyö K1 Katsastuksen kanssa alkoi sattumalta.

–Istuimme keväällä samassa pöydässä Per V. Rasmussenin kanssa eräässä autoalan tilaisuudessa ja aloimme keskustella työasioista ja sitä kautta mahdollisesta yhteistyöstä. K1 on alkanut avaamaan asemia autoliikkeiden yhteyteen, josta kiinnostuin heti. Yhteistyömme on vielä alussa, mutta jos se toimii jatkossa yhtä hyvin kuin tähän asti, tulemme varmasti miettimään avaisimmeko muidenkin toimipisteidemme yhteyteen K1-asemat, Stenvall kertoo.

Yli 60 asemallaan K1 Katsastus on yksi isoimmista alan yrityksistä Suomessa. Lähivuosien suunnitelmissa on jatkaa hallittua kasvua.

– Toimimme valtakunnallisesti ja huolehdimme siitä, että mahdollisimman monella paikkakunnalla olisi ainakin yksi K1 Katsastuksen asema. Kasvamme ja laajennamme, mutta teemme sen harkitusti yksi asema kerrallaan. Pyrimme löytämään hyviä yhteistyökumppaneita, kuten Lohjanportin Auto, joiden avulla voisimme laajentaa luontaisesti toimintaamme, toteaa Rasmussen.

K1 Katsastuksen työtä ohjaavat sertifioitu ISO 9001 laatujärjestelmä, tekninen tuki, ketjulle räätälöity katsastusohjelmisto ja tietotekniikan hyväksikäyttö. Maajohtaja Rasmussen haluaa kuitenkin nostaa palvelukulttuurin keskeiseksi tekijäksi yrityksen toiminnassa.

– Tänä päivänä asiakaskokemus on entistä suurempi tekijä palveluja valitessa. Me haluamme olla edistämässä asiakkaillemme entistä parempaa palvelua: sellaista, josta meidät muistetaan ja tunnistetaan. Tämän toimintamallin tuomme entistä voimakkaammin myös Lohjan asemalle.

***

K1 Katsastus, Maksjoentie 10, Lohja

Asema palvelee arkisin klo 9:00-17:00

Varaukset verkosta tai puhelimitse

Lisätiedot:

Markkinointijohtaja Ville Rutanen

Puh. 040 159 0317, ville.rutanen(at)k1katsastus.fi

***

K1 Katsastus on valtakunnallisesti toimiva katsastusasema, jolla on yli 60 asemaa Suomessa ja henkilöstöä 165. Yrityksen asemilla katsastetaan vuosittain yli 300 000 autoa.

K1 Katsastus on osa espanjalaista Applus+-konsernia, joka on yksi maailman suurimmista katsastusalan, testauksen ja sertifiointitoimijoista. Applus+ työllistää 20 700 työntekijää ja sillä on toimintaa yli 70 maassa. Katsastuksia hoitava Applus+ Automotive huolehtii yli 15 miljoonan auton katsastuksesta Euroopassa ja Pohjois- sekä Etelä-Amerikassa.