Kutsu: Tervetuloa mukaan Pro Rautatie ry:n järjestämään ”Hankeyhtiöt” -webinaariin

Valtion, kuntien ja Finavia Oyj:n neuvottelijat pääsivät 13.2.2020 yhteisymmärrykseen Suomi-radan ja Turun tunnin junan suunnittelua edistävien hankeyhtiöiden perustamisesta sekä eri osapuolten rahoitusosuuksista. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli valtion osalta Suomi-rata-hankeyhtiön sekä Turun tunnin juna –hankeyhtiön perustamista 3.3.2020. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi, että Suomen valtio, edustajanaan liikenne- ja viestintäministeri, voi hyväksyä Suomi-rata-hankeyhtiön sekä Turun tunnin juna -hankeyhtiön osakassopimukset sekä hankeyhtiöiden perustamisen yhdessä vähemmistöosakkaiden kanssa. Hankeyhtiöiden toimialana ja tehtävänä olisi raidehankkeisiin liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti. (LVM:n tiedote 3.3.2020)

Mikä on hankeyhtiöiden tilanne nyt? Missä ollaan ja miten edetään? Mitä pitäisi huomioida tulevassa suunnittelussa ja rahoittamisessa? Miten tarvittavat päätökset saadaan maaliin?

Tervetuloa mukaan Pro Rautatie ry:n järjestämään ”Hankeyhtiöt” -webinaariin, jossa saamme kuulla vastauksia edellä esitettyihin ja moniin muihinkin ajankohtaisiin kysymyksiin yhtiöiden tilanteista ja strategioista!

”Hankeyhtiöt” -webinaari

Aika 4.6.2020 klo 13.00-16.00
Alusta teams
Ohjelma

13.00 Webinaarin avaus
Tuula Petäkoski-Hult, puheenjohtaja, Pro Rautatie ry

13.10 Liikenne- ja viestintäministeriö
yksikön johtaja Sanna Ruuskanen

13.40 Hämeenlinna
kaupunginjohtaja Timo Kenakkala

14.10 Lohja
kaupunginjohtaja Mika Sivula

14.40 Helsinki
yksikön päällikkö Ulla Tapaninen

15.10 Loppukeskustelu ja webinaarin päätössanat
Petteri Portaankorva, varapuheenjohtaja, Pro Rautatie ry

Pyydämme ilmoittautumaan 3.6. klo 12.00 mennessä oheisen ilmoittautumislinkin kautta. Tilaisuus on maksuton. Osallistujien määrä on rajoitettu 250 henkilöön.

Ilmoittautuminen

Tervetuloa!

Pro Rautatie ry:n hallitus


Parkkisähkölle onnistunut osakeanti, vahvistaa avaintoimintoja

Parkkisähkö Oy kehittää ja tarjoaa innovatiivista sähköautojen latauspalvelua nopeasti kasvavaan kiinteistölataussegmenttiin* . Yritys on juuri päättänyt onnistuneen rahoituskierroksen ja vahvistanut organisaatiotaan parantaen näin palvelutasoaan Suomessa ja valmistautuen tulevaan kasvuun.

Sähköautojen ensirekisteröinnit ovat lisääntyneet vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä yli 100 % edellisvuoden vastaavaan tasoon verrattuna** . Kysyntä sähköautojen latauspalveluille ja niiden tarvitsemalle infrastruktuurille on pysynyt korkeana siitäkin huolimatta, että päivittäinen sähköautojen latauspalveluiden käyttö on pääkaupunkiseudulla tilapäisesti laskenut alle puoleen vuodenvaihteen tasosta, kun laajamittainen siirtyminen etätöihin on vähentänyt työmatkaliikennettä.

Parkkisähkölle tulevien kaupallisten kyselyiden ja tilauskannan määrä varsinkin kiinteistö- ja taloyhtiöiltä on tasaisesti kasvanut. Myös asennustoiminta jatkuu, ja se on tilauskannan vahvistuessa jopa lisääntynyt.

Parkkisähkö Oy avasi helmikuussa nykyisille sijoittajille kohdistetun osakeannin. Tämä anti on nyt kokonaan merkitty, mikä kuvastaa sijoittajien luottamusta markkinoiden kehitykseen sekä yrityksessä tehtyihin muutoksiin. Yrityksen johtoa on vahvistettu uusitulla johtoryhmällä, ja hallitustyön tueksi on perustettu kuusihenkinen ohjausryhmä. Onnistunut osakeanti sekä uudet nimitykset ovat vahvistaneet yrityksen taloudellista tilannetta, tuoneet yhtiön johtoon uusia resursseja ja osaamista sekä merkittävästi parantaneet yrityksen valmiutta kasvattaa liikevaihtoa ja toimintaa seuraavalle tasolle.

Avainhenkilöiden nimitykset maaliskuussa 2020:
• Mikko Summala, toimitusjohtaja
• Markku Peräniitty, operatiivinen johtaja ja varatoimitusjohtaja
• Lulu Hyvätti, talousjohtaja • Mika Kosonen, tuotekehitys- ja toimitusketjujohtaja
• Heikki Suonsivu, strategia, hallituksen puheenjohtaja

Uusi johtoryhmä on jo aloittanut tehtävissään, ja yrityksessä on käynnistetty useita uusia kehityshankkeita.

Uuden rahoituksen tuomat resurssit näkyvät tuotekehityksen ja palvelutoiminnan tehostamisena, parantuneena tuotteiden saatavuutena sekä edelleen palvelu- ja toimituskyvyn nousuna. Nykyisen malliston rinnalle tuleva uusi, Parkkisähkön omaa tuotekehitystä oleva “Type 2 Mini” -latauslaite valmistuu suunnitelman mukaisesti toukokuun aikana. Suurempien valmistuserien tuotanto käynnistyy kesällä, ja asennukset voidaan aloittaa heinä-elokuun aikana. Nykyinen Alfenin valmistama Type 2 -laite on myös jatkossa saatavilla Parkkisähköltä.

Mikko Summala, Parkkisähkö Oy:n toimitusjohtaja: “Hyvin ajoitettu ja hallittu muutos start-up-vaiheesta operatiiviseksi kasvuyritykseksi on kaikkien teknologiayritysten kannattavan kasvun perustekijöitä. Onnistuneen rahoituskierroksen, toimintojen vahvistamisen ja käynnissä olevien kehityshankkeiden myötä Parkkisähkö Oy on hyvin valmistautunut toiminnan seuraavaan vaiheeseen: kannattavaan kasvuun yrityksen kotimarkkinoilla Suomessa sekä harkitun kansainvälisen kasvun suunnitteluun.”

Parkkisähkö yrityksenä: Parkkisähkö Oy tuottaa sähköautojen latauspalvelua kiinteistöille, pysäköintioperaattoreille sekä uudiskohteisiin. Yhtiön patentoituun pikaliitinteknologiaan perustuva kaapelointijärjestelmä mahdollistaa sähköautojen latausvalmiuden tuomisen edullisesti koko pysäköintialueelle. Parkkisähkö on perustettu vuonna 2014, ja yhtiö edistää sähköautojen määrän nopeaa kasvua tarjoamalla skaalautuvaa, kustannustehokasta ja älykästä latauspalvelua.

* Kansainvälinen Energiavirasto IEA arvioi, että vuoden 2030 loppuun mennessä 60 % kaikkien sähköautojen latauksesta tapahtuu kiinteistölatauksena. Lähde: IEA “Global EV Outlook 2019” report.

** Autoalan Tiedotuskeskus / Traficom

Lisätietoja antaa: • Mikko Summala, toimitusjohtaja Parkkisähkö Oy p. 040 640 3136, mikko.summala@parkkisahko.fi

Linkkejä:

• Parkkisähkö Oy – www.parkkisahko.fi
• IEA, The International Energy Agency – www.iea.org
• Autoalan Tiedotuskeskuksen tilastot henkilöautojen käyttövoimasta – http://www.aut.fi/tilastot/ensirekisteroinnit/kayttovoimat/henkiloautojen_kayttovoimatilastot


Suomalainen Parkkisähkö Oy merkittävään rooliin sähköautojen latausteknologian kehitysprojektissa Englannissa

Parkkisähkön englantilainen tytäryhtiö Parking Energy UK Ltd on valittu teknologiatoimittajaksi ja latausoperaattoriksi helmikuussa alkavaan projektiin. Tässä neljän miljoonan euron (£3.4m) hankkeessa kehitetään langatonta latausteknologiaa ja testataan sen käyttöönottoa suurkaupunkien taksien sähköistämisessä. Projektin rahoittaa Iso-Britannian hallitus ja konsortion muita jäseniä ovat mm. Transport for London, Nottinghamin kaupunki, Sprint Power ja Shell.

Kaupunki-ilman laatu on monissa Euroopan suurkaupungeissa huono, ylittäen usein jopa terveydelle vaaralliset päästörajat. Ruuhkainen liikenne ja siinä tyhjäkäynnillä seisovat taksit ovat merkittävä päästöjen lähde. Tällä hetkellä alle 10% Lontoon 30,000 takseista on uusia vähäpäästöisiä autoja. Hankkeen tavoitteena onkin luoda toimivia ratkaisuja sähkökäyttöisten taksien lataamiseen, ilman että niille tulee ylimääräisiä taukoja.

Parkkisähkön valintaan vaikuttivat olennaisesti yrityksen nykyisten järjestelmien käytettävyys ja luotettavuus, teknologian korkea taso ja järjestelmien tehokas integrointi muiden laitetoimittajien ja operaattoreiden tietojärjestelmiin. Projekti on jatkoa viime vuoden alussa tehdylle tarvekartoitukselle ja sillä on merkittävä työllistävä vaikutus myös Parkkisähkön Suomen toiminnoissa.

Parkkisähkö kehittää projektissa rajapintoja ja kommunikaatiota uusien langattomien latauslaitteiden välillä, taustajärjestelmien toimintoja sekä laskutus- ja raportointijärjestelmiä. Autopuolen järjestelmien kehityksestä vastaa englantilainen Sprint Power, takseista ja asennuksista Nottinghamin kaupunki sekä Transport for London. Lisäksi hankkeessa ovat mukana Cenex, Coventryn yliopisto ja Shell New Energies.

Grant Shapps, liikenneministeri (UK Transport Secretary):

"Taksinkuljettajat ympäri koko maata ovat sähköajoneuvojen vallankumouksen kärjessä ja heillä on johtava rooli ilman pilaantumisen vähentämisessä kaupunkikeskuksissamme, joissa ihmiset asuvat, tekevät ostoksia ja työskentelevät.

"Uusi langaton tekniikka tekee sähkötaksin käytöstä nopeampaa ja helpompaa, jolloin kuljettajat voivat ladata taksilla ennen lähtöä seuraavan matkustajansa kanssa."

Andrea Leadsom, valtiosihteeri (UK Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy):

”Lataustekniikka, myös langaton, on elintärkeää, kun halutaan antaa kuluttajille luottamus siirtymiseen bensiinistä sähköautoihin. Tämä edelläkävijäkokeilu Nottinghamissa, ja muut sen kaltaiset, auttaa meitä toteuttamaan tärkeitä askelia kohti päästöjä alhaisempaan ja puhtaampaan ilmaan.

"Olemme päättäneet vähentää osuutemme ilmaston lämpenemiseen kokonaan vuoteen 2050 mennessä - ja puhtaampien ja vihreämpien liikennejärjestelmien toimittaminen on keskeinen osa tätä".

Jiri Räsänen, Parkkisähkö Oy:n toimitusjohtaja:

“Tämä on tärkeä päänavaus Parkkisähkölle monella tapaa. Suomalaiseen teknologiaosaamiseen luotetaan maailmalla ja oikealla osaamisella pienempikin yritys voi päästä kimppaan isojen kanssa. Uskon että langaton lataaminen yleistyy tekniikan kypsyttyä nopeasti. Tällöin pikaliittimeen asennettu johdollinen laite voidaan muutamassa minuutissa vaihtaa langattomaan latauslaitteeseen.”

Mikko Summala, Parking Energy UK Ltd:n toimitusjohtaja:

“Pitkäjänteinen ja määrätietoinen työskentely tuottaa tulosta. Olemme toimineet aktiivisesti Englannissa jo kaksi vuotta – pääpaino on markkinan ymmärtämisessä, kontaktiverkoston luomisessa ja muutamien avainpartnereiden löytämisessä. Yhteistyö Innovate UK:n ja Cenexin kanssa on poikinut jo kolmannen yhteisen projektin merkittävien yhtiöiden kuten japanilaisen partnerimme IHI Corporation sekä Shellin kanssa. Tämä luo pohjaa uskottavuudelle ja mahdollistaa kaupallisten lataustoimintojen aloittamisen tämän vuoden alusta myös UK markkinoilla.”

Parkkisähkö yrityksenä:

Parkkisähkö Oy tuottaa sähköautojen latauspalvelua kiinteistöille, parkkioperaattoreille ja uusiin rakennettaviin kohteisiin. Yhtiö on erikoistunut kiinteistöjen pysäköintialueisiin. Parkkisähkö on perustettu vuonna 2014 ja tähtää sähköautojen määrän nopeaan kasvuun tarjoamalla skaalautuvaa, kustannustehokasta ja älykästä latauspalvelua.

Lisätietoja antavat:

  • Jiri Räsänen, toimitusjohtaja, Parkkisähkö Oy – p. +358 45 601 3553, jiri.rasanen@parkkisahko.fi
  • Mikko Summala, toimitusjohtaja, Parking Energy UK Ltd – p. +44 7764 188624,mikko.summala@parkingenergy.com

    Linkkejä:

  • Parking Energy Ltd www.parkingenergy.com
  • UK Government https://www.gov.uk/government/news/electric-taxis-to-go-wireless-thanks-to-new-charging-tech-trial
  • Cenex https://www.cenex.co.uk/news/why-its-win-win-for-wireless-charging-in-taxis/
  • BBC https://www.bbc.com/news/uk-england-nottinghamshire-51140689
  • Twitter https://twitter.com/DadSustainable/status/1218811131579523072?s=20

Digiratkaisut paljastavat historian saloja uudistetussa Viron merimuseossa

Liikkuvat kohteet, visualisoidut pienoismallit ja pelilliset digiratkaisut ovat itsestäänselvyyksiä yhä useammissa virolaismuseoissa. Uuden teknologian avulla historia herää eloon ennen näkemättömällä tavalla myös Paksun Margareetan tykkitorniin uudelleen avatussa Viron merimuseossa.

Viron merimuseon täysin uudistettu perusnäyttely avattiin marraskuun lopussa Tallinnan vanhassakaupungissa sijaitsevaan, perusteellisesti kunnostettuun Paksun Margareetan tykkitorniin. Näyttelyn lukuisista digiratkaisuista vastaa tallinnalainen suunnittelutoimisto nimeltä Platvorm.

”Suurin haasteemme on teknologian tuominen museoon niin huomaamattomasti kuin mahdollista. Tavoitteena on aina saada näyttelyn fyysiset ja digitaaliset osat tukemaan toisiaan, ei kilpailemaan huomiosta keskenään”, sanoo Platvormin johtaja Mikk Meelak.

Hänen mukaansa museokäynti on ennen kaikkea tilallinen kokemus, johon liittyy olennaisesti myös kanssakäyminen oppaan ja muiden museovieraiden kanssa.

”Digitaalisuutta hyödyntävien ja itse kokeilemaan kannustavien ratkaisujen mahdollisuudet ovat käytännössä rajattomat. Museolla täytyy vain olla rohkeutta kokeilla uutta”, Meelak toteaa.

Viron merimuseon perusnäyttelyjen kuraattori Krislin Kämärä kertoo virolaisten museoiden hyödyntävän digiratkaisuja yhä enemmän, sillä ne mahdollistavat monimutkaistenkin asioiden helpon ja ymmärrettävän esittämisen. Lisäksi ne tuovat museovierailuun kaivattua jännitystä.

”Digitaalisuus herättää uteliaisuutta ja houkuttelee museoihin nuorempaa kävijäkuntaa, joka muuten saattaisi jättää vierailun väliin”, Kämärä huomauttaa.

Mikk Meelakin mukaan museoiden digiratkaisuissa käytetään useimmiten kahta lähestymistapaa.

”Ensimmäinen tapa on visualisoida tietoa tavalla, joka ei olisi mahdollista paperilla tai esimerkiksi seinälle painettuna. Toisaalta halutaan myös selventää historiallisia tapahtumia mukaansatempaavasti ja pelillisyyttä hyödyntäen”, Meelak linjaa.

Uudistuneessa Paksun Margareetan näyttelyssä on käytössä lähes 50 erilaista digiratkaisua.

Big dataa, yksityiskohtia ja ahaa-elämyksiä

Yksi esimerkki digitaalisen visualisoinnin hyödyntämisestä Paksussa Margareetassa ovat tanskalaiset tullikirjat, joiden pohjalta on visualisoitu kaikki Virosta alkaneet tai Viroon päättyneet, Tanskan salmien läpi kulkeneet laivamatkat vuodesta 1634 lähtien.

”Se on todellista historiallista big dataa! Tiedoista on selvinnyt muun muassa se, että vuonna 1853 Viron Hiidenmaalta vietiin Lontooseen 2,2 miljoonaa oravannahkaa”, Mikk Meelak yllättää.

”Digiratkaisun avulla museovieraat voivat tutkia kaikkien Viron satamista kulkeneiden tavaroiden liikkeitä vuoden tarkkuudella.”

Yksi Paksun Margareetan ehdottomista tähdistä on lähes 700 vuotta Tallinnanlahden rantahiekassa levännyt keskiaikainen rahtialus eli koggi. Alusta asti oli kuitenkin selvää, ettei laivanhylky itsessään riitä selvittämään sen roolia keskiaikaisen Tallinnan nopeassa kehityksessä.

”Jotta museovieraat saisivat asiasta paremman käsityksen, halusimme digitalisoida koggin ja lisätä mukaan kaikki tiedossa olevat yksityiskohdat – esimerkiksi laivaan mahtuneen tavaran määrän, myrskyistä selviämisen ja aikakauden satamien toiminnan”, Krislin Kämärä selventää.

Digitaalisesti kuvataan myös 18-metrisen koggin liikkumista, tähtien mukaan navigoimista sekä jättiläismäistä vesipatsasta, jonka museovieraat voivat itse herättää henkiin.

”Kävijät ilahtuvat mahdollisuudesta vaikuttaa itse sisältöön tai näyttelyesineisiin sekä kokea etenkin yhdessä toisten kanssa. Paksussa Margareetassa voi esimerkiksi astua suurelle digitaaliselle vaa’alle, joka muuttaa painon kaloiksi ja kertoo, mitä saaliilla olisi keskiajalla voinut ostaa”, Kämärä vinkkaa.

Digiteknologian avulla on mahdollista pureutua myös kimurantteihin kokonaisuuksiin, joita voisi muutoin olla vaikea käsittää.

”Esimerkiksi baltiansaksalaisten tutkimusmatkailijoiden matkakertomuksia voi olla hankala hahmottaa paperilla. Paksussa Margareetassa yhdistimme tarinat ja digitaalisen maailmankartan, joka kertoo selvästi ja ymmärrettävästi siitä, kuinka kaukana seikkailijat aikanaan kävivät”, Meelak mainitsee.

 

Hyvä digiratkaisu on yksinkertainen ja helposti ymmärrettävä

Yleensä museoissa keskitytään historiaan, mutta visualisointia voi käyttää myös nykyaikaan sijoittuvien tarinoiden kertomiseen.

”Suurin osa meistä on matkustanut laivalla Viron ja Suomen väliä, mutta harva tietää, mitä komentosillalla tapahtuu tai millaisia navigointivälineitä miehistö käyttää. Kaiken tämän voimme kuitenkin esittää digitaalisesti”, Mikk Meelak toteaa.

Esimerkiksi modernien navigointivälineiden toiminnan selventämiseksi kuvattiin Tallinkin rahtilaiva Sea Windin koko matka Helsingin Vuosaaresta Viroon. Tämän pohjalta rakennettiin digiratkaisu, jonka avulla museovieraat pääsevät kokeilemaan, miltä laivan ohjaaminen oikeasti tuntuu.

”Usein ajatellaan, että lopputuloksen pitää olla monimutkainen, mutta yksinkertainenkin voi olla kaunista”, Meelak muistuttaa.

Sekä Meelak että kuraattori Kämärä painottavat toimivan digiratkaisun olevan nimenomaan helposti ymmärrettävä ja käytettävä.

”Monesti museoissa näkee houkuttelevan oloisia toteutuksia, jotka kuitenkin seisovat tyhjän panttina, koska niiden käyttäminen on kävijöistä liian vaikeaa”, Kämärä pahoittelee.

”Digiä ei toisaalta saa olla liikaakaan, sillä museovieraat haluavat tutkia historiaa aidoista näyttelyesineistä, lukien ja kuunnellen sekä omin käsin kokeillen.”

Digitaalisuuden ehdottomana etuna on kuitenkin ajantasaisuus.

”Digiratkaisujen avulla uudet tiedot ja tarinat on mahdollista liittää olemassa olevaan näyttelyyn saman tien. Enää ei tarvitse odottaa näyttelyn seuraavaan suurempaan uudistamiseen”, Meelak summaa.

Lisätietoja Viron merimuseosta ja Paksun Margareetan tykkitornista sekä valokuvia löydät oheisesta linkistä: https://we.tl/t-Hntnmx1dK3

 

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Õnne Mets

Viestintäasiantuntija

Viron merimuseo

puh. +372 5330 6653
onne@meremuuseum.ee

 

Viron merimuseo – Paksun Margareetan tykkitorni

Pikk 70, Tallinna
www.meremuuseum.ee/paksmargareeta/

 


Minimanin uuteen Rovaniemen hypermarkettiin omavarainen energiajärjestelmä Huurteen teknologian avulla

Itsenäinen vähittäiskauppaketju Minimani, joka toimii Seinäjoella, Vaasassa, Jyväskylässä, Kokkolassa ja Lempäälässä, rakentaa Rovaniemelle alkusyksystä 2020 valmistuvan täyden palvelun hypermarketin. Huurre toimittaa hypermarkettiin kokoluokassaan ainutlaatuisen energiantuottojärjestelmän, jossa kaupan jäähdytysjärjestelmä on integroitu yhteen maalämmön, ilmanvaihdon jäähdytyksen ja kiinteistöautomaation kanssa.

Minimanin Rovaniemen hypermarketin jäähdytykseen ja lämmitykseen tarvittava energia tuotetaan lähes kokonaan ympäristöystävällisellä CO2-teknologialla. Hiilidioksidipohjainen jäähdytys- ja lämmöntuottoteknologia on täysin luonnonmukainen ja ekologinen, eikä se tuota ilmastoa lämmittäviä päästöjä toisin kuin vanhoja kylmäaineita hyödyntävät laitteistot.

Huurteen järjestelmä tuottaa hypermarkettiin valtaosan sekä jäähdytykseen että lämmittämiseen tarvittavasta energiasta. Huurre ECO -jäähdytysyksikön tuottama lämpö käytetään hyväksi lämmityskautena ja kesäaikana lauhdelämpöä varastoidaan maalämmön porakaivoihin, joita on yhteensä 7,5 km.  Huurteen CO2-järjestelmä hyödyntää maalämpökaivoja talvikaudella myös lämpöenergian lähteenä, eli se toimii jäähdytyksen lisäksi myös ns. lämpöpumppuna. Kovimpiin pakkasiin on varauduttu myös kahdella erillisellä lämpöpumpulla. Järjestelmä vastaa koko kiinteistön lämmityksestä, eikä Minimanin hypermarkettia tulla kytkemään kaukolämpöverkkoon.

Jäähdytys- ja lämmöntuottojärjestelmää ohjataan Huurteen digitaalisella Huurre iTOP -järjestelmällä mahdollisimman energiatehokkaasti. ”Panostamme muutenkin tehokkaaseen energiankäyttöön sekä muun muassa kierrätykseen kantaen näin vastuumme ympäristöstä”, toteaa Minimanin kiinteistöpäällikkö Pekka Haapanen.

Huurteen teknologia mahdollistaa hypermarketin asiakkaille miellyttävät olosuhteet sekä tarjoaa varmatoimisen, ekologisen ja jatkuvasti energiaoptimoidun jäähdytys- ja lämmöntuottoratkaisun. ”Ympäristöystävällisyyden ja kestävän kehityksen lisäksi nyt kehitetty kokonaisenergiajärjestelmä on kustannustehokas ja taloudellisesti kannattava investointi”, jatkaa kiinteistöpäällikkö Haapanen.

Lisää tietoa Minimanin Rovaniemen kohteesta ja Huurteen energiajärjestelmistä antavat:

Minimani Yhtiöt Oy

Pekka Haapanen, puh. 040 507 7330

 

Huurre Finland Oy

Kari Reunanen, puh. 040 844  3366

Huurre on kansainvälinen jäähdytys- ja lämmöntuottoratkaisuja tarjoava energiateknologia- ja palveluyritys. Ainutkertaisena asiakaslupauksenamme on jäähdytyksen ja lämmöntuoton sekä niiden energiakulutuksen optimointi edistyksellisten ympäristöystävällisten CO2-järjestelmiemme sekä Huurre iTOP -olosuhdeautomaation avulla. Lisäksi tarjoamme asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä kylmätiloja sekä huolto- ja korjauspalveluja.

Huoltoverkostomme on valtakunnallinen, Huurteella on 15 toimipistettä Suomessa. Huurre-yhtymä työllistää noin 620 työntekijää viidessä eri maassa, ja sen liikevaihto on noin 135 miljoonaa euroa.


Grail Quest valtaa kolmatta kertaa Turun Palloiluhallin 17.-19.10.2019

Grail Quest valtaa kolmatta kertaa Turun Palloiluhallin 17.-19.10.2019. Tapahtuma kerää e-urheilun koko kirjon yhden katon alle. Luvassa kaikille e-urheilusta kiinnostuneille jotain, esimerkiksi 300 paikkainen LAN alue sekä laaja valikoima yhteisöllistä pelaamista. Koko tapahtuman kruunaa Elisa Viihde CS:GO Liigan finaali.

TORSTAI

TFT                                                                           12:00-21:00
Fortnite DUO-turnaus (BYOC)                           13:00-16:00
Fortnite SOLO-turnaus (BYOC)                         16:30-19:30
PES MM-Karsinta                                                  17:00-20:00

PERJANTAI

TFT                                                                           12:00-00:00
Smash                                                                      12:00-20:00
CS:GO (BYOC)                                                       12:00-00:00
CS:GO ELISA Liiga                                               12:00-00:00
Fortnite                                                                    14:00-16:00 ja 17:00-19:00
Speedrun-maailmanennätysyritykset               16:00-22:00
Tekken ESM -alkusarja                                         16:00-22:00
FIFA Challenge by Enhanced                               16:30-22:00
Kiekko.TK näytösottelu                                         18:00-00:00

LAUANTAI

Smash                                                                      12:00-16:00 ja 18:00-23:00
Kiekko.TK näytösottelu                                       12:00-14:00
CS:GO ELISA Liiga -semifinaalit                       12:00-18:00
CS:GO (BYOC)                                                       13:00-16:00 ja 18:00-21:00
Tekken ESM-finaalit                                             14:00-16:00
CS:GO ELISA loppuottelu                                   19:00->

Lehdistölle Grail Quest tarjoaa monipuolista viihdettä, erilaisen tapahtumaympäristön ja paljon kirjoitettavaa sekä kuvattavaa Suomen suosituimman urheilulajin parissa.

Ilmoittaudu mukaan tästä mahdollisimman pian varmistaaksesi pressipassisi!

Lisätietoja ja mahdolliset kysymykset osoitteeseen pressi@grail.fi

 


Tutkimus: Asiantuntijat uskovat teknologiajättien rynnivän rahoitusmarkkinoille muutamassa vuodessa

Kuinka todennäköisenä pidät, että Alibaba, Google, Amazon ja Apple ovat neljän vuoden sisällä kilpailemassa rahoitusmarkkinoilla? Tätä kysyttiin kun Aalto-yliopisto selvitti asiaa 50 suomalaistutkijalta ja alan rahoitusammattilaiselta. Yhdeksän kymmenestä  vastaajasta piti myllerrystä hyvin todennäköisenä.

– Kyselyssä teknologiajättien nähtiin kaappaavan markkinaa etenkin yrityslainoituksen osalta. Tämän tyyppisten kilpailijoiden ilmestymistä markkinoille piti epämieluisana asiana puolet vastaajista, maisteriopintoja Aalto-yliopiston COID-ohjelmassa suorittava Minna-Maria Salonen sanoo.

Joukkorahoitusyhtiö Vaurauden ja liiketoimintateknologioihin erikoistuneen Sofigaten tilaamassa tutkimuksessa ruodittiin rahoitusalan lähivuosia myös kryptovaluuttojen osalta.Ikäjakaumaltaan laaja vastaajajoukko ei uskonut niiden vakiinnuttavan vielä asemaansa. Esimerkiksi Bitcoinin huono maine ja arvaamattomuus ei vakuuttanut asiantuntijoita. Juuri kukaan ei uskonut, että kryptovaluutoilla olisi jalansijaa suuremmin kymmeneen vuoteen. Tekoälyn painoarvo rahoitusalalla taas laski vastaajien mielestä sitä mukaa mitä suuremmista summista oli kyse.

– Oli myös hätkähdyttävää huomata, että alan asiantuntijoilla ja vaikuttajilla on kovin jumiutunut suhtautuminen kehityksestä perässä laahaavaan yhteiskunnan päätöksentekoon. Asenne vastaa pikemminkin aktiivista odottelua, eikä aktiivista kehittämistä tai dialogia uusien teknologioiden ja palveluiden kanssa. Tämä tilanne on nähtävissä Suomessa valitettavasti laajemminkin.

Ilmastonäkökulma ja vastuullinen sijoittaminen oli lähes kaikkien vastaajien mielestä tullut rahoitusalalla jäädäkseen ja 60 prosenttia vastaajista uskoi tuotto odotusten kuroutuvan normaalille tasolle viiden vuoden sisällä.

– Suurin osa vastaajista uskoi myös ekolgisuusarvon ilmestyvän bruttokansantuotteen oheen lähivuosina, Salonen sanoo.

Lisätietoa tutkimuksesta antavat:

Minna-Maria Salonen
Aalto-yliopisto
0405501584
minna-maria.salonen@aalto.fi

Sanna Suomela
Sofigate
040 512 3148
sanna.suomela@sofigate.com

Elisa Saarinen
Vauraus Suomi
020 33 22 33
elisa.saarinen@vauraus.fi


Ensimmäinen esports-risteily!

Ensimmäinen esports-tapahtuma laineilla seilaa matkaan Turusta 11.1.2020 Viking Gracella. Battle of The Vikings 2020 -risteilyllä vierailijat pääsevät tutustumaan kilpapelaamisen monipuolisiin sisältöihin. Isoimmat turnaukset taistellaan Smash- ja Tekken-peleissä, joissa molemmissa on peräti 1000eur palkintorahaa jaossa!

Euroopan ensimmäinen esports-risteily on vihdoin totta - Battle of The Vikings 2020 seilaa matkaan 11.1.2020. Risteily on Viking Linen ja Grail Groupin yhdessä toteuttama, uudenlainen tapa ensikertalaisille tutustua e-urheiluun tai kokeneemmille katsojille mahdollisuus nauttia korkeatasoisesta kisaamisesta. Viking Grace -laiva tarjoaa matkalle pelien maailmaan viihtyisän ympäristön, hyvää ruokaa ja juomaa sekä loistavat shoppailumahdollisuudet.

Monipuolisen pelisisällön, uutuuspelien testaamisen, kepeiden hupikisojen ja samanhenkisen seuran ohella risteilyllä nähdään huipputason taistelupeliturnaukset. Smasheissä sekä Tekken 7-pelissä kohtaavat Pohjoismaiden parhaat mättäjät, Suomi-Ruotsi -ottelun hengessä. Molempien lajien palkintopotissa komeilee huikeat 1000eur. Kotiyleisölle matsit näytetään jälkilähetyksinä.

“Grail Groupin toiminnan ytimessä on tarjota uusille yleisöille mahdollisuus tutustua e-urheiluun tai viedä tutut kilpapelifanit uuteen ympäristöön pelaamaan. Tässä laivakilpapelitsetissä toteutuvat hienosti molemmat tavoitteet.” kiteyttää Grail Groupin toimitusjohtaja Kalle Koskela. “Viking Linen ennakkoluuloton lähestyminen uusiin sisältöpalasiin on ollut hienoa nähdä ja kokea.”

Battle of The Vikings -alustava ohjelma:

11.1.  lauantai
21.00 Pelimaailmassa vapaata pelaamista, haastematseja ja turnauspelaajien lämmittely
21.30 NHL & FIFA King of the Hill 1 -turnaus
00.00 Pelimaailma sulkeutuu

12.1.  sunnuntai
09.00 Pelimaailmassa vapaata pelaamista, haastematseja ja vaikuttajavierailuja
09.30 Tekken ja Smash: 64 pelaajan turnauksen alkupelit
10.00 NHL & FIFA King of the Hill 2 -turnaus
13.00 NHL & FIFA King of the Hill 3 -turnaus
16.30 Tekken ja Smash -finaalit
17.30 NHL & FIFA King of the Hill -finaalit
19.30 Palkintojen jako ja Pelimaailma sulkeutuu

Ohjelmasisältöä täydennetään myöhemmin. Liput ostettavissa nyt: https://urly.fi/1iMc

Lisätietoa peliristeilystä saat ottamalla yhteyttä:

Kalle Koskela
Toimitusjohtaja
Grail Group Oy
+358407504600
kalle@grail.gg


Suomalainen joukkorahoitusyhtiö ylittänyt 150 miljoonan välitetyn euron haamurajan

Joukkorahoitusyhtiö Vauraus on saavuttanut Suomessa ensimmäisenä alallaan 150 miljoonan välitetyn euron rajan. Pienten ja keskisuurten yritysten lainoittajana Vauraus on noussut alan yrityksiä suitsineen joukkorahoituslakiuudistuksen jälkeen suurimmaksi toimijaksi.

”Liikeideamme on aina perustunut suomalaisten pk-yritysten tukemiseen silloin, kun muut rahoituslaitokset eivät heihin usko tai rahoituspotista puuttuu vielä loppuosa. Toisinaan olemme se puuttuva linkki Finnveran ja pankin jälkeen. Ilman korulauseita voin siis sanoa, että sijoittajat ovat meidän kauttamme tukeneet suomalaista yrittäjyyttä hyvin merkittävällä potilla”, toimitusjohtaja Elisa Saarinen kertoo.

Joukkorahoituksen suosio on kasvanut Suomessa viime vuosina harppauksittain. Kulttuurin tukemisen ja hyväntekeväisyyden lisäksi keskiöön ovat nousseet juuri vakuusvajeen kanssa kamppailevat ruohonjuuriyritykset ja niiden rahoituksen problematiikka.

Joukkorahoitusalalla toimii kasvava joukko yrityksiä ja kirjava valikoima erilaisia sijoitusvaihtoehtoja. Alaa koskeva laki astuikin voimaan syksyllä 2016. Sen valmistelun keskeisin tarkoitus oli turvata sijoittajia. Aiemmin sääntelemättömästä lainamuotoisesta joukkorahoituksesta tuli laajemmin osa rahoitusmarkkinoita.

Lisätietoa:

Elisa Saarinen, toimitusjohtaja, Vauraus Suomi Oyj
0449769864
elisa.saarinen@vauraus.fi
www.vauraus.fi


GRAIL QUEST 2019 - Entistä suurempi show

Kolmatta kertaa Turussa syyslomalla järjestettävä Grail Quest on jokaisen pelifanin suurtapahtuma, jossa kävijällä on mahdollisuus kokea kilpapelaamisen koko kirjo yhden viikonlopun aikana. Perinteisten LANien ja suosittujen striimaajien lisäksi Kupittaan Palloiluhallissa 17.-19.10. voi nauttia huipputason e-urheilusta Elisa Viihde CS:GO Liigan 40000eur palkintorahafinaalien myötä.

Kolmatta kertaa järjestettävä Grail Quest on vakiinnuttanut paikkansa pelifanien kalentereissa. GQ19 jatkaa aiempien vuosien tavoin tarjoamalla laajan valikoiman erilaista sisältöä ja tekemistä. 300 paikkaiset LANit kutsuvat omistautuneinta harrastajaa, mutta pelikoneen voi taas vuokrata valmiiksi omalle paikalle, vaikka vain yhdeksi päiväksi. Kumppanit esittelevät uusia tuotteitaan ja koulut sekä yhdistykset pelaajia kiinnostavia palvelujaan. Iso osa peliharrastusta on suosikki striimaajien ja tubettajien edesottamusten seuraaminen, tätä nälkää Striimiboksi™ yli miljoonan fanin tukemana ruokkii.

Suomen suurimpana e-urheilusarjana tunnettu Finnish Esports Leaguen CS-liiga on ensi kaudella Elisa Viihde CS:GO-liiga. Samalla sarjan palkintopotti tuplaantuu 40 000 euroon. Elisa Viihde CS:GO-liigassa nähdään tulevalla kaudella kahdeksan suomalaista huippujoukkuetta, jotka pelaavat kahdeksan viikon runkosarjan 5.8.‒29.9. välillä huipentuen finaaleihin Grail Questissa. Kauden aikana Elisa Viihde tuottaa otteluista yli 200 tuntia lähetystä kasvattaen jo entisestään mittavaa e-urheilusisältöään.

Grail Questin kasvu tapahtumana ja kilpailullisen tason nosto ilahduttaa luonnollisesti järjestäjiä. ”On hienoa saada Turkuun entistä kovempia e-urheilukisoja ja kumppanuus Elisa Viihteen kanssa tuo myös merkittävästi lisää katsojia niin paikanpäälle kuin kotipäätteiden ääreen.” kertoo Grail Groupin toimitusjohtaja Kalle Koskela. ”Uskon, että niin paikallinen peliskene kuin Suomen profiili vahvana e-urheilumaana kasvaa tämän kaltaisten yhteistyökuvioiden myötä.”

Grail Quest 2019 -tapahtuman edulliset early bird liput ovat myynnissä nyt:

https://events.liveto.io/events/grail-quest-paasyliput

Lisätietoa tapahtumasta löydät osoitteesta www.grailquest.fi tai ota yhteyttä:

Kalle Koskela
Toimitusjohtaja
Grail Group Oy
+358407504600
kalle@grail.gg

Grail Group Oy on kotimainen e-urheilun startup-yritys, joka on omistautunut tarjoamaan online-pelaajille lisäjännitystä. Yhtiö järjestää turnauksia sekä liigoja verkkopalvelussa, jonka kaupallinen versio julkaistiin joulukuussa 2017. Grail Group yhdistää esports-yhteisön ja yritykset manageroimalla urheilijoita, tarjoamalla pelivalmennusta sekä järjestämällä erilaisia tapahtumia. www.grail.fi