Pry-Cam Grids on Innovatiivinen tuote 2016

Prysmian Groupin kehittämä Pry-Cam™ Grids voitti Jyväskylän Sähkö Tele Valo AV -messujen yhteydessä järjestetyn Innovatiivinen tuote -kilpailun.

Arvovaltainen sähköalan asiantuntijoista ja vaikuttajista koostunut raati etsi tänä vuonna innovatiivista tuotetta, joka liittyy erityisesti esineiden internetiin. Lisäksi tuotteelta vaadittiin aiempaan tapaan jokin ylivertainen ominaisuus, sen on erotuttava jo markkinoilla olevista tuotteista ja tuotettava merkittävää hyötyä asiakkaalle.

Prysmian Group on kehittänyt täysin uuden tavan mitata sähköverkon kuntoa reaaliaikaisesti niin, että mitattavan verkon, komponentin tai sähkömoottorin toimintaa ei tarvitse sen vuoksi keskeyttää. Näin huollon tai korjauksen tarve havaitaan hyvissä ajoin, jolloin verkon yllättävät häiriöt kustannuksineen voidaan välttää.

Ainutlaatuinen Pry-Cam Grids kerää mittaustuloksia itsenäisesti PD-antureilta, hälyttää poikkeamista, on etäohjattavissa ja tarjoaa mittaustulokset analysoitaviksi internetin välityksellä eli toteuttaa teollista internetiä käytännössä.

Lisätiedot: Myyntijohtaja Olli Anttonen, Prysmian Group, puh. 010 566 2603, olli.anttonen(at)prysmiangroup.com


Vakuutusala luovii uusien digiriskien maailmassa

Älylaitteiden, automatisaation ja robotisaation vallankumous on muuttanut niin yhteiskunnan, teollisuuden kuin ihmistenkin toimintaa, ja kehitys tulee vain nopeutumaan. Miten vakuutusyhtiöt pystyvät vastaamaan uusiin riskeihin, kun vahinkojen arviointi ja vastuukysymykset vaikeutuvat?

Automatisaatio ja robotisaatio ovat muuttaneet maailmaa ja myös vakuutusyhtiöiden on mukauduttava uudistuneeseen riskien kenttään. Vakuutuksilta vaaditaan nyt entistä herkempää muuntautumiskykyä vastaamaan nykyajan ja myös tulevaisuuden tarpeita ja tilanteita. Automatisaatio ja robotisaatio muuttavat riskien luonnetta, kun vakuutuksen kohde voikin olla esimerkiksi ohjelmoitu, älykäs kone.

Yritysten toiminta on jo nyt verkottunutta alihankintaketjujen kautta. Liiketoiminnan riskeissä on paljon riippuvuuksia muista toimijoista. ”Kaiken internet” toteutuu jo lähivuosina. Älykkäät ja havaintoja tekevät laitteet ovat yhteydessä toisiinsa tuottaen valtavasti tietoa, joka alkaa ohjata kokonaisuuksien toimintaa. Yhteyksien ja riippuvuuksien määrä lisääntyy hurjasti.

– Vakuuttamisessa on oltava jatkuva näppituntuma siitä, mihin suuntaan kehitys menee. Jos ote tulevaisuuden luotaamisesta katoaa, voi olla vaikea mitoittaa vakuutuksia kattamaan nykyaikaisia riskejä, joista osa on arvaamattomia. On eri asia vakuuttaa koti kuin robotti, Ifin vastuuriskien hallinnan asiantuntija ja Finanssialan Keskusliiton vastuuvakuutustoimikunnan puheenjohtaja Matti Sjögren visioi.

Robottiautot ja 3D-printtaus tulevaisuutta myös vakuuttamisessa

Esimerkiksi robottiautot tulevat muuttamaan ajoneuvovakuutuksia, koska robotit aiheuttavat vähemmän vahinkoja kuin ihmiset.

– Robotit eivät ole väsyneitä liikenteessä ja aiheuta sen vuoksi onnettomuuksia. Muutaman kymmenen vuoden päästä liikennevahinkoja voi sattua jopa 90 % vähemmän kuin nykypäivänä. Tällä tulee olemaan suuri merkitys ajoneuvovakuuttamisen näkökulmasta, Sjögren toteaa.

Yritysten riskit liittyvät pääasiassa liiketoiminnan turvaamiseen. Bisneksen jatkuvuuden takaaminen on yritysten vakuuttamistarpeiden keskiössä.

– Tietoturva- ja muut kyberriskit ovat nousseet muutaman vuoden aikana todellisiksi. Niillä on suora yhteys yrityksen liiketoimintaan: järjestelmien kaatumisella on välitön vaikutus yrityksen rahavirtaan, Sjögren kertoo.

Vakuutusyhtiöissä mietitään mm. näiden nykyaikaista vakuuttamista:

-robottiautot
-3D-printtaus
-miehittämättömät ilma-alukset (esimerkiksi pienhelikopterit)

– Suomessa on Euroopan ja ehkä koko maailman liberaalein sääntely miehittämättömien ilma-aluksien suhteen: kuka tahansa voi lennättää minihelikopteria, mutta kannattaa pitää huolta vastuuvakuutuksen kattavuudesta, koska vakuutuksen pitää kattaa muun muassa terrorismi.

Ifiltä on mahdollista ostaa vakuutus, joka kattaa myös terrorismin.

– Olemme ensimmäinen tällaisen vakuutuksen kehittänyt ja sitä myyvä vakuutusyhtiö Suomessa, Sjögren kertoo.

Lisätietoja:
Matti Sjögren, vastuuriskien hallinnan asiantuntija, If, p. 050 376 1393, matti.sjogren@if.fi

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.


Sähköverkon kunnon mittaus ilman kytkentää

Prysmian Groupin kehittämä Pry-Cam™ Grids mittaa sähköverkon komponenttien kuten kaapeleiden, jatkosten, päätteiden ja muuntajien osittaispurkauksia (PD, Partial Discharge).

Laite toimii itsenäisesti ja jatkuvasti tehden poikkeamista ilmoituksen esimerkiksi verkonhallintajärjestelmälle. Näin huollon tai korjauksen tarve havaitaan hyvissä ajoin, jolloin verkon yllättävät häiriöt kustannuksineen voidaan välttää.

Integroitu yksikkö mittaa kohdetta PD-antureilla (1-3 kpl, esim. Pry-Cam™ Wings), analysoi tulokset ja tallentaa ne omaan SSD-muistiinsa. Laite hälyttää poikkeamista LAN- tai GPRS-yhteyden välityksellä halutulle monitorointijärjestelmälle. Lisäksi mittaustuloksia voi tarkkailla ja laitetta etäohjata internetin kautta.

Pry-Cam™ Gridsin sisartuote Pry-Cam™ Drives on optimoitu pyörivien koneiden kuten moottoreiden ja generaattoreiden PD-mittaukseen.

Laitteet ovat osa Prysmian Groupin kehittämää langatonta Pry-Cam-konseptia, jossa mittalaitteita ei kytketä kohteeseen. Siksi mitattavan verkon, komponentin tai sähkömoottorin toimintaa ei tarvitse keskeyttää mittalaitteiden asentamiseksi tai mittauksen suorittamiseksi.

Lisätiedot: Myyntijohtaja Olli Anttonen, Prysmian Group,
puh. 010 566 2603, olli.anttonen(at)prysmiangroup.com

Tervetuloa Sähkö Tele Valo AV 2016 -messuille 3.-5.2. tutustumaan Prysmian Finlandin osastoon C-418 sekä seuraamaan siellä Elaspeed-keskijännitejatkosnäytöstä klo 11.00 ja 15.00.

Lisäksi tietoiskut Voltti-tilassa (C2-halli) päivittäin:
- klo 11 Kaapeleiden paloturvallisuus ja uusi CPR-rakennustuoteasetus
- klo 14 Prysmianin helposti asennettavat keskijännitevarusteet

Prysmian Group tarjoaa markkinoiden laajimman kaapelivalikoiman Suomessa. Prysmian Finland Oy:n henkilöstön määrä on 500, ja sillä on tehtaat Kirkkonummen Pikkalassa ja Oulun Ruskossa. Prysmian- ja Draka-tuotteet ovat luoneet yhtiölle edelläkävijän aseman korkean teknologian kaapeliratkaisujen tarjoajana.

Prysmian Group on maailman suurin energia- ja telekaapeleiden sekä kaapelijärjestelmien toimittaja, jonka liikevaihto vuonna 2014 oli noin 7 mrd euroa ja henkilöstön määrä 19.000. Konsernilla on 89 yhtiötä sekä 17 tutkimus- ja kehityskeskusta yli 50 maassa. Prysmian Group on listattu Milanon pörssiin.


Prysmianilta kylmäkutistevarusteet ja -työkalut

Prysmian Groupin edistykselliset keskijännitevarusteet yksinkertaistavat asennusta ja tuovat merkittäviä säästöjä energiaverkon rakentamiseen.

Elaspeed®-jatkoksessa kaikki kerrokset, materiaalit ja komponentit ovat valmiina. Jatkos ei sisällä silikonia, joten se on mekaanisesti erittäin kestävä. Joustavuutensa ansiosta jatkos voidaan sijoittaa myös kaartuviin kohteisiin.

Coldfit-ulkopäätteen pitkittäisen vesitiiviyden varmistavat kerrokset helpottavat ja nopeuttavat asennusta työmaalla. Pysty- ja vaaka-asennukseen soveltuva ulkopääte on heti käyttövalmis, ja jännitteen voi kytkeä päälle välittömästi asennuksen jälkeen.

Elascon-kulmapistoke sopii ulko- ja sisäasennukseen. Valikoimassa
on 250, 400 ja 630 ampeerin pistokkeet. Toimituspakkauksessa ovat mukana kaikki tarvittavat komponentit.

Kaikki keskijännitekaapeleiden valmisteluun ja asennukseen tarvittavat työkalut on koottu kätevästi mukana kuljetettavaan työkalupakkiin.

Lisätiedot: Myyntijohtaja Olli Anttonen, Prysmian Group,
puh. 010 566 2603, olli.anttonen(at)prysmiangroup.com


Tervetuloa Sähkö Tele Valo AV 2016 -messuille 3.-5.2.
tutustumaan Prysmian Finlandin osastoon C-418 sekä seuraamaan siellä Elaspeed-keskijännitejatkosnäytöstä klo 11.00 ja 15.00.

Lisäksi tietoiskut Voltti-tilassa (C2-halli) päivittäin:
- klo 11 Kaapeleiden paloturvallisuus ja uusi CPR-rakennustuoteasetus
- klo 14 Prysmianin helposti asennettavat keskijännitevarusteet

Prysmian Group tarjoaa markkinoiden laajimman kaapelivalikoiman Suomessa. Prysmian Finland Oy:n henkilöstön määrä on 500, ja sillä on tehtaat Kirkkonummen Pikkalassa ja Oulun Ruskossa. Prysmian- ja Draka-tuotteet ovat luoneet yhtiölle edelläkävijän aseman korkean teknologian kaapeliratkaisujen tarjoajana.

Prysmian Group on maailman suurin energia- ja telekaapeleiden sekä kaapelijärjestelmien toimittaja, jonka liikevaihto vuonna 2014 oli noin 7 mrd euroa ja henkilöstön määrä 19.000. Konsernilla on 89 yhtiötä sekä 17 tutkimus- ja kehityskeskusta yli 50 maassa. Prysmian Group on listattu Milanon pörssiin.


Halogeeniton TECSUN aurinkosähköjärjestelmiin

TECSUN on Prysmian Groupin kehittämä erikoiskaapeli aurinkoenergian tuotantoon ja jakeluun vaativissa olosuhteissa.

Kaapeli sopii ulko- ja sisäasennuksiin - esimerkiksi kaapelihyllyyn, kanavaan tai seinälle. Monipuolisen asennustavan vuoksi TECSUN-kaapeli helpottaa suunnittelua ja asennusta erilaisissa käyttökohteissa.

Halogeeniton TECSUN täyttää uudet tiukat vaatimukset (EN 50618). Prysmian Groupin laaja tuotetestaus ja laadunvalvonta takaavat kaapelin luotettavuuden myös Suomen haastavissa ilmasto-oloissa.

Lisätiedot: Tuoteryhmäpäällikkö Toni Suomela, Prysmian Group, puh. 010 566 3445, toni.suomela(at)prysmiangroup.com

Kuvat Prysmian Group.

Tervetuloa Sähkö Tele Valo AV 2016 -messuille 3.-5.2. tutustumaan Prysmian Finlandin osastoon C-418 sekä seuraamaan siellä Elaspeed-keskijännitejatkosnäytöstä klo 11.00 ja 15.00.

Lisäksi tietoiskut Voltti-tilassa (C2-halli) päivittäin:
- klo 11 Kaapeleiden paloturvallisuus ja uusi CPR-rakennustuoteasetus
- klo 14 Prysmianin helposti asennettavat keskijännitevarusteet

Prysmian Group tarjoaa markkinoiden laajimman kaapelivalikoiman Suomessa. Prysmian Finland Oy:n henkilöstön määrä on 500, ja sillä on tehtaat Kirkkonummen Pikkalassa ja Oulun Ruskossa. Prysmian- ja Draka-tuotteet ovat luoneet yhtiölle edelläkävijän aseman korkean teknologian kaapeliratkaisujen tarjoajana.

Prysmian Group on maailman suurin energia- ja telekaapeleiden sekä kaapelijärjestelmien toimittaja, jonka liikevaihto vuonna 2014 oli noin 7 mrd euroa ja henkilöstön määrä 19.000. Konsernilla on 89 yhtiötä sekä 17 tutkimus- ja kehityskeskusta yli 50 maassa. Prysmian Group on listattu Milanon pörssiin.


Suojattu UC500 nopeaan tiedonsiirtoon

Prysmian Groupin UC500 S23 Cat. 6A -kaapeli on suojattu, kategorian 6A vaatimukset täyttävä kuparinen parikaapeli, joka vastaa lisääntyvän tiedonsiirron haasteisiin pitkälle tulevaisuuteen.

Parisuojattu kaapeli ei häiritse sähkölaitteita eikä häiriinny muista laitteista, mikä tekee tiedonsiirrosta turvallista ja luotettavaa. Suojauksen ansiosta tietoliikennekaapeli voi olla lähempänä sähkökaapelia, mikä helpottaa asennusta ja kaapeleiden sijoittamista kiinteistöissä. Kaapelit voidaan asentaa pienempiin kanaviin ja entistä tiiviimmin.

WLAN-verkot ja monet muut sovellutukset vaativat käytännössä 10 Gb/s nopeutta, joten toimisto-, liike- ja julkisissa tiloissa tarvitaan EA-luokan kaapelointia jo nyt. Se on suositeltava valinta myös muihin kiinteistöihin.

UC500 S23 Cat.6A on rakenteeltaan pieni ja joustava, joten sen saa helposti kiepille. Kaapeli voidaan asentaa Reelex-pakkauksesta, josta se purkautuu sujuvasti kuten kelalta eikä mene kierteelle.

Lisätiedot: Tuoteryhmäpäällikkö Hannu Väätämöinen, Prysmian Group, puh. 010 566 3298, hannu.vaatamoinen(at)prysmiangroup.com

Tervetuloa Sähkö Tele Valo AV 2016 -messuille
3.-5.2. tutustumaan Prysmian Finlandin osastoon C-418 sekä seuraamaan siellä Elaspeed-keskijännitejatkosnäytöstä klo 11.00 ja 15.00.

Lisäksi tietoiskut Voltti-tilassa (C2-halli) päivittäin:
- klo 11 Kaapeleiden paloturvallisuus ja uusi CPR-rakennustuoteasetus
- klo 14 Prysmianin helposti asennettavat keskijännitevarusteet

Prysmian Group tarjoaa markkinoiden laajimman kaapelivalikoiman Suomessa. Prysmian Finland Oy:n henkilöstön määrä on 500, ja sillä on tehtaat Kirkkonummen Pikkalassa ja Oulun Ruskossa. Prysmian- ja Draka-tuotteet ovat luoneet yhtiölle edelläkävijän aseman korkean teknologian kaapeliratkaisujen tarjoajana.

Prysmian Group on maailman suurin energia- ja telekaapeleiden sekä kaapelijärjestelmien toimittaja, jonka liikevaihto vuonna 2014 oli noin 7 mrd euroa ja henkilöstön määrä 19.000. Konsernilla on 89 yhtiötä sekä 17 tutkimus- ja kehityskeskusta yli 50 maassa. Prysmian Group on listattu Milanon pörssiin


Atria Perhetilalliset tuottavat lihan lisäksi somesisältöä: Lihatuottajat postaavat tilallisen arjesta

Atria käynnistää jäljitettävään lihaan keskittyvän kampanjan, jonka tavoitteena on tuoda esille Atrian edelläkävijyyttä tilakohtaisessa jäljitettävyydessä. Kevättalven ajan kestävän kampanjan keskiössä ovat suomalaiset lihatilalliset ja lihan alkuperän merkitys.

Atrian Perhetilalliset tuottavat nyt myös viestintää. Atrian Perhetilalliset kertovat arjestaan kuluttajille visuaalisella tavalla sosiaalisen median kautta. Tilalliset julkaisevat kuvia arjestaan #atriaperhetilalta-kampanjassa. Kampanjassa on mukana yhteensä 13 Atrian Perhetilallista, jotka ovat broilerin-, sian- ja naudanlihan tuottajia. Kampanjan tarkoituksena on avata suomalaisen lihan jäljitettävää tuotantoketjua ja tuoda tutuksi suomalaisen lihatilallisen arkea.

”Atria on ollut jäljitettävyyden edelläkävijä jo vuodesta 2012, kun lanseerasimme ensimmäiset tilakohtaisesti merkityt Perhetilan broilerituotteet. Viime vuosien aikana Atria Perhetilan tuotteisto on laajentunut merkittävästi. Kaupoissa on saatavilla yli 50 Atria Perhetilan tilakohtaisesti merkittyä tuotetta ja helmikuun alussa kappoihin saapuu ensimmäinen tilakohtaisesti jäljitettävä Atria Perhetilan naudan jauheliha. Halusimme myös nostaa viestinnän uudelle tasolle ja ottaa tuottajat mukaan viestimään suoraan kuluttajille. Näin kuluttajilla on mahdollisuus kurkistaa tuottajien arkeen ja nähdä omin silmin mistä liha ruokapöytään tulee,” kertoo Atrian brändijohtaja Sanna Päällysaho.

Suomalaisuus ei enää riitä kuluttajille

Kuluttajien kiinnostus jäljitettävyyteen on kasvanut. Suomalaisuutta arvostetaan, mutta yhä useampi haluaa tietää ostamansa lihan alkuperän.

”Ruuan alkuperän merkitys on noussut entistä tärkeämmäksi ostokriteeriksi ja siksi on tärkeää että kuluttajat osaavat yhdistää tilamerkityn, jäljitettävän lihan Atrian lihantuotantoon, ” Päällysaho kertoo.

Atria käyttää tuotteissaan aina kotimaisten kasvattajien lihaa. Atria Perhetila -merkki tuotepakkauksessa on tae turvallisesta, laadukkaasta ja hyvän makuisesta lihasta, jonka lihatilallinen omalla nimellään takaa.

Kampanjaa voi seurata Atrian nettisivulla osoitteessa: www.atria.fi/atriaperhetilalta ja Instagramissa tunnisteella #atriaperhetilalta.

Lisätiedot: Sanna Päällysaho
Brändijohtaja
Atria Suomi Oy
Puh. +358 40 826 8588, e-mail: sanna.paallysaho @atria.fi

Atria Suomi on osa kasvavaa ja kansainvälistä elintarvikealan yritystä Atria Oyj:tä. Atria on yksi johtavista ruoka-alan yrityksistä Pohjoismaissa,Venäjällä ja Baltian alueella. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2014 noin 1 426 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa on lähes 5 000 henkilöä. Atria Suomen tuotantolaitokset sijaitsevat Nurmossa, Kuopiossa, Kauhajoella, Forssassa, Sahalahdella ja Jyväskylässä. Atrian juuret ulottuvat vuoteen 1903,jolloin perustettiin sen vanhin omistajaosuuskunta. Atria Oyj:n osakkeet listataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä.


If ja Shareit Blox Car yhteistyöhön – vakuutusturvaa auton vertaisvuokraukseen

If Vahinkovakuutusyhtiö ja suomalainen vertaisvuokrauspalvelua tarjoava Shareit Blox Car aloittavat yhteistyön, jonka ansiosta Shareit Blox Car -palvelun käyttäjät voivat pienellä lisämaksulla hankkia autolleen vakuutusturvan vertaisvuokrauksen ajaksi. Shareit-Turva on ensimmäinen erityisesti autojen vertaisvuokraukseen tarkoitettu vakuutus Suomessa.

Ifin normaalit liikenne- ja kaskovakuutukset ovat voimassa myös vuokrauksen aikana Shareit Blox Car -palvelussa. Auton omistaja voi lisäksi valita autolleen joko suppean tai laajan lisäturvan pienentämään vuokrauksen aikaista riskiään.

Suppea Shareit-Turva sisältää liikennevakuutuksen bonusturvan. Laajaan Shareit-Turvaan kuuluu liikennevakuutuksen bonusturvan lisäksi myös kaskovakuutuksen bonus- ja omavastuuturva, petosturva sekä väärinkäytösturva.

Auton omistaja voi hankkia Shareit-Turvan samalla, kun antaa autonsa vuokralle Shareit Blox Car -palveluun. Shareit Blox Car pidättää vakuutusmaksun suoraan auton omistajalle vertaisvuokrauksesta maksettavasta korvauksesta. Shareit-Turva on saatavilla ainoastaan Shareit Blox Car -palvelun kautta.

Vertaisvuokraus kiinnostaa suomalaisia

Oman auton vuokraaminen eteenpäin kiinnostaa suomalaisia. Lähes joka toinen Ifin kyselytutkimukseen* vastanneista harkitsisi oman autonsa vuokraamista lyhyeksi ajaksi silloin kun ei sitä itse tarvitse, jos olisi olemassa turvallinen, helppo ja edullinen palvelu, joka vuokraamisen mahdollistaisi.

– Autolle vertaisvuokrauksen aikana mahdollisesti sattuvat vahingot kuitenkin arveluttivat kyselytutkimukseemme vastanneita. Nyt Shareit Blox Car -palvelun käyttäjät voivat varmistua siitä, että auton vakuutusturva on kunnossa ja kattaa myös vertaisvuokrauksen aikana sattuvat vahingot, sanoo Ifin ajoneuvovakuutuksista vastaava johtaja Mikko Pöyhönen.

Yli 60 % Ifin kyselytutkimukseen vastanneista harkitsisi auton vuokraamista lyhyeksi ajaksi sen omistajalta. Vertaisvuokrausta varten hankittu vakuutus varmasti helpottaa myös vuokraajien huolta autolle mahdollisesti vuokrauksen aikana sattuvista vahingoista.

– Shareit Blox Car tuo suomalaisille auton omistajille ja autoa tarvitseville mahdollisuuden vaikuttaa autoilun kestävään kehitykseen. Vertaisvuokrauksen kautta moni suomalainen auton omistaja saa tervetulleen lisätulolähteen ja auton vuokraavat liikkuvat edullisesti, vaivattomasti ja turvallisesti, sanoo Shareit Blox Carin toimitusjohtaja Paul Nyberg.

* Ifin teettämä kyselytutkimus toteutettiin marraskuussa 2015 YouGov Finlandin toimesta. Sähköisen kyselytutkimuksen lähtöotos muodostettiin ja lopullinen vastaajajoukko painotettiin suomalaisia edustavaksi iän (18–74-vuotiaat), sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Pääosa kysymyksistä kysyttiin vain auton omistavilta vastaajilta.

Lisätietoja:
Mikko Pöyhönen, If, ajoneuvovakuutuksista vastaava johtaja, p. 050 329 4145, mikko.poyhonen@if.fi
Paul Nyberg, Shareit Blox Car, toimitusjohtaja, p. 040 310 0089, paul.nyberg@shareit.fi
Auton vertaisvuokraus
Shareit Blox Car -palvelu

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.


Kuukauden cleantech-keksintö – Aurinkoenergiaa keräävä ikkuna, pitkäikäiset aurinkokennot ja lämmönvaraaja pientaloihin

Cleantech on saanut keksijät liikkeelle. Euroopan patenttiviraston (EPO) selvityksen mukaan kestävään kehitykseen liittyvät keksinnöt lähes viisinkertaistuivat maailmanlaajuisesti vuosien 1995 ja 2011 välillä. Myös Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on saanut viime aikoina useita patenttihakemuksia puhtaan teknologian alueilta. Moni keksintö on liittynyt aurinkoenergian hyödyntämiseen.

Jyväskylän yliopisto on kehittämässä ikkunaa, joka kerää talteen auringon lämpöenergian. Ikkunan aurinkolämpökeräin estää lämpösäteilyn pääsyn rakennukseen ja säästää siten jäähdyttämiseen käytettävää energiaa. Samalla keräin säilöö säteilyenergian muuta käyttöä varten. Kerättyä energiaa voi käyttää esimerkiksi käyttöveden lämmittämiseen tai sitä voi varastoida kylmien aikojen varalle. Tuote sopii parhaiten lämpimissä maissa sijaitseviin rakennuksiin, joissa on paljon lasipintoja. (Hakemuksen numero 20130276)

Aurinkomoduuleita valmistava Valoe Oyj on keksinyt uuden tavan suojata aurinkokennoja. Aurinkokennojen tulee kestää ulkoilmassa 20–30 vuotta ja niiden suojaaminen pidentää moduulien elinikää. Valoen tekniikka mahdollistaa aurinkokennojen suojaamisen siten, että kennot eivät vahingoitu valmistusvaiheessa. Tekniikalla voidaan parantaa kennojen kustannustehokkuutta ja luotettavuutta. Valoen moduulit sopivat myös kotitalouksiin. (Patentin numero 124969)

Ville Terävän aurinkolämmitykseen liittyvä keksintö on parhaiten hyödynnettävissä pientaloissa. Lämmönvaraaja kerää aurinkoenergiaa nestesäiliöön, jonka nestettä voidaan hyödyntää eri lämpötiloissa. Lämmönvaraajaa voi käyttää pienten nestemäärien lämmityksessä, esimerkiksi käyttöveden tai lattian lämmityksessä. (Patentin numero 124800)

PRH ja patentoijat cleantechin asialla

Noin 9 prosenttia PRH:n saamista patenttihakemuksista liittyy cleantechiin. Cleantech edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähentää tuotantoprosessien haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Cleantech-keksintöjä on tehty esimerkiksi seuraavilla alueilla: uusiutuva energia, vesiosaaminen, bio- ja kiertotalous, energiatehokkaat ratkaisut sekä jätehuolto.

PRH edistää aktiivisesti cleantechiin liittyvää kehitystä. Patentin hakija voi hakea keksinnölle nopeutettua käsittelyä, jos keksintö koskee biotaloutta, kiertotaloutta tai puhtaan teknologian ratkaisuja. Keksinnön patentointi kannattaa, koska se tarjoaa yksinoikeuden keksinnön kaupalliseen hyödyntämiseen. Lue lisää patenteista PRH:n verkkosivuilla: https://www.prh.fi/fi/patentit.html

Patenteista julkaistaan myös tilastotiedotteita: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/prh_tilastot.html

Patenttijulkaisuista on maailmanlaajuinen tietokanta, Espacenet. Tietokantaa ylläpitää Euroopan patenttiorganisaatio. Lue lisää PRH:n verkkosivuilla: https://www.prh.fi/fi/patentit/palvelut_ja_tietokannat/maksuttomattietokannat/espacenet.html

PRH:n kaikki tiedotteet voi myös tilata suoraan sähköpostiin: https://www.prh.fi/fi/spostitilaus.html.stx

Lisätietoa:
Jani Päiväsaari
Yli-insinööri
029 509 5842


Kotimainen Leader Foods Oy lanseeraa online-palvelukonseptin päivittäistavarakaupoissa

Uusi palvelukonsepti tuo farmaseuttisen neuvontapalvelun päivittäistavarakaupan asiakkaille. Leaderin palvelukonsepti on ensimmäinen ja ainutlaatuinen koko Suomessa.

”Palvelupisteen kautta kuluttajat saavat apteekkitason neuvontaa eri ravintolisistä ja niiden käytöstä,” kertoo idean isä ja Leader Foods Oy:n toimitusjohtaja Janne Hakala. ”Palvelun kohderyhmänä on tyypillisesti hinta- ja laatutietoinen kuluttaja, jolle on ensisijaisen tärkeää tuotteen hinnan lisäksi tuotteen ominaisuudet, kuten ravintosisältö ja maku.”

Farmaseutin online-palvelu ja kattava tietopankki

Palvelukonsepti sisältää kaupassa sijaitsevan päätelaitteen, jonka avulla kuluttaja voi olla suoraan yhteydessä palvelevaan asiantuntijaan tai hakea tietoa tuotteista Leader Etäapu –sivustolta. Online-asiantuntijana toimii farmaseutti. Online-palvelu on avoinna arkisin klo 10-21 ja viikonloppuisin klo 12-18 välisenä aikana.

Helppokäyttöinen Etäapu-sivusto sisältää kattavasti sisältöä vitamiineista, terveys-, laihdutus- ja superfood- sekä urheilutuotteista. Sivustolla on teemakohtaiset materiaalit eroteltuina omiksi osioikseen, mikä helpottaa tiedon löytämistä.

Pilottihanke yli 70 päivittäistavarakaupassa

Leader palvelupistekonsepti pilotoidaan päivittäistavarakaupoissa ympäri Suomea, Helsingistä Rovaniemelle saakka. Kuluttajille palvelu on saatavilla viiden viikon ajan, aikavälillä 11.1. - 14.2.2016.

Kampanjan verkkosivu

Palvelukonseptille on tehty oma verkkosivusto www.leader2016.fi, josta näkee muun muassa pilotissa mukana olevat päivittäistavarakaupat ja kauppakeskuskiertueen paikkakunnat ja ajat, joissa palvelupisteen toimintaa esitellään. Tavoitteena on kerätä palautetta suoraan kuluttajilta palvelun kehittämiseksi.

Leader Foods Oy
Leader Foods Oy on suomalainen, vuonna 2001 perustettu elintarvikealanyritys. Yritys valmistaa ja markkinoi laadukkaita, proteiinipitoisia elintarvikkeita, terveystuotteita, vitamiineja urheiluravinteita sekä superfoodeja. Leaderin tuotekehitys ja tuotanto sijaitsevat Vantaalla ja Toholammilla. Leaderin brändeihin kuuluvat mm. BareBar, ACKD ™Easy Diet, Protein So Lo-Carb!, SoftBar , Leader Natural Foods ja Vida. www.leader.fi

Lisätietoja: Leader Foods Oy, toimitusjohtaja Janne Hakala, janne.hakala@leader.fi