Kutsu: ”Raideliikenteen kehityssuuntia” - seminaariin

Aika 12.9.2019 klo (8.30) 9.00-11.00
Paikka auditorio, Postitalo, Mannerheimintie 2 C, Helsinki
Ohjelma 8.30-9.00, tarjolla kahvit ja pientä purtavaa

9.00 Seminaarin avaus
Tuula Petäkoski-Hult, puheenjohtaja, Pro Rautatie ry

9.10 Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ja raideliikenteen kehittäminen
N.N., LVM

9.50 Tampereen Ratikka
projektipäällikkö Antti Haukka, Tampereen kaupunki

10.20 Duoraitioliikenteen mahdollisuudet Suomessa
erityisasiantuntija Tuomas Lonka, Proxion

10.40 loppukeskustelu ja seminaarin päätössanat
Petteri Portaankorva, varapuheenjohtaja, Pro Rautatie ry.

11.00 seminaari päättyy

Tilaisuus on maksuton.

Pyydämme ilmoittautumaan 5.9. mennessä osoitteeseen
prorauta@prorautatie.fi. Ilmoitathan ilmoittautuessasi seuraavat tiedot: nimi, tehtävä/titteli, organisaatio, sähköpostiosoite, mahdolliset ruoka-aineallergiat.

 

Tervetuloa!

Pro Rautatie ry:n hallitus

Oikeudet muutoksiin pidätetään.


Suomalainen joukkorahoitusyhtiö ylittänyt 150 miljoonan välitetyn euron haamurajan

Joukkorahoitusyhtiö Vauraus on saavuttanut Suomessa ensimmäisenä alallaan 150 miljoonan välitetyn euron rajan. Pienten ja keskisuurten yritysten lainoittajana Vauraus on noussut alan yrityksiä suitsineen joukkorahoituslakiuudistuksen jälkeen suurimmaksi toimijaksi.

”Liikeideamme on aina perustunut suomalaisten pk-yritysten tukemiseen silloin, kun muut rahoituslaitokset eivät heihin usko tai rahoituspotista puuttuu vielä loppuosa. Toisinaan olemme se puuttuva linkki Finnveran ja pankin jälkeen. Ilman korulauseita voin siis sanoa, että sijoittajat ovat meidän kauttamme tukeneet suomalaista yrittäjyyttä hyvin merkittävällä potilla”, toimitusjohtaja Elisa Saarinen kertoo.

Joukkorahoituksen suosio on kasvanut Suomessa viime vuosina harppauksittain. Kulttuurin tukemisen ja hyväntekeväisyyden lisäksi keskiöön ovat nousseet juuri vakuusvajeen kanssa kamppailevat ruohonjuuriyritykset ja niiden rahoituksen problematiikka.

Joukkorahoitusalalla toimii kasvava joukko yrityksiä ja kirjava valikoima erilaisia sijoitusvaihtoehtoja. Alaa koskeva laki astuikin voimaan syksyllä 2016. Sen valmistelun keskeisin tarkoitus oli turvata sijoittajia. Aiemmin sääntelemättömästä lainamuotoisesta joukkorahoituksesta tuli laajemmin osa rahoitusmarkkinoita.

Lisätietoa:

Elisa Saarinen, toimitusjohtaja, Vauraus Suomi Oyj
0449769864
elisa.saarinen@vauraus.fi
www.vauraus.fi


TALOUSOSAAMINEN KODEISSA TARVITSEE TUKEA – KOTITALOUSOPETUKSESSA KEINOT

Kotitalousopettajien liitto vaatii seuraavaan hallitusohjelmaan kirjattavan, että kotitalouden opetusta kouluissa lisätään.

Suomalaisten talousosaamisesta ollaan laajasti huolissaan. Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tekemän tutkimuksen mukaan kuluttajansuojan pelisäännöt osataan tällä hetkellä heikosti. Talous ja Nuoret TAT:n teettämän tutkimuksen, “Nuorten talousosaaminen”, mukaan 89 % nuorista on sitä mieltä, että koulun pitää opettaa taloustaitoja, ja vain viidennes nuorista kokee saavansa riittävän talousosaamisen koulusta.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ehdotti seuraavaan hallitusohjelmaan kansallista strategiaa, jolla vahvistetaan nuorten talousosaamista. Keinot talousosaamisen vahvistamiseen ovat jo olemassa, mutta mikä tulee yhteiskunnallemme kannattavimmaksi? Veronmaksajien keskusliiton viestintäjohtaja ja Taloustaito-lehden päätoimittaja Antti Oksanen totesi Taloustaito-lehdessä: ”Taloustaito erillisaineena kuulostaa paperillakin keinotekoiselta. Taloustaidot kun ovat elämäntaitoja, joita pitäisi soveltaa joka aineessa ja joka tilanteessa. Myös Finanssiala ry haluaa parantaa suomalaisten mahdollisuuksia hallita omaa talouttaan paremmin. Kansalaisten on saatava talousosaamisen perusedellytykset jo koulussa.

Kotitalous-oppiaineen keskeisistä sisältöalueista kuluttaja- ja talousosaaminen kokonaisuus voimaannuttaa oppilaita, kun käytännön toiminnan kautta saadaan kokonaiskuva arjenhallinnasta.  Kotitaloustunneilla opitaan rahankäyttöön liittyviä tilanteita sekä ratkomaan ja välttämään ongelmia. Taloudenhallinnan ja vastuullisen kuluttajuuden kulmakiviä ovat omien oikeuksien tiedostaminen ja velvollisuuksista huolehtiminen.

Kotitalousopetusta on lisättävä, jotta jokainen suomalainen nuori voi saada riittävät arjenhallinnan taidot tasapainoisen elämän aloittamiseen.  Kotitaloutta opiskellaan 7.-9.-luokilla kaikille yhteisenä oppiaineena vain 3 tuntia viikossa yhden vuoden ajan, ja on näin ollen perusopetuksen pienin oppiaine. Valitettavan moni nuori ei saa kosketusta kotitalouden laaja-alaisuuteen ja oman elämänsä hallintaan sen enempää. Hyvä talousosaaminen pienentää syrjäytymisriskiä ja eriarvoisuutta. Kotitalousopettajien liitto painottaa oppiaineen tärkeyttä kaikilla koulutusasteilla, myös lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa. Toisella asteella kotitalousopetus ja sen vaikuttavuus nuorten talousosaamiseen on unohdettu kokonaan. Kotien talousosaaminen on saatava kulutus- ja sopimusyhteiskuntamme vaatimalle tasolle. Kotitalous kuuluu kaikille!

LISÄTIETOJA:
Minna Vanhala, puheenjohtaja, puheenjohtaja@kotitalousopettajat.fi, 040 553 9153
Tarkko Nuutinen, toiminnanjohtaja, tarkko.nuutinen@kotitalousopettajat.fi, 045 1966 077


Kotitalouden valinnaisuutta ei saa rajata - Oppilailla on oikeus opiskella arjen hallintaa tukevia taitoja!

Kotitalous on yhteiskunnallisesti kotien ja perheiden hyvinvointiin merkittävästi vaikuttava oppiaine.

Perheiden arjen hallinnan taidot heikkenevät, taloudelliset haasteet lisääntyvät, nuorten talousosaaminen on tutkitusti heikompaa vuosi vuodelta ja syrjäytymisestä on tullut todellinen uhka yhä laajemmalle osalle kansalaisia. Perheiltä odotetaan uusia taitoja, kun kuluttaminen tapahtuu entistä enemmän verkossa ja koteihin liitettävät sopimusperustaiset toiminnot laajenevat. Monimutkaiset sopimukset, ilmastoystävällinen kuluttaminen, ruokaan liittyvät nopeasti muuttuvat trendit ja perheiden monimuotoisuus luovat haasteita, joihin reagoiminen vaatii uudenlaista tietoa ja osaamista.

 

Miksi koulujen rehtorit rajoittavat yhteiskunnallisesti merkittävän oppiaineen valintoja?

Kyse on oppilaan oikeudesta opiskella hänelle tulevaisuuden kannalta merkittäviä tietoja ja taitoja. Kotitalousopettajien liitto saa vuosittain lukuisia yhteydenottoja asiasta huolestuneilta opettajilta.  Valintojen rajaaminen uhkaa erityisesti oppilaiden oikeusturvaa. Emme ymmärrä miksi oppilailta kielletään itsenäistymisen ja oman talouden hallinnan kannalta merkittävien taitojen opettelu!

 

Onko 3 tuntia viikossa riittävä oppimäärä nykynuorelle, jotta tämä oppisi arjen hallinnan kannalta merkittävimmät taidot pysyvästi?

Kotitalousoppitunneilla monipuolisesta ja kriittisestä tiedonhankinnasta edetään kädentaitojen kautta tiedon soveltamiseen käytännössä. Oppitunneilla hankitut taidot näkyvät erityisesti kotien arjessa. Kotitalousopetuksen sisältöalueita ovat asuminen ja yhdessä eläminen, kuluttaja- ja talousosaaminen, sekä ruokaosaaminen ja -kulttuuri. Näitä kokonaisuuksia oppilas saa opiskella pahimmassa tapauksessa vain peruskoulun 7. luokalla, 3 tuntia viikossa yhden lukuvuoden ajan.

 

7-luokalla oppilaat valitsevat 8- ja 9-luokalle yhden taito- ja taideainevalinnaisen ja tämän lisäksi yhden vapaasti valittavan valinnaisaineen. Valitettavan monessa koulussa opetussuunnitelmaan kirjattu valinnaisuus on ymmärretty väärin ja oppilaiden ei anneta valita kotitaloutta niin paljon kuin haluaisivat. Opetussuunnitelmassa ei ole rajoitettu mitä oppilas voi valita. Kyse on oppilaan oikeudesta saada opiskella oman elämänsä kannalta merkittävää oppiainetta.

 

Minna Vanhala
Puheenjohtaja, Kotitalousopettajien liitto - Husshållslärarnas förbund ry
Kotitalouden lehtori, Kangasala

 

Marja Väärälä
Varapuheenjohtaja, Kotitalousopettajien liitto - Husshållslärarnas förbund ry
Kotitalouden lehtori, Helsinki

 

https://minedu.fi/documents/1410845/4123068/Perusopetuksen-tuntijako-Valtioneuvoston-asetus-28.6.2012.pdf/8c904085-afa3-46c0-9edc-12bc3eef52bf (perusopetuksen tuntijako)

https://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf (Kotitalouden opetussuunnitelma s.437)

https://www.edu.fi/perusopetus/kotitalous/ops2016_kotitalouden_tukimateriaalit


REUNA-kustantamon Joulukalenteri-kirjailijat lahjoittivat 1 000 euroa nuorisotyöhön

REUNA-kustantamo on julkaissut jo neljä Joulukalenteri-kirjaa, jossa on minidekkari jokaiselle adventtiajan päivälle. Kirjoittajat ovat aiemmin lahjoittaneet tekijänpalkkionsa Hyvä joulumieli -keräykseen ja Tukikummit ry:lle nuorten syrjäytymistä ehkäisevään työhön.

Tänä vuonna Joulukalenterin ”Pukin pimeä puoli” toimittaja Juha Mäntylä arpoi 19 kirjoittajan kotikunnista sen, jonka nuorisotyöhön kirjan tuotot lahjoitetaan. Arpa suosi kirjailija Tuuli Vuorman kotipaikkaa Sastamalaa. REUNA on tilittänyt kunnalle 1 000 euron lahjoituksen.

Ensi vuonna ilmestyvän viidennen Joulukalenterin kirjoittajat ovat päättäneet arpoa samalla tavalla vuoden 2019 lahjoituskohteen.

Lisätiedot: kustantaja Tarja Tornaeus, puh. 0500 610 762 tarja.tornaeus@reunalla.fi

Kuvateksti: Joulukalenteri-kirjat sisältävät 24 minidekkaria eri kirjoittajilta. Viime vuonna kirjoittajat saivat kukin joululaulun, jonka pohjalta heidän piti tehdä rikostarina, ja tänä vuonna kirjoittajien haasteena oli tehdä joulupukista pahis.

Verkkokauppa https://reunalla.fi/products/joulukalenteri-pukin-pimea-puoli

 

 


Radiojuttu: Nuorten naisten iso apu Syömishäiriökeskus tekee yhteiskunnallista hyvää

Moni yritys sanoo olevansa vastuullinen. Se on hyvä markkinointiargumentti, sillä Suomalaisen Työn Liiton toteuttaman tutkimuksen mukaan peräti 88 prosenttia suomalaisista arvostaa yrityksiä, jotka tekevät yhteiskunnallista hyvää. Yksi merkin saanut taho on Elämän nälkään -yhdistys, joka pyörittää Syömishäiriökeskusta. Tutkimuksesta riippuen suomalaisista nuorista naisista syömishäiriötä sairastaa jopa 20 prosenttia.

Mistä kaikesta Syömishäiriökeskuksen toiminta koostuu, ja mihin yhdistyksen saamat voitot ohjataan? Entä minkälaiset yritykset ja yhteisöt voivat saada Yhteiskunnallinen yritys -merkin?

Elämän nälkään -yhdistyksen toiminnanjohtaja Pia Charpentier kertoo, mitä hänen johtamansa yhdistys tekee ja miten toiminta saavutti Yhteiskunnallinen yritys -merkin.

Toimittajana on Sanna Ala-Seppälä.

Radiohaastattelusta on saatavana valmiiksi editoidut, noin 3 ja 5 minuutin mittaiset jutut. Jutut ovat radioille vapaasti ja veloituksetta julkaistavissa ja editoitavissa.

JULKAISUVAPAA HETI

Radiojuttu on tuotettu yhteistyössä Suomalaisen Työn Liiton kanssa.

 

 

 


Radiojuttu: Vastuullista on… tukea suomalaista työtä ostamalla kotimaista

Perjantaina 7.12. vietetään Osta Työtä Suomeen -päivää. Päivän tarkoitus on saada ihmiset kiinnittämään huomiota kulutusvalintoihinsa.

Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö Jokke Eljala kertoo radiojutussa, miksi kotimaisen tuotteen valinta on vastuullinen teko. Hän kertoo myös uudesta trendistä, jonka mukaan suomalaiset tekevät kulutusvalintojaan juuriensa mukaan. Onko sinivalkoisen suosiminen uusi musta?

Nykyään lähes kaikki yritykset puhuvat vastuullisuudesta. Vaippoja ja kuukautissuojia valmistavan Delipapin myynti- ja markkinointijohtaja Katarina Hanell kertoo, mitä konkreettista se tarkoittaa yrityksen toiminnassa.

Haastattelusta on editoitu noin 3 ja 5 minuutin pituiset radiojutut. Ne ovat radioille vapaasti ja veloituksetta julkaistavissa sekä editoitavissa.

Toimittajana on Leena Piirto.

Radiojuttu on tuotettu yhteistyössä Suomalaisen Työn Liiton kanssa.

 


Kotitalousopettajien liiton 100- ja Eduskunnan kotitalouden tukirenkaan 25-vuotisjuhlaseminaari Kansallismuseossa la 17.11.2018

Hyvä toimittaja - lämpimästi tervetuloa upeaan juhlaseminaariin, jossa huippuluokan puhujat!

Jos haluat osallistua seminaariin tehdäksesi uutisen mediaan (toimittaja / valokuvaaja), ota yhteys toiminnanjohtaja Aira Kuvajaan, kotitalousopettajien.liitto@kolumbus.fi, 040 500 8316.

Ohjelma:

10.30 Ilmoittautuminen

11.00 Seminaarin avaus

Minna Vanhala, puheenjohtaja, Kotitalousopettajien liitto ry

Sari Tanus, kansanedustaja, Eduskunnan kotitalouden tukirenkaan puheenjohtaja

Juontaja Anni-Mari Syväniemi, ruokakulttuuriasiamies, MTK

11.15 Juhlapuheet

Marjaana Manninen, opetusneuvos, Opetushallitus

Anna-Liisa Elorinne, professori, Itä-Suomen yliopisto

Kike Elomaa, kansanedustaja, Eduskunnan kotitalouden tukirenkaan jäsen

Pia Pohja, toimitusjohtaja, Elintarviketeollisuusliitto

Päivi Palojoki, professori, Helsingin yliopisto ja kunniatohtori, Göteborgin yliopisto

Kirjailija Auli Eho, Kotitalousopettajien liiton 100-vuotishistoriikin julkistus

13.00 Täytekakkukahvit, Myllyn Paras tarjoaa Suomi-juhlalevykakkua

13.45 Nancy Granovsky, professor, IFHE President Emeritus

Heljä Misukka, koulutusjohtaja, OAJ

Anneli Rantamäki, pääluottamusmies, Kotitalousopettajien liiton puheenjohtaja 2012 – 2018

Visa Heinonen, professori, Helsingin yliopisto

Riitta Cederberg, rehtori, Kotitalousopettajien liiton puheenjohtaja 2006 - 2011

Tommy Nordman, lektor, Åbo Akademi

Marianne Heikkilä, projektipäällikkö, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Sosiaali- ja terveysministeriö

Sari Sarkomaa, kansanedustaja, Eduskunnan kotitalouden tukirenkaan jäsen

Karim Peltonen, johtaja, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

16.00 – 17.30 Cocktail-tilaisuus Kansallismuseon Karhunpesässä

Musiikki: Duo Kazaki

Kello 18 asti halukkaille maksuton tutustuminen Kansallismuseon näyttelyihin.

 

Osoite on Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki. Sisäänkäynti Mannerheimintieltä A2-ovesta, pääportaiden oikealta puolelta.

Juhlaseminaarin osallistujien kesken arvotaan Kenwood Chef Titanium XL -yleiskone lisälaitteineen (arvo 1190 €) sekä muita hienoja palkintoja!

Kaikki osallistujat saavat kotimaisen E. Laiho Oy:n tyylikkään harmaan kestokassin Kotitalousopettajien liiton juhlavuoden logolla. Kasseihin ovat lahjoittaneet tuotteita lukuisat yhteistyökumppanimme.

Paikalla on myös minimessut, jossa näytteilleasettajina opetus-, ruoka- ja kotitalousalan yrityksiä ja yhdistyksiä.


Eilen 1.7. järjestetty taksialan tapahtuma keräsi satoja taksialan toimijoita yhteen  

 

Helsingin Öljysäiliöllä 1.7. järjestetty Taksitapahtuma keräsi satoja osallistujia viettämään vanhan taksilain peijaisia. Uuteen taksiaikaan lähdetään odottavin tunnelmin. Tapahtuman järjestänyt Menevä uskoo vankasti uuteen aikaan.

Menevä Oy:n toimitusjohtajan Tuomo Halmisen aloitteesta järjestetty ainutlaatuinen taksialan toimijoiden tapahtuma keräsi sunnuntaiseen iltaan satoja taksikuljettajia ja -yrittäjiä. Menevän lisäksi tilaisuutta tukemassa oli useita alan yhteistyökumppaneita taksiyhtiöistä autoliikkeisiin.

– Olemme iloisia siitä, että saimme paikalle näin paljon porukkaa. Mukana oli useita vuosikymmeniä taksialalla toimineita, mutta myös vasta uransa aloittaneita, toteaa Halminen.

Yleinen tunnelma uuteen taksiaikaan astuttaessa oli hyvä, vaikkakin odottava.

– Uudistusta on rummutettu valtavasti mediassa, joka luonnollisesti aiheuttaa niin kuluttajissa, kuin myös meissä taksialalla toimivissa epävarmuutta. Tunnelma tapahtumassa taksinkuljettajilla ja -yrittäjillä oli kuitenkin pääsääntöisesti positiivinen ja rauhallinen. Suomalaiseen taksiin on aina luotettu, joten huolenaiheena ehkä eniten nousikin esiin sen mahdollinen rapautuminen. Muutoksesta huolimatta uskon edelleen siihen, että Suomessa tarvitaan luotettavaa, hyvän palvelun taksipalvelua ja sellaisen kuluttajat osaavat kyllä etsiä.

Menevä odottaa luottavaisena tulevaa

Tuomo Halmisen luotsaama Menevä Oy on tehnyt pohjatyötä uutta taksilakia varten jo kuukausia. Viime viikolla julkistettiin yhteistyösopimus 020202 Palvelun kanssa, jonka tavoitteena on tarjota alkuvaiheessa Lahden alueella hinnaltaan kilpailukykyisiä taksipalveluita.

– Starttaamme toiminnan Lahdesta, mutta tavoitteena on laajentaa toimintaamme syksyn aikana kaikkiin Suomen suurimpiin kaupunkeihin. Meille on tulossa myös uusi elokuussa julkistettava täysin uusi taksisovellus, jonka avulla asiakas voi esimerkiksi matkustaa 20 % edullisimmilla hinnoilla, mikäli matkan aloitus ei ole aivan minuuteista kiinni.

Rekrytointi alalla on nyt kiihkeästi käynnissä. Halminen myöntää, että hyvistä kuljettajista käydään kovaa kilpailua.

– Näin on tosin aina ollut, eli hyvistä kuljettajista on krooninen pula alallamme. Meillä on tarjota kuljettajille myös vaihtoehtona yrittäjyys, eli he voivat ajaa Menevä-keskuksen kautta tulevia keikkoja itsenäisenä yrittäjänä tai toisen ketjun osana. Tarjoamme tällöin valmiin brändin, tilauksia, 24/7/365 toimivan tilauskeskuksen ja myynti- sekä markkinointiapua. Vaihtoehtoja on monia.

***

Lisätiedot: Tuomo Halminen, Menevä Oy, puh. +358 50 520 8706, tuomo@meneva.fi

Petra Nikkinen, Viestintätoimisto Helsinki Oy, puh. +358 40 521 7772, petra@viestintahelsinki.fi


Sadat taksiyrittäjät ja -kuljettajat kokoontuvat 1.7. starttaamaan uuden taksilain yhteisellä illanvietolla  

Taksiyrittäjät ja taksialaan liittyvät toimijat järjestävät taksialalla ainutlaatuisen yhteisen illanvieton Helsingin Öljysäiliö 468:ssa uuden taksilain astuessa voimaan 1.7.2018. Tapahtuma on kaikille taksialalla toimiville avoin. Tilaisuuteen on ilmoittautunut satoja taksiyrittäjiä ja -kuljettajia ympäri Suomea.

Taksilain muutos 1.7.2018 on merkittävä tapahtuma, joka koskettaa kaikkia suomalaisia taksialalla toimivia. Huolimatta siitä, että tulevaisuudessa on paljon epävarmuutta, halutaan taksialan satavuotista historiaa kunnioittaa murroshetkellä.

Mukaan vapaamuotoiseen illanviettoon on kutsuttu taksialan yrittäjät, taksinkuljettajat, toimihenkilöt ja alan sidosryhmät. Taksialalla ennennäkemätön yhteisjuhla tarjoaa erinomaiset puitteet avoimelle keskustelulle ja avaa mahdollisuuden muistella menneitä ja suunnitella tulevaa yhdessä alan asiantuntijoiden kesken. Paikan päällä on oiva mahdollisuus kuulostella tuoreeltaan taksialan vapautumiseen liittyviä mielipiteitä ja arvioita siitä, miten kukin kokee tämän vaikuttavan omaan toimintaansa.

Tilaisuus tarjoaa myös medialle ainutlaatuisen alustan tavata näin moni taksialan toimija ympäri Suomea samaan aikaan ja samassa paikassa. Uskomme, että ammattilaiset ovat juttutuulella ja tarjoamme hyvän mahdollisuuden tulla paikan päälle tapahtumaan vaihtamaan ajatuksia 1.7. klo 16.00 lähtien.

Tapahtuma on juhlavieraille maksuton sisältäen myös tarjoilun. Illan ohjelma sisältää mm. puheenvuoroja, buffet-illallisen, musiikkiesityksiä ja järjestävien yritysten tapahtumapisteitä.

Tapahtuman järjestäjinä toimivat illanvieton sponsoroivat yritykset yhdessä. Mukana muun muassa Veho Oy, Korsisaari Oy, Menevä Oy, Metroauto / Toyota Airport & Itäkeskus, TH-Autolaite, Mr. Taxi Oy, Bilia Oy Ab, K Caara Oy, OP Helsinki, Ilmarinen ja OP Yrityspankki rahoitusyhtiöpalvelut, autoliikennekanava sekä A-vakuutus.

***

Tapahtuman paikka ja aika

sunnuntai 1.7.2018 klo 16:00–22:00

Öljysäiliö 468, Koirasaarentie 35, 00590 Helsinki

Vieraiden ilmoittautuminen ja lisätietoja: 26.6.2018 mennessä osoitteessa: www.taksitapahtuma.fi

***

Tapahtumajärjestelyihin liittyvät kysymykset: Jussi Patrikainen, +358 50 3373230 jussi.patrikainen@meneva.fi

Lisätiedot, haastattelu- ja kuvapyynnöt: Petra Nikkinen/Viestintätoimisto Helsinki Oy, puh. +358 40 521 7772, petra@viestintahelsinki.fi