Kutsu: Kansalaisinfo kabotaasista Pikkuparlamentissa

Tuleeko Suomen taipua EU-komission uhkailun edessä ja muuttaa vapaaehtoisesti kansallista tavaraliikennelakiaan?

Eduskunnalle faktoja kabotaasiliikennekysymyksen käsittelyyn

Kuljetusalan järjestöt - niin työnantaja- kuin työntekijäpuolikin - ovat yhtä mieltä siitä, että kansallisen tavaraliikenteen säilyminen kilpailukykyisenä parantaa koko Suomen kansantaloutta. Ulkomaisen kuljetustoiminnan nykyistä laajempi salliminen Suomen sisäisessä liikenteessä johtaisi vääjäämättä harmaan talouden kasvuun ja tuntuviin verotulojen menetyksiin. Laillisesti suoritettu kabotaasiliikenne ei olisi kuljetusasiakkaalle edullisempaa kuin suomalainen kuljetuspalvelu, sillä laki edellyttää ulkomaista yritystä noudattamaan Suomen työehtosopimuksia eli maksamaan kuljettajalle Suomen palkkatason mukaisesti. Digiaikakauden logistiikkaketju tarvitsee luotettavat, turvalliset, älykkäät ja vastuulliset kuljetuspalvelut. Hyödyntäkäämme tässä omia osaajiamme.

Maanteiden tavaraliikenne maksaa noin 6 miljardin vuotuisesta liikevaihdostaan arviolta 2,7 miljardia valtiolle välillisinä ja välittöminä veroina sekä veroluonteisina maksuina. Toimiala työllistää tällä hetkellä tukitoimintoineen arviolta 100 000 ihmistä.
Kysymys kabotaasiliikenteen avaamisesta eli kansallisten kabotaasisäännösten poistamisesta Suomen tavaraliikennelaista (laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä 21.7.2006/693) ratkaistaan lähiviikkoina. Laki on 9. helmikuuta eduskunnan lähetekeskustelussa. Siinä yhteydessä kansanedustajilla on mahdollisuus vaikuttaa valiokuntakäsittelyn painotuksiin.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ry ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry vetoavat asiassa yhteisesti kansanedustajiin.

Tilaisuuden juontaa Pertti Salovaara.

Tilaisuutta emännöi liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Katja Taimela.

Erityisesti eduskuntaryhmien puheenjohtajia toivotaan paikalle ottamaan kantaa kabotaasikysymykseen.

Tervetuloa keskustelemaan!

SKAL, ALT ja AKT

OHJELMA, 12.2. klo 10–11.30

-Kabotaasilainsäädännön muutosesitys kuljetusyritysten kannalta, Petri Murto, asiantuntijapalveluiden päällikkö, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

-Kabotaasilainsäädännön muutosesitys kuljetustyöntekijöiden kannalta, Harri Pasanen, 2. varapuheenjohtaja, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

-Eduskuntaryhmien ja valiokuntien puheenvuorot

Tilaisuus on avoin. Mediaa toivotaan paikalle.

Varaamme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Minne mennä: Kansalaisinfo eduskunnan verkkosivuilla

Liitteet:

Järjestöjen vetoomus valtioneuvoston jäsenille ja kansanedustajille

Laskelma maanteiden tavaraliikenteen valtiolle maksamista verotuotoista

Vetoomuksen allekirjoittaneiden yhteystiedot

Iiro Lehtonen, iiro.lehtonen(at)skal.fi; puhelin 040 502 8181 (09 478 99 301)
Petri Murto, petri.murto(at)skal.fi; puhelin 040 762 2140
Harri Pasanen, harri.pasanen(at)akt.fi; puhelin 040 5828 016
Marko Piirainen, marko.piirainen(at)akt.fi; puhelin 0400 729 450
Mari Vasarainen, mari.varasainen(at)alt.fi; puhelin 040 511 6959

Mediakontaktit:

SKAL, viestintäpäällikkö Heini Polamo, puhelin 040 5060 131
AKT, yhteyspäällikkö Hilkka Ahde, puhelin 040 548 1818


Vakuutusala luovii uusien digiriskien maailmassa

Älylaitteiden, automatisaation ja robotisaation vallankumous on muuttanut niin yhteiskunnan, teollisuuden kuin ihmistenkin toimintaa, ja kehitys tulee vain nopeutumaan. Miten vakuutusyhtiöt pystyvät vastaamaan uusiin riskeihin, kun vahinkojen arviointi ja vastuukysymykset vaikeutuvat?

Automatisaatio ja robotisaatio ovat muuttaneet maailmaa ja myös vakuutusyhtiöiden on mukauduttava uudistuneeseen riskien kenttään. Vakuutuksilta vaaditaan nyt entistä herkempää muuntautumiskykyä vastaamaan nykyajan ja myös tulevaisuuden tarpeita ja tilanteita. Automatisaatio ja robotisaatio muuttavat riskien luonnetta, kun vakuutuksen kohde voikin olla esimerkiksi ohjelmoitu, älykäs kone.

Yritysten toiminta on jo nyt verkottunutta alihankintaketjujen kautta. Liiketoiminnan riskeissä on paljon riippuvuuksia muista toimijoista. ”Kaiken internet” toteutuu jo lähivuosina. Älykkäät ja havaintoja tekevät laitteet ovat yhteydessä toisiinsa tuottaen valtavasti tietoa, joka alkaa ohjata kokonaisuuksien toimintaa. Yhteyksien ja riippuvuuksien määrä lisääntyy hurjasti.

– Vakuuttamisessa on oltava jatkuva näppituntuma siitä, mihin suuntaan kehitys menee. Jos ote tulevaisuuden luotaamisesta katoaa, voi olla vaikea mitoittaa vakuutuksia kattamaan nykyaikaisia riskejä, joista osa on arvaamattomia. On eri asia vakuuttaa koti kuin robotti, Ifin vastuuriskien hallinnan asiantuntija ja Finanssialan Keskusliiton vastuuvakuutustoimikunnan puheenjohtaja Matti Sjögren visioi.

Robottiautot ja 3D-printtaus tulevaisuutta myös vakuuttamisessa

Esimerkiksi robottiautot tulevat muuttamaan ajoneuvovakuutuksia, koska robotit aiheuttavat vähemmän vahinkoja kuin ihmiset.

– Robotit eivät ole väsyneitä liikenteessä ja aiheuta sen vuoksi onnettomuuksia. Muutaman kymmenen vuoden päästä liikennevahinkoja voi sattua jopa 90 % vähemmän kuin nykypäivänä. Tällä tulee olemaan suuri merkitys ajoneuvovakuuttamisen näkökulmasta, Sjögren toteaa.

Yritysten riskit liittyvät pääasiassa liiketoiminnan turvaamiseen. Bisneksen jatkuvuuden takaaminen on yritysten vakuuttamistarpeiden keskiössä.

– Tietoturva- ja muut kyberriskit ovat nousseet muutaman vuoden aikana todellisiksi. Niillä on suora yhteys yrityksen liiketoimintaan: järjestelmien kaatumisella on välitön vaikutus yrityksen rahavirtaan, Sjögren kertoo.

Vakuutusyhtiöissä mietitään mm. näiden nykyaikaista vakuuttamista:

-robottiautot
-3D-printtaus
-miehittämättömät ilma-alukset (esimerkiksi pienhelikopterit)

– Suomessa on Euroopan ja ehkä koko maailman liberaalein sääntely miehittämättömien ilma-aluksien suhteen: kuka tahansa voi lennättää minihelikopteria, mutta kannattaa pitää huolta vastuuvakuutuksen kattavuudesta, koska vakuutuksen pitää kattaa muun muassa terrorismi.

Ifiltä on mahdollista ostaa vakuutus, joka kattaa myös terrorismin.

– Olemme ensimmäinen tällaisen vakuutuksen kehittänyt ja sitä myyvä vakuutusyhtiö Suomessa, Sjögren kertoo.

Lisätietoja:
Matti Sjögren, vastuuriskien hallinnan asiantuntija, If, p. 050 376 1393, matti.sjogren@if.fi

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.


Kirjakeräys uudelle lastensairaalalle Educa-messuilla Opettajan olohuoneessa

Lahjoituskirjat luovutetaan ministeri Anne Bernerille 30.1.2016

Opettajajärjestöt käynnistivät kirjakeräyksen opetusalan Educa-tapahtumassa tammikuussa 2015. Lahjoita lasten- tai nuortenkirja uudelle lastensairaalalle -keräyksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten lukemista. Keräys muistuttaa, että lukeminen tuo iloa erilaisissa elämäntilanteissa.

Keräyksen taustalla on pedagogisten opettajajärjestöjen huoli siitä, että suomalaisnuoret eivät enää lue. PISA-tulosten mukaan omaksi ilokseen lukevien nuorten määrä on laskenut Suomessa enemmän kuin missään muussa lukemisen huippumaassa.

Kirjoja kerättiin vuoden 2015 aikana opettajajärjestöjen tapahtumissa. Kirjakeräykseen osallistuivat myös Kulosaaren yhteiskoulun ja Riihimäen lukion opiskelijat ja opettajat.
Kirjat luovutetaan Uusi lastensairaala -tukiyhdistyksen puheenjohtajalle, ministeri Anne Bernerille Educan Opettajan olohuoneessa Helsingin Messukeskuksessa lauantaina 30.1.2016 kello 10.45.

Kirjoja voi myös tuoda messujen aikana Opettajan olohuoneessa olevaan keräyslaatikkoon.

Lisätietoja:

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry, toiminnanjohtaja Sari Saarinen, p. 0404873615
Suomen Luokanopettajat ry, puheenjohtaja Matti Sippola, p. 0407552615


Vuoden 2016 Rautatiekunta on Vantaa

Pro Rautatie on valinnut Suomen vuoden 2016 rautatiekunnan. Vantaa on julistettu vuoden 2016 rautatiekunnaksi Turussa Liikenneviraston järjestämien RATA 2016 päivien yhteydessä 19.1.

Pro Rautatie valitsee Vuoden rautatiekunnan joka toinen vuosi (vuonna 2012 Tampere ja vuonna 2014 Kouvola). Pro Rautatien näkemyksen mukaan kunnilla on keskeinen asema rautateiden kehityksessä. Vuoden rautatiekunta valitaan kaupungin rautateiden edistämisen aktiivisuuden ja toiminnan sekä nykytilanteen ja tulevaisuuteen suuntautuvien suunnitelmien perusteella.

Vantaa on kehittynyt perinteisestä lähiöasumisen hajanaisesta kaupungista pääkaupunki-seudun monimuotoiseksi liikenteen ja logistiikan keskittymäksi. Viime vuosina Vantaa on systemaattisesti kehittänyt junaliikenteeseen tukeutuvaa kaupunkirakennetta ja asemien lähiympäristön maankäyttöä.

Uudistunut Tikkurilan keskusta ja asema sekä Kehäradan asemien ympärille kasvavat keskukset ilmentävät aidosti junaliikenteen mahdollisuuksia hyväksi käyttävän kaupungin kasvua ja uskoa raideliikenteen mahdollisuuksiin. Kaupungin aktiivisuuden ansiosta Vantaa on noussut Suomessa rautatieliikenteen ja maankäytön yhteisen kehittämisen kärkikaupungiksi.

Perinteinen Tikkurilan asemakeskus on uudistunut ja rautatieasemasta on kasvanut uusi liikenteen ja kaupallisten palvelujen solmupiste, joka liittyy uudistuneeseen Tikkurilan kaupun-kirakenteeseen junaliikenteen käyttöä entisestään lisäävällä tavalla.

Kehäradan avautuminen liikenteelle on luonut Vantaalle uusia kasvukykyisiä keskuksia, jotka hyvien junayhteyksien ansiosta tulevat edelleen vahvistamaan Vantaan kasvua. Raideliikenteen valitseminen kasvun pohjaksi merkitsee myös edelläkävijän asemaa turvalliseen ja ympäristöystävällisen liikkumisen suurkaupunkina.

Näillä perusteilla Pro Rautatie ry:n hallitus on valinnut Vantaan vuoden 2016 rautatiekunnaksi ja haluaa nostaa Vantaan saavutukset yleiseen tietoisuuteen ja esimerkiksi myös muille kunnille.

Lisätietoja:
Pro Rautatie ry:n toiminnanjohtaja Reijo Lehtinen,
reijo.lehtinen@prorautatie.net, puh 0400 622009

Pro Rautatie (www.prorautatie.fi) toimii raideliikenteen toimintaedellytysten kehittämisen, palvelutason parantamisen ja käytön lisäämisen puolesta.


Vuoden 2015 Kuljetuskuutio-tunnustus varapuhemies Paula Risikolle

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry luovuttaa vuoden 2015 Kuljetuskuutio-palkinnon varapuhemies Paula Risikolle. Kuljetusalan edunvalvoja haluaa palkinnolla arvostaa Risikkoa maanteiden tavaraliikenteen yritysten kansallisten tarpeiden syvällisestä ymmärtämisestä ja tukemisesta hänen toimiessaan liikenneministerinä.

Eduskunnan toinen varapuhemies Paula Risikko toimi liikenne- ja kuntaministerinä kesäkuusta 2014 toukokuuhun 2015. Ministerinä hän vaikutti vahvasti kuljetusyrityksille tärkeisiin säädöksiin Suomessa ja EU-tasolla. Risikon myötävaikutuksella Suomen lakiin saatiin muun muassa kuljetusyrityksen kuolinpesän oikeus jatkaa liikennettä toiminimen haltijan kuoltua. Lain ansiosta pienillä perheyrityksillä on aikaa järjestellä toimintansa uudelleen yrittäjän kuoltua. Ennen lakimuutosta yritystoiminta raukesi, vaikka perikunta olisi ollut halukas jatkamaan.

- Lainsäädäntötyö on pitkäaikainen prosessi, johon kukin ministeri voi vaikuttaa. Paula Risikon edistämät linjaukset veivät toimialaa oikeaan suuntaan. Arvostamme sitä tapaa, jolla hän antoi tukensa kotimaiseen yrittäjyyteen perustuvalle maanteiden tavaraliikenteelle, puheenjohtaja Teppo Mikkola toteaa.

Terveystieteiden tohtori Paula Risikko on toiminut kansanedustajana vuodesta 2003 ja viiden eri hallituksen ministerinä. Ennen liikenne- ja kuntaministerin tehtävää hän toimi muun muassa sosiaali- ja terveysministerinä (2011–2014) ja peruspalveluministerinä (2007–2010 ja 2010–2011).

Kuljetuskuutio-palkinto

Kuljetuskuutio on tunnustuspalkinto, jonka Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry myöntää vuosittain määrätietoisesta työstä suomalaisen kuljetuselinkeinon hyväksi. Vuoden 2014 Kuljetuskuutio myönnettiin ELY-keskusjohtaja Antti Rinta-Porkkuselle.
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. SKAL:n jäsenkuntaan kuuluu noin 5 600 kuljetus- ja logistiikka-alan yritystä. www.skal.fi

Lisätietoja:
Teppo Mikkola, puheenjohtaja, SKAL, puhelin 0400 598 758
Iiro Lehtonen, toimitusjohtaja, SKAL, puhelin 040 502 8181
Heini Polamo, viestintäpäällikkö, SKAL, puhelin 040 5060 131


Atria Oyj lahjoitti 60 000 euroa suomalaisille yliopistoille ja Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulusäätiölle

Atria Oyj lahjoitti yhteensä 60 000 euroa kahdelle suomalaiselle yliopistolle ja yhdelle korkeakoulusäätiölle. Lahjoituksia saavat Itä-Suomen yliopisto 20 000 €, Vaasan yliopisto 20 000 € ja Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulusäätiö 20 000 €.

- Elintarvike- ja ravitsemustiede ovat tärkeitä osa-alueita Atrialle. Näiden osa-alueiden yhdistäminen luontevasti suomalaisen kuluttajan arkeen on yksi isoista haasteista koko elintarviketeollisuudelle. Haluamme tukea monipuolisesti eri tieteenaloja, toteaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn.

- Atrian näkökulmasta on tärkeää, että Suomessa toimii alueellisesti elinvoimaisia yliopistoja ja korkeakouluja. Atria haluaa tukea sekä koko Suomen että alueiden kilpailukykyä, jota yliopistot omalta osaltaan vahvistavat, kertoo Juha Gröhn.

Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn, p. 0400 684 224.

Atria Suomi on osa kasvavaa ja kansainvälistä elintarvikealan yritystä Atria Oyj:tä. Atria on yksi johtavista ruoka-alan yrityksistä Pohjoismaissa,Venäjällä ja Baltian alueella. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2014 noin 1 426 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa on lähes 5 000 henkilöä. Atria Suomen tuotantolaitokset sijaitsevat Nurmossa, Kuopiossa, Kauhajoella, Forssassa, Sahalahdella ja Jyväskylässä. Atrian juuret ulottuvat vuoteen 1903,jolloin perustettiin sen vanhin omistajaosuuskunta. Atria Oyj:n osakkeet listataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä.

Lisätietoja:
www.atria.fi
www.kokkaamo.fi
www.atriablogi.fi
www.atriagroup.com