Pro Rautatie

Kutsu: Pro Rautatie – Tulevaisuuden henkilöliikenteen pilottihankkeet -seminaari

Suomen raideliikennetoimijat ovat monin tavoin vastaamassa niihin haasteisiin, joita sille ja sen kehittämiselle on asetettu. Pro Rautatie järjestää ajankohtaisen seminaarin, joka on avoin kaikille kiinnostuneille. Haasteisiin vastaamiseksi tarvitaan erilaisia kehittämistoimenpiteitä. Ilmastonmuutokseen pyritään vastaamaan kehittämällä raiteilla liikennöintiä, rakentamalla infrastruktuuria ja vaikuttamalla ihmisten liikkumisen tapoihin ja valintoihin, Toimivat lippujärjestelmät ovat osa tätä kokonaisuutta.  Kutsumme asiasta kiinnostuneita toimijoita ja organisaatioita osallistumaan seminaariimme 20.11.2018 klo 9.00 – 11.00 (kahvit puoli tuntia ennen).

Tämän vuoden ensimmäinen seminaari oli vuosikokouksen yhteydessä 9.3., jolloin teemana oli raideliikenteen kehittymisen näkökulma Helsinki-Tallinna metropolialueella ja mahdollinen tunnelirakentaminen.

Syyskuussa 2018 pidetyn seminaarin otsikkona oli Raideliikenne logistiikan runkoväylänä.  Rahtiliikenne on tilastojen mukaan lisääntynyt raiteillamme 10 – 15 %. Tämä ja odotettavissa oleva kasvu lisäävät vaatimuksia raideverkostoltamme ja -järjestelmältä, operaattoreilta ja liittyviltä kuljetusmuodoilta. Seminaarissa asiantuntijat ja osallistujat keskustelivat kuinka eri toimijat näkevät tulevaisuuden tarpeet ja tarvittavat kehittämistoimet.  Alla on lyhennettynä muutamia nostoja seminaaritilaisuudesta.

Liikennevirastolla on useita kehittämishankkeita ratojen parantamiseksi ja raideliikenteen kapasiteetin lisäämiseksi, joista mainittakoon akselipainon nostaminen, kaksiraiteisuus nykyistä laajemmaksi, nopeuksien nostaminen ja ohituspaikkojen lisääminen. Esillä on ollut myös kysymys siitä, että varataanko kapasiteettia enemmän henkilö- vai tavaraliikenteelle. Tällä hetkellä henkilöliikenne on määräävässä asemaassa. Liikenneviraston puheenvuoron piti suunnittelupäällikkö Jussi Lindberg.

Kehittämishankkeiden tuloksena tulee siirtyä investointeihin. Valtion tulee varata ja osoittaa määrärahat Euroopan liikenneverkon (TEN-T) kansallisten hankkeiden suunnitteluun. Tällä hetkellä Suomessa on varattu rahoitusta vain suunnittelun suunnitteluun. Tämä ei ole riittävä taso. Ilman hankintaprosessiin edenneitä suunnitteluhankkeita EU-rahoituksen saaminen on miltei mahdotonta. Meidän tulee olla itse aktiivisia ja satsata hankkeisiin, jotta vakuutamme EU:n rahoitusinstrumenttien päättäjät hankkeidemme toteutuksesta. Pelkät aikomukset eivät riitä, vaan tarvittavaan uskottavia sitoumuksia, jotka perustuvat päätöksiin.

Jani von Zansen Etelä-Suomen logistiikkajärjestelmän kehittäminen -hankkeesta muistutti, että logistiikka ei ole tavaroiden kuljettamista vaan koko arvoketjun mukana kulkevaa palvelua. Kysyntä, maantiede ja infra muodostavat lähtökohdat logistiikan ratkaisuille. Suomessa tulisi muodostaa esimerkiksi valtion omistamien yritysten avulla vahva logistiikan runkoverkko, joka toimii perustana logistiselle kokonaisuudelle eikä osaoptimoidusti tai aluepolitiikan ehdoilla. Kapasiteetin vähyydestä valittamisen sijaan on etsittävä uusia keinoja, joilla vapautetaan ja ohjataan kapasiteettia tehokkaasti; esimerkiksi veloittamalla ratakapasiteetin käytöstä myös silloin, kun juna ei liiku, näin raiteita ei käytetä turhaan vaunujen säilytyspaikkoina.

LIMOWA:n toiminnanjohtaja Henri Ahlqvist painotti raideyhteyksien ja logistiikan kehittämistarpeita, joista keskeisiä ovat sähköistettyjen rataosuuksien ja niiden nopeuksien nostaminen sekä kaksoisraideosuuksien kasvattaminen lähes koko verkkoon lisäten myös ohituspaikkoja.  Päästöttömämpien kuljetusvaihtoehtojen tarpeeseen raideliikenne vastaa hyvin. Lisäksi tarvitaan tehokkuuden kasvattamiseksi yhdistettyjen kuljetusten terminaaleja.

Markkinointijohtaja Anu Kujansuu, Kouvolan Cargo Handling Oy:stä kertoi perheyrityksen kokemuksista tavaraliikenteen toteuttamisesta Kiinaan suuntaan. Samalla yritys on hyvä esimerkki siitä, miten perinteinen kumipyöräyritys voi rohkeasti etsiä toiminnalle uuden suunnan. Logistiikan ja tehokkuuden kehittäminen ovat avain kannattavaan liiketoimintaan.

 


Tulevaisuuden henkilöliikenteen pilottihankkeet 
-seminaari

Aika 20.11.2018 klo (8.30) 9.00 -11.00

Paikka Auditorio, Hotel Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki (www.hotelarthur.fi)

Ohjelma 8.30-9.00 aamukahvi ja vapaata verkostoitumista

9.00 Seminaarin avaus

Tuula Petäkoski-Hult, puheenjohtaja, Pro Rautatie ry.

9.10 Pilottihankkeet ja niiden tavoitteet

Joel Karjalainen, ylitarkastaja, LVM

9.30 Eurooppalaisen rautateiden liikenteenhallinta- ja kulunhallintajärjestelmien (ERMTS) käyttöönotto Suomessa

Aki Härkönen, kehityspäällikkö, Liikennevirasto

9.50 Operaattorin lähitulevaisuuden kehitysnäkymät

Maisa Romanainen, matkustajaliikennejohtaja VR-Yhtymä Oy

10.10 Lippujärjestelmien tulevaisuus

Jari Paasikivi, toimitusjohtaja, TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy

10.30 loppukeskustelu ja seminaarin päätössanat

Tuula Petäkoski-Hult, Pro Rautatie ry.

11.00 seminaari päättyy

Ilmoittautuminen: 15.11.2018 mennessä. Tilaisuus on maksuton. Ilmoittaudun seminaariin


Lisätietoja

hallituksen puheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult, tuula.petakoski-hult@lempaala.fi

varapuheenjohtaja Petteri Portaankorva, petteri.portaankorva@kouvola.fi

sihteeri Hannu Kemppainen@taidekaupunki.fi

Lämpimästi tervetuloa osallistumaan ja keskustelemaan!

  

Pro Rautatie ry:n hallitus
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Pro Rautatie