Pro Rautatie

Lempäälä on vuoden rautatiekunta 2020

Pro Rautatie ry:n hallitus on valinnut Lempäälän kunnan vuoden rautatiekunnaksi 2020. Lempäälän kunta on kehittänyt aktiivisesti kuntakeskustaan edistäen myös kunnan keskusta-alueen halkaisevien raiteiden ja raideliikenteen saavutettavuuden ja esteettömyyden. Kehittäminen on toteutunut konkreettisilla investoinneilla ja jo lähitulevaisuuteen suuntautuneilla ja vaikuttavilla suunnitelmilla.

Lempäälä on tehnyt kuntakeskuksen kehittämistyötä pitkäjänteisesti raideliikenteen välittömässä läheisyydessä ja sen yhteyteen. Keskustan palvelujen helppo saavutettavuus, myös esteettömästi, on mahdollistettu raideliikenteen keinoin. Kunta on investoinut merkittävästi raideliikennettä tukeviin rakenteisiin. Valmistumassa on näyttävä, noin kolme miljoonaa euroa maksanut kevyen liikenteen silta, joka yhdistää keskustan molemmat puolet ja jonka kautta päästään kulkemaan radoilta esteettömästi mm. rakenteilla olevaan Lempäälä-taloon ja sen yhteydessä olevaan 300-paikkaiseen pysäköintitaloon, joka toimii myös liityntäpysäköintipaikkana raideliikenteen käyttäjille. Kunta omistaa pysäköintitaloyhtiön ja on pääomittanut sitä kuudella miljoonalla eurolla. Lempäälä-talo pysäköintitaloineen ja kevyen liikenteen silta otetaan käyttöön syksyllä 2020. Vaikka käyttöönottoa ei ole vielä tehty, investoinnit on tehty ja toteutuneet rakenteiksi ja tiloiksi. Lempäälä-taloon sijoittuvat muun muassa kunnan hallinnolliset palvelut, kirjasto ja kunnan yrityspalvelut.

Pro Rautatie ry:n hallitus pyysi julkisesti ehdotuksia vuoden rautatiekunnaksi. Tänä vuonna valinnassa painotettiin jo tehtyjä investointeja.

Pro Rautatie ry valitsee kahden vuoden välein vuoden rautatiekunnan. Julkistaminen toteutuu Väyläviraston järjestämässä RATA-tapahtumassa, joka kerää yhteen tänäkin vuonna yli tuhat raideliikenteen parissa toimivaa ammattilaista. Edellinen tunnustus myönnettiin Äänekosken kaupungilla vuonna 2018. Aikaisemmat valinnat ovat v. 2012 Tampere, v. 2014 Kouvola ja v. 2016 Vantaa.

Pro Rautatie ry on liikennepoliittinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää raideliikennetoiminnan yleisiä edellytyksiä Suomessa alueellisen ja sosiaalisen tasa-arvoisuuden ja kestävän kehityksen toteutumiseksi. www.prorautatie.fi.

Lisätietoja valinnasta antavat

Petteri Portaankorva
varapuheenjohtaja
petteri.portaankorva@kouvola.fi
040 489 9215

Hannu Kemppainen
toiminnanjohtaja
hannu.kemppainen@prorautatie.fi
040 550 7382

 

 
Pro Rautatie