Kotitalousopettajien liitto

Minna Vanhala on Kotitalousopettajien liiton uusi puheenjohtaja

Kotitalousopettajien liitto – hushållslärarnas förbund ry:n vuosikokous 21.4. valitsi liiton puheenjohtajaksi KM, kotitalousopettaja Minna Vanhalan Kangasalta.

Minna Vanhala työskentelee Pikkolan koulussa Kangasalan kaupungissa. Hän on Tampereen Seudun kotitalousopettajat ry:n puheenjohtaja. Vanhala valmistui kasvatustieteen maisteriksi ja kotitalousopettajaksi Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2014.

”Kodit ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä talousyksiköitä. Ilman talousosaamista, kodin teknologiahallintaa, ruoanvalmistuksen taitoja ja etenkin yhteistyötaitoja, emme tulevaisuudessa tule pärjäämään. Olemme etulyöntiasemassa saadessamme nauttia monipuolisen oppiaineen, kotitalouden vaikutuksesta yhteiskuntaamme”, Minna Vanhala sanoo.

”Kotitalousopettajien liiton ajankohtaisia tehtäväalueita on edesauttaa alakoulujen valinnaisen kotitalousopetuksen vakiintumista sellaiseksi, että se palvelee opetussuunnitelman mukaista oppimisjatkumoa. Valinnaiset kotitalouden jaksot eivät saa jäädä irrallisiksi aihealueiksi, vaan niistä on oltava hyötyä oppiasteelta toiselle siirryttäessä.”

”Olisi ilahduttava nähdä myös enenevän määrän lukioita tarjoavan oppilailleen kotitalousopintoja. Vasta peruskoulun jälkeen nuorten itsenäistyminen heräilee ja kotitalousoppiaineen teemat käyvät heille arkipäiväisiksi. Yliopistoista valmistuu koko ajan osaavia innokkaita kotitalousopettajia näitä kursseja vetämään. On vain järjestelykysymys, miten ne saadaan aikataulutettua oppilaitosten lukujärjestyksiin. Samaan ikäryhmään kuuluvat ammatillisen koulutuksen opiskelijat, jotka jäävät täysin vaille oppiaineen parasta antia, arjen hallinnan taitojen opettelua.  Kokonaisuudessaan tälle ikäryhmälle moni erityisesti kodin teknologiaan liittyvä pulma jää ratkaistavaksi valitettavasti pelkkien oppaiden avulla”, Vanhala toteaa.

”Kotitalousopettajat ovat arjen hallinnan ja kotitalouspedagogiikan ammattilaisia. He ovat valmiita työskentelemään eri oppiasteilla taatakseen sen, että maamme kotitalousosaaminen voimistuu. Mitä enemmän teemme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, sitä paremmin takaamme jatkuvan osaamisen ja kehittävän kasvun mm. taloushallinnan, kodinteknologian ja kuluttajaosaamisen osa-alueilla.”

Lisätietoja: Minna Vanhala, minna.vanhala@edu.kangasala.fi, p. 040 553 9153

 


LATAA TIEDOSTOJA

Kotitalousopettajien liitto