REUNA Kustantamo ja kirjakauppa Oy

Moni tietää jo lapsena, ettei halua äidiksi

Vapaaehtoiseen lapsettomuuteen tulisi suhtautua samalla tavalla kuin seksuaaliseen suuntautumiseen, väittää psykologi Nefertiti Malaty tuoreessa kirjassaan Ei äitimateriaalia (Reuna, 2018).

Malaty perehtyi aiheeseen haastatellessaan vapaaehtoisesti lapsettomia naisia kirjaansa varten. Hän tutustui ilmiöön myös sosiaalisessa mediassa ja kävi läpi aiheesta tehtyjä tutkimuksia.

”Merkittävä osa näistä naisista oli tiedostanut jo lapsena, ettei aio hankkia lapsia. Moni haastateltavista piti lapsettomuutta yhtä pysyvänä ja muuttumattomana ominaisuutena kuin seksuaalista suuntautumista tai oikeakätisyyttä”, Malaty sanoo.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa tätä kohderyhmää ei Malatyn mukaan tunnisteta, vaan ajatellaan, että lasten hankinnassa on kyse pelkästään aikuisiällä tehtävästä valinnasta. Malaty kuvaa vapaaehtoista lapsettomuutta sateenvarjokäsitteeksi, jonka toisessa ääripäässä ovat jo lapsena asian tiedostaneet ja toisessa päässä erilaisista syistä vasta aikuisena asian päättäneet.

”Oletetaan, että ihmiset eivät uskalla hankkia lapsia, lastentekoa lykätään liian pitkään tai että ihmiset eivät ymmärrä omaa parastaan jättäessään lapset hankkimatta. Osalla näin onkin, mutta yhtä selvää on, että osalla ihmisistä mieli ei muutu iän tai siviilisäädyn muuttumisesta, sosiaalisesta paineesta tai taloudellisesta tilanteesta huolimatta”, Malaty toteaa.

Elämäntapa ihmetyttää

Vapaaehtoisesti lapsettomien määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa: Perhebarometri 2015 mukaan lähes 15 prosenttia suomalaisista on vapaaehtoisesti lapsettomia. Elämäntapa herättää kuitenkin yhä kummastusta ja arvostelua. Malaty arvelee asian johtuvan siitä, että kyseessä on ihmiskunnan historian kannalta melko uusi asia; lapsettomuuden on luotettavasti voinut valita vasta viimeisten 50 vuoden ajan e-pillereiden markkinoille tulon myötä.

”Moni vapaaehtoisesti lapseton elää kaapissa, koska ei jaksa selitellä ja perustella asiaa. Saatetaan jopa antaa ymmärtää, ettei lapsia voi saada”, hän jatkaa.

Suuressa osassa maailmaa vapaaehtoinen lapsettomuus on vielä nykypäivänä mahdoton ajatus. Naisilla ei ole mahdollisuuksia päättää omasta kehostaan ja jopa tahaton lapsettomuus aiheuttaa pilkan ja eristämisen kohteeksi joutumista.

Kotimaassa suurimmaksi epäkohdaksi koetaan sterilisaation ikäraja, 30. Muissa Pohjoismaissa raja on 25 ja Tanskassa jopa 18.

”Ikärajaa ei aina noudateta. Yli 30-vuotias nainenkin saattaa joutua kohtaamaan voimakasta painostusta lääkärin taholta esimerkiksi kierukan tai muun ehkäisyvälineen käyttöön”, Malaty toteaa.

Vanhanaikaisin juonne liittyy kuitenkin avioparien kohteluun; molempien oletetaan tulevan vastaanotolle, ja jos näin ei ole, poissaolon syy tulee selvittää.

”Nykyaikana kyse on mitä suurimmassa määrin yksilöä koskevasta päätöksestä, ei pariskunnasta. On selvää, että ihmiset voivat tehdä tai jättää tekemättä lapsia useamman kuin yhden henkilön kanssa elämänsä aikana”, Malaty ihmettelee.

Ekoteko vai lisää veronmaksajia?

Lasten hankinnasta yhteiskunnallisena velvollisuutena muistuttavat ainakin poliitikot. Kyse on globaalista ja kautta aikojen esiintyneestä ilmiöstä: kansakunnan johtajat, varsinkin miesjohtajat, ovat kannustaneet kansalaisia uusien veronmaksajien aikaansaamiseksi erilaisin tavoin.

”Useimmiten kehotukset eivät toimi, koska ihmiset eivät yksinkertaisesti halua, että poliitikot yrittävät vaikuttaa heidän henkilökohtaiseen elämäänsä.”

Malaty kritisoi myös median tapaa esittää syntyvyysluvut lähtökohtaisesti lähes poikkeuksetta negatiivisessa valossa.

”Talouden näkökulmasta näin onkin, mutta jos asiaa katsoo yhtään ilmastonmuutoksen vinkkelistä, lapsettomuus tai lapsiluvun pienentäminen nimenomaan länsimaissa on yksiselitteisesti ekoteko”, Malaty sanoo.

Harva kuitenkaan jättää lapset tekemättä pelkästään ympäristösyistä; useimmiten taustalla on muitakin syitä.

Miksi ihmiset eivät sitten halua enää lapsia? Malaty uskoo, että syyt ovat toisaalta moninaisia ja toisaalta yksinkertaisia.

”Viime kädessä lapsettomia on nykyisin enemmän siitä syystä, että ihmiset voivat valita. Onnellisuustutkimusten mukaan lapsia hankkineiden ja vapaaehtoisesti lapsettomien välillä ei ole merkittävää eroa”.

Kirjansa avulla Malaty toivoo tietoisuuden lisääntyvän ja ilmapiirin muuttuvan naisen roolin moninaisuutta paremmin sallivaksi.

”Toiveeni on, että ihmisille todettaisiin entistä harvemmin ”kyllä sinun mielesi vielä muuttuu”.

Lähde: Malaty, Nefertiti: Ei äitimateriaalia (2018)

********************************************************************************

Ei äitimateriaalia -kirjan esittely:

Miksi yhteiskunta painostaa hankkimaan lapsia ja miten naiset kokevat sosiaalisen paineen tulla äidiksi? Oliko entisaikaan omasta halustaan lapsettomia? Onko vapaaehtoinen lapsettomuus synnynnäistä vai iän myötä kypsyvä ratkaisu? Onko luonnossa vapaaehtoista lapsettomuutta?

Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia uutuuskirjassa Ei äitimateriaalia, joka sisältää 18 vapaaehtoisesti lapsettoman naisen tarinan. Muun muassa kirjailija Monika Fagerholm, sarjakuvataiteilija Kaisa Leka, muusikko Kikka Laitinen, fitnessmalli Elina Tervo ja toimittaja Mari Pudas kertovat, miksi he eivät halua lapsia ja millaista elämä lapsettomana naisena on.

Lapsettomuuden valitseminen herättää yhä negatiivisia reaktioita, ihmettelyä ja paheksuntaa. Äitiyttä pidetään naiselle luontaisena tilana, johon tulisi pyrkiä. Toisin toimivat naiset joutuvat perustelemaan lapsettomuuttaan ja kohtaavat suoraa ja epäsuoraa arvostelua.

Vapaaehtoinen lapsettomuus on viime vuosina ollut paljon esillä julkisuudessa. Tämä kirja on kuitenkin ensimmäinen aihetta käsittelevä suomenkielinen teos. Se on kattava tietopaketti vapaaehtoisen lapsettomuuden historiasta, biologiasta ja valinnan tehneiden naisten yhteiskunnallisesta asemasta.

Kirjan tekijä Nefertiti Malaty on espoolainen psykologi ja vapaa kirjoittaja

Liitteet:

  1. Kuva Nefertiti Malatysta (kuvan ottanut Niina-Marika Kivilahti)
  2. Kannen taulu: Taru Kurki

********************************************************************************

Ei äitimateriaalia (Reuna) ilmestyy 12.10.2018.

Arvostelukappaleet: info@reunalla.fi

Haastattelupyynnöt: nefertiti.malaty@gmail.com (matkoilla 29.9.-4.10.2018)

Kirjan julkistamistilaisuus pe 12.10.2018 klo 19 Era Nova -kirjakaupassa, Kasarmikatu 2, Helsinki

 


LATAA TIEDOSTOJA

REUNA Kustantamo ja kirjakauppa Oy