ParkkiSähkö Oy

Parkkisähkölle onnistunut osakeanti, vahvistaa avaintoimintoja

Parkkisähkö Oy kehittää ja tarjoaa innovatiivista sähköautojen latauspalvelua nopeasti kasvavaan kiinteistölataussegmenttiin* . Yritys on juuri päättänyt onnistuneen rahoituskierroksen ja vahvistanut organisaatiotaan parantaen näin palvelutasoaan Suomessa ja valmistautuen tulevaan kasvuun.

Sähköautojen ensirekisteröinnit ovat lisääntyneet vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä yli 100 % edellisvuoden vastaavaan tasoon verrattuna** . Kysyntä sähköautojen latauspalveluille ja niiden tarvitsemalle infrastruktuurille on pysynyt korkeana siitäkin huolimatta, että päivittäinen sähköautojen latauspalveluiden käyttö on pääkaupunkiseudulla tilapäisesti laskenut alle puoleen vuodenvaihteen tasosta, kun laajamittainen siirtyminen etätöihin on vähentänyt työmatkaliikennettä.

Parkkisähkölle tulevien kaupallisten kyselyiden ja tilauskannan määrä varsinkin kiinteistö- ja taloyhtiöiltä on tasaisesti kasvanut. Myös asennustoiminta jatkuu, ja se on tilauskannan vahvistuessa jopa lisääntynyt.

Parkkisähkö Oy avasi helmikuussa nykyisille sijoittajille kohdistetun osakeannin. Tämä anti on nyt kokonaan merkitty, mikä kuvastaa sijoittajien luottamusta markkinoiden kehitykseen sekä yrityksessä tehtyihin muutoksiin. Yrityksen johtoa on vahvistettu uusitulla johtoryhmällä, ja hallitustyön tueksi on perustettu kuusihenkinen ohjausryhmä. Onnistunut osakeanti sekä uudet nimitykset ovat vahvistaneet yrityksen taloudellista tilannetta, tuoneet yhtiön johtoon uusia resursseja ja osaamista sekä merkittävästi parantaneet yrityksen valmiutta kasvattaa liikevaihtoa ja toimintaa seuraavalle tasolle.

Avainhenkilöiden nimitykset maaliskuussa 2020:
• Mikko Summala, toimitusjohtaja
• Markku Peräniitty, operatiivinen johtaja ja varatoimitusjohtaja
• Lulu Hyvätti, talousjohtaja • Mika Kosonen, tuotekehitys- ja toimitusketjujohtaja
• Heikki Suonsivu, strategia, hallituksen puheenjohtaja

Uusi johtoryhmä on jo aloittanut tehtävissään, ja yrityksessä on käynnistetty useita uusia kehityshankkeita.

Uuden rahoituksen tuomat resurssit näkyvät tuotekehityksen ja palvelutoiminnan tehostamisena, parantuneena tuotteiden saatavuutena sekä edelleen palvelu- ja toimituskyvyn nousuna. Nykyisen malliston rinnalle tuleva uusi, Parkkisähkön omaa tuotekehitystä oleva “Type 2 Mini” -latauslaite valmistuu suunnitelman mukaisesti toukokuun aikana. Suurempien valmistuserien tuotanto käynnistyy kesällä, ja asennukset voidaan aloittaa heinä-elokuun aikana. Nykyinen Alfenin valmistama Type 2 -laite on myös jatkossa saatavilla Parkkisähköltä.

Mikko Summala, Parkkisähkö Oy:n toimitusjohtaja: “Hyvin ajoitettu ja hallittu muutos start-up-vaiheesta operatiiviseksi kasvuyritykseksi on kaikkien teknologiayritysten kannattavan kasvun perustekijöitä. Onnistuneen rahoituskierroksen, toimintojen vahvistamisen ja käynnissä olevien kehityshankkeiden myötä Parkkisähkö Oy on hyvin valmistautunut toiminnan seuraavaan vaiheeseen: kannattavaan kasvuun yrityksen kotimarkkinoilla Suomessa sekä harkitun kansainvälisen kasvun suunnitteluun.”

Parkkisähkö yrityksenä: Parkkisähkö Oy tuottaa sähköautojen latauspalvelua kiinteistöille, pysäköintioperaattoreille sekä uudiskohteisiin. Yhtiön patentoituun pikaliitinteknologiaan perustuva kaapelointijärjestelmä mahdollistaa sähköautojen latausvalmiuden tuomisen edullisesti koko pysäköintialueelle. Parkkisähkö on perustettu vuonna 2014, ja yhtiö edistää sähköautojen määrän nopeaa kasvua tarjoamalla skaalautuvaa, kustannustehokasta ja älykästä latauspalvelua.

* Kansainvälinen Energiavirasto IEA arvioi, että vuoden 2030 loppuun mennessä 60 % kaikkien sähköautojen latauksesta tapahtuu kiinteistölatauksena. Lähde: IEA “Global EV Outlook 2019” report.

** Autoalan Tiedotuskeskus / Traficom

Lisätietoja antaa: • Mikko Summala, toimitusjohtaja Parkkisähkö Oy p. 040 640 3136, mikko.summala@parkkisahko.fi

Linkkejä:

• Parkkisähkö Oy – www.parkkisahko.fi
• IEA, The International Energy Agency – www.iea.org
• Autoalan Tiedotuskeskuksen tilastot henkilöautojen käyttövoimasta – http://www.aut.fi/tilastot/ensirekisteroinnit/kayttovoimat/henkiloautojen_kayttovoimatilastot
ParkkiSähkö Oy