Turku Science Park Oy

Suomen ensimmäinen Life Science -kiihdyttämö aloittanut toimintansa Turussa

Turussa aloitti elokuun alussa toimintansa Suomen ensimmäinen life science -alaan keskittyvä kiihdyttämö (Life Science Accelerator). Kiihdyttämön tavoitteena on vauhdittaa life science -alan korkeakoululähtöisten tutkimusprojektien kaupallistamista sekä varhaisvaiheen yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Suomessa uudenlainen kiihdyttämökonsepti palvelee erityisesti lääke- ja diagnostiikkakehitystä sekä niihin läheisesti liittyviä toimialoja. Life Science -kiihdyttämössä kohdistetaan kehittämistoimia korkeakoulujen innovaatioprosesseihin sekä asiakaskohtaista, intensiivistä mentorointia ja valmennusta tarkasti valikoiduille korkeakoulujen tutkimusryhmille ja varhaisvaiheen kasvuyrityksille.

– Tehokkaan valmennuksen lisäksi myös verkottuminen toimialan kansallisiin ja kansainvälisiin yrityksiin, rahoittajiin ja vertaistoimijoihin on erittäin oleellista Life Science -kiihdyttämön tavoitteiden ja toiminnan kannalta. Verkoston rakentaminen on käynnissä ja useiden toimijoiden kanssa on jo päästy konkretian asteelle, kertoo Life Science -kiihdyttämön operatiivisesta toiminnasta vastaava Tom Palenius Turku Science Park Oy:stä.

Kiihdyttämö käynnistyi aluksi EAKR-rahoitteisena hankkeena, joka päättyy vuoden 2018 lopussa. Hankkeessa luodaan Varsinais-Suomeen uudenlainen toimintaa tehostava ja korkeakoulujen, yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden alueellista yhteistyötä syventävä Life Science -kiihdyttämön yhteistoimintamalli. Hanketta koordinoi Turku Science Park Oy. Alueellisina hankepartnereina ovat Turun ammattikorkeakoulu Oy, Turun yliopisto, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Åbo Akademi.

Hankkeen käynnistyessä kiihdyttämötoiminnan kohdealueena on ensisijaisesti Varsinais-Suomi. Kokemusten karttuessa toimintaa laajennetaan kansallisen yhteistyön puitteissa kattamaan koko Suomi.

– Turun seutu Suomen johtavana lääke- ja diagnostiikkakehityksen osaamiskeskittymänä haluaa omalta osaltaan olla toteuttamassa valtakunnallista terveysalan kasvustrategiaa toimialan kilpailukyvyn ja kasvun vahvistamiseksi. Hankkeen jälkeen yhteistoimintamalli ja Life Science -kiihdyttämö jatkavat organisoituneena toimintana osana alueen innovaatioekosysteemiä, toteaa Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen.

Life Science -kiihdyttämö esiteltiin* tiistaina Turussa järjestetyssä 10:nnessä vuosittaisessa HealthBIO-seminaarissa.

*HUOM! TOIMITUSTEN EDUSTAJAT TERVETULLEITA KIIHDYTTÄMÖN ESITTELYYN HealthBIOn vuosiseminaariin Kokouskeskus Maunossa (BioCity, Tykistökatu 6, Turku) tiistaina 6.9.2016.
Tom Paleniuksen esitys alkaen klo 11.15.

LISÄTIEDOT:

Niko Kyynäräinen, toimitusjohtaja, Turku Science Park Oy
puh. 0400 781 683, niko.kyynarainen@turkusciencepark.com

Tom Palenius, Head of Operations – Life Science Accelerator, Turku Science Park Oy
puh. 040 550 1126, tom.palenius@turkusciencepark.com
Turku Science Park Oy