Tabletkoulu Oy

Tabletkoulu yhdistää voimansa Bomberbotin kanssa ja tuo ohjelmoinnin suomalaisiin luokkahuoneisiin

Helsingissä sijaitseva digitaalisen oppimateriaalin kustantaja Tabletkoulu on yhdistänyt voimansa hollantilaisen ohjelmointikustantajan Bomberbotin kanssa tarjotakseen ratkaisun koulujen ohjelmoinnin opetukseen. Tabletkoulun toimitusjohtajan Oskari Lehtosen mukaan yhteistyö Bomberbotin kanssa toteuttaa hyvin Tabletkoulun suunnitelmaa, jonka tavoitteena on tarjota parasta digitaalista oppimateriaalia käyttäjilleen, sekä opettajille että oppilaille.

Tabletkoulun ratkaisu korvaa perinteiset oppimateriaalit ja materiaaleja on tarjolla laajasti alakoulusta lukioon. Tabletkoulun koko konsepti on suunniteltu erityisesti pedagogisista lähtökohdista ja siten, että se soveltuu tietokoneille, tableteille ja jopa kännyköille. “Vaikka meillä on yli 200 kirjailijaa tuottamassa oppimateriaaleja, meiltä puuttui ratkaisu ohjelmoinnin opetukseen alakouluissa. Siksi on hienoa, että löysimme toisemme Bomberbotin kanssa ja voimme näin tarjota käyttäjillemme laadukkaan materiaalin siihenkin.” kertoo Lehtonen.

Uusien kansallisten opetussuunnitelmien muutosten myötä ohjelmointi ja tietotekninen ajattelu ovat tulleet osaksi opetussuunnitelmaa, joka otetaan alakouluissa käyttöön seuraavan lukuvuoden alkaessa syksyllä 2016. On arvioitu, että EU:n alueella tulee vuoteen 2020 mennessä olemaan vaje noin 900 000 ITC-ammattilaisesta. Suomi on yksi niistä maista, jotka ovat aloitteellisesti alkaneet valmistella uusia sukupolvia tulevaan ja ottaneet koulujen opetussuunnitelmiin tieto- ja viestintäteknologiset taidot.

Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto on koulujen vastuulla. Koulut ovat haasteen edessä, koska suurella osalla opettajista ei ole kokemusta ohjelmoinnista. He tarvitsevat tukea, jotta voivat opettaa ohjelmointia oppilailleen, ja tämä on syy siihen, miksi Tabletkoulu ja Bomberbot ovat alkaneet toimia yhdessä asian hyväksi.

Bomberbot on kehittänyt kaksivuotisen ohjelmoinnin opintosuunnitelman, jota käyttää Alankomaissa jo yli 500 koulua. Muutamissa suomalaiskouluissa Bomberbot on parhaillaan kokeilussa. Markus Humaloja Veromäen koulusta Vantaalta kommentoi uutta oppimisalustaa näin: ”Bomberbotin avulla kuka vain pystyy opettamaan ohjelmointia, eikä aiempaa kokemusta ei tarvita. Tunnit ovat opettajalle hyvin selkeitä, ja lapset motivoituvat hauskasta pelistä.”

Bomberbot tarjoaa opettajille alustan, josta löytyvät tuntisuunnitelmat ja esitykset, sekä verkkopeli, jonka avulla oppilaat oppivat ohjelmoinnin käsitteitä. Opettajilla ei tarvitse olla aiempia taitoja tai ITC-tietämystä, jotta ohjelmointia voi opettaa Bomberbotilla. Verkossa olevat Opettajan oppaat tarjoavat askel askeleelta etenevät tuntisuunnitelmat jokaiseen ohjelmoinnin aihealueeseen. Oppilaat oppivat hallitsemaan ohjelmointitaidot ratkaisemalla erilaisia haasteita verkkopelin tehtävissä. Opettajat pystyvät seuraamaan oppilaiden etenemistä ja mukauttamaan oppitunteja oppilaiden kehityksen mukaan.

Tietoa Bomberbotista

Teknologian merkitys arjessamme kasvaa jatkuvasti. Bomberbotin avulla oppilaat eivät opi pelkkää ohjelmointia, vaan myös ajattelua ohjelmoinnin takana. Hollantilainen startup-yritys Bomberbot auttaa opettajia pitämään ohjelmoinnin oppitunteja yksinkertaisella ja leikkimielisellä tavalla, ilman aiempaa kokemusta ohjelmoinnista. Bomberbot tarjoaa helposti seurattavan opetusohjelman, johon sisältyvät havainnollistavat esitykset oppituntien aiheista. Bomberbotin avulla lapset oppivat tärkeitä taitoja, kuten tietoteknistä ajattelua, ongelmanratkaisua ja yhteistyötaitoja, jotka ovat välttämättömiä ominaisuuksia tulevaisuuden maailmassa. Bomberbot nostettiin äskettäin Business Insiderin listalle ’50 startup-yritystä, jotka todella muuttavat
ma
ailmaa’. Bomberbot on ollut jo yli 10 000 oppilaan käytössä alakouluissa. Lisätietoa saa yrityksen sivuilta www.bomberbot.com.

Tietoja Tabletkoulusta

Tabletkoulu on suomalainen sähköisten oppimateriaalien kustantamiseen erikoistunut yritys. Tabletkoululla on materiaaleja tarjolla alakouluun, yläkouluun ja lukioon. Materiaaleja voi käyttää kaikilla laitteilla (tietokoneet, tabletit ja vaikka kännykät). Materiaalien laadintaan osallistuu yli 200 kirjailijaa ympäri Suomen. Materiaali myös kehitetään jatkuvasti ja opettajat voivat opetuksen ohella liittää Tabletkouluun omia materiaalejaan ja jakaa niitä keskenään. Lisätietoja Tabletkoulusta www.tabletkoulu.fi.

Yhteystiedot
Tabletkoulu Oy
Oskari Lehtonen
+358 400 79 44 58
oskari.lehtonen@tabletkoulu.fi

Bomberbot
Petra Raivonen
+358 4435 7860
petra@bomberbot.com


LATAA TIEDOSTOJA

Tabletkoulu Oy