Pro Rautatie

Vuoden 2018 rautatiekunta on Äänekoski

Pro Rautatienhallitus on valinnut vuoden 2018 rautatiekunnaksi Äänekosken kaupungin.  Aikaisempina vuosina vuoden rautatiekunnat ovat olleet v. 2012 Tampere, v. 2014 Kouvola ja v. 2016 Vantaa. Vuoden rautatiekunta valitaan kaupungin rautateiden edistämisen aktiivisuuden ja toiminnan sekä nykytilanteen ja tulevaisuuteen suuntautuvien suunnitelmien perusteella.

Tänä vuonna halutiin nostaa esille rautateiden tärkeä merkitys myös pienten keskusten kehityksen kannalta.  Äänekoski nousi esille paikkakuntana, jonka kehitykseen raideliikenne liittyy kiinteästi ja jonka raideliikennettä myös kaupunki haluaa kehittää myös henkilöliikennettä palvelevaksi.

Tavaraliikenne on Äänekosken biotuotetehtaan käynnistyessä noussut uudelle tasolle. Jyväskylä – Äänekoski rautatie uudistettiin ja sähköistettiin 90 miljoonan euron kokonaisinvestoinnilla.  Tehtaan käynnistyessä elokuussa 2017 sekä säännölliset viennin satamakuljetukset Vuosaaren satamaan että osa raakapuukuljetuksista siirtyivät uudistetuille raiteille.

Henkilöliikenne on ollut vuoden 1987 jälkeen satunnaista museojunaliikennettä vapaaehtoisvoimin hoidettuna (Keitele-museo oy).  Museo on toiminnallinen museo, joka hankkii ja kunnostaa vanhaa rautatiekalustoa käyttökuntoon.  Museo liikennöi tilauksesta koko Suomessa. Toimipaikka ja kalustovarikko sijaitsevat Suolahden Wanhan Aseman veturitalleilla ja ratapihalla.  Äänekosken kaupunki on Keitele Museo Oy:n merkittävä osakas.

Vuoden 1987 henkilöliikenteen lakkauttamisen jälkeen erityisesti työmatkapendelöinti on kasvanut voimakkaasti.  Erityispiirteenä on, että Äänekoskelle pendelöidään Jyväkylästä suunnilleen yhtä paljon kuin Äänekoskelta Jyväskylään – lähes 1500 päivittäistä työssäkävijää.  Lisäksi Laukaan ja Jyväskylän välillä on vielä vilkkaampi työmatkaliikenne.  Kaupunkiseuduille raideliikenne avaisi myös uusia maankäytön ja yritysten kehitysmahdollisuuksia.

Kehittämisselvityksissä ja maankäytön suunnitelmissa on junaliikenteen kehittäminen vahvasti esillä.  Äänekosken kaupunki on johdonmukaisesti pyrkinyt edistämään myös henkilöliikenteen saamista Äänekosken ja Jyväskylän välille sekä edelleen junayhteyksien kehittämistä Jyväskyläs Tampereelle ja Pääkaupunkiseudulle.  Mahdollisuus sijoittaa asema aivan Äänekosken keskustaan parantaa junaliikenteen käyttömahdollisuuksia.  Samalla se osaltaan tukee Jyväskylän keskustassa sijaitsevan aseman seudun kehittymistä.
           
Henkilöliikenteen palauttaminen junaraiteille Jyväskylä-Laukaa-Äänekoski välillä on edennyt useista esiselvityksistä kohti konkreettisia toimenpiteitä. Äänekosken kaupunginjohtaja Matti Tuononen, maakuntajohtaja Tapani Mattila ja joukko keskisuomalaisia kansanedustajia keskustelivat asiasta liikenneministeri Anne Bernerin kanssa joulukuussa 2017. Ministeriö perustaa keväällä työryhmän edistämään hanketta.  Tavoitteena on käynnistää henkilöliikenne Äänekosken ja Jyväskylän välillä ainakin kokeiluna jo alkuvuodesta 2019.

Näillä perusteilla Pro Rautatie ry:n hallitus on valinnut Äänekosken vuoden 2018 rautatiekunnaksi ja haluaa nostaa Äänekosken kaupungin ja alueen yritysten toiminnan yleiseen tietoisuuteen ja esimerkiksi myös muille kunnille.

Pro Rautatie on liikennepoliittinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää raideliikennetoiminnan yleisiä edellytyksiä Suomessa alueellisen ja sosiaalisen tasa-arvoisuuden ja kestävän kehityksen toteutumiseksi. Yhdistys toimii sekä henkilö- että tavaraliikenteen yleisten edellytysten turvaamiseksi, palvelutason parantamiseksi ja suosion kasvattamiseksi.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult
puh 0405270997
sposti  tuula.petakoski-hult@lempaala.fi

 

PERUSTELUT LYHYESTI

Äänekosken junaliikenne on biotuotetehtaan käynnistyttyä ja Jyväskylä – Äänekoski radan uudistamisen ja sähköistyksen valmistuttua noussut uudelle tasolle.        


Äänekosken kaupunki on ylläpitänyt mittavaa museojunatoimintaa ja johdonmukaisesti edistänyt henkilöliikenteen uudelleen aloittamista Äänekosken ja Jyväskylän välille.

Suunnitelmissa on vahvasti esillä junaliikenteen kehittäminen.  Mahdollisuus sijoittaa asema aivan Äänekosken keskustaan parantaa junaliikenteen käyttömahdollisuuksia.  Samalla se osaltaan tukee Jyväskylän asemaseudun kehittymistä.

Henkilöliikenteen palauttaminen junaraiteille Jyväskylä-Laukaa-Äänekoski välillä on edennyt suunnitelmista kohti konkreettisia toimenpiteitä. Tavoitteena on käynnistää henkilöliikenne Äänekosken ja Jyväskylän välillä ainakin kokeiluna jo alkuvuodesta 2019.
Pro Rautatie